Ehdotus uudeksi kuntalaiksi, lausunto senaatin täysistunnossa 24.10.1864

Tietoka dokumentista

Tietoa
24.10.1864
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

...jolloin senaattori Snellman ensimmäisenä lausui ja – katsoi, että hänen tuli alamaisesti jättää Hänen Majesteettinsa armollisesti harkittavaksi, voisiko Hänen Majesteettinsa armossaan hyväksyä ne säätyjen yllä käsiteltyä asiaa koskevat ehdotukset ja esitykset, joita senaattori ei katsonut aiheelliseksi moittia, ja sallia keisarillisen senaatin antaa niiden mukaisesti yleisen asetuksen, johon senaattorin mielestä pitäisi sisältyä myös säätyjen alamaisen kirjelmänsä lopussa eri momenteissa puoltamien lisäysten ja säännösten.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: