Johanneksen ja Koiviston pitäjän tilojen luovutusmaksujen suorittaminen, lausunto senaatin talousosastossa 27.1.1864

Tietoka dokumentista

Tietoa
27.1.1864
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

...jolloin senaattori Snellman joka ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] lausui asiasta, – halusi kehottaa Viipurin läänin kuvernööriä tekemään selväksi mainituille hakijoille, ettei heidän kyseisiä hakemuksiaan voida millään tavalla ottaa huomioon, vaan heidän on mukauduttava siihen, mitä mainituista tiloista on tähän mennessä säädetty.

Tässä yhteydessä senaattori näki hyväksi, mitä tulee niihin Rokkalan rälssitilan alaisiin tiloihin, jotka on kuvernöörin ja keisarillisen Viipurin hovioikeuden päätöksen mukaisesti myytävä huutokaupalla, sub secreto [salaisesti] määrätä, että mikäli hovioikeuden juuri mainittu keisarillisen senaatin harkittavaksi annettu päätös tulee lopullisesti vahvistetuksi, ei kuvernöörin tule ryhtyä mihinkään toimiin tilojen myymiseksi ennen kuin kuvernööri on asiasta ilmoittanut keisarilliselle senaatille ja saanut asiasta keisarillisen senaatin tarkemmat määräykset. Kuvernööri olkoon myös velvollinen ilmoittamaan keisarilliselle senaatille ne kyseisten tilojen asukkaat, joilla ei ollut varoja maksaa kruunulle kerralla edellisiltä vuosilta ja tältä vuodelta jäljellä olevaa lunastusmaksua ja jotka tämän johdosta tai myös muuten voidaan katsoa oikeutetuiksi joihinkin myönnytyksiin tässä asiassa, jotta keisarillisella senaatilla olisi tilaisuus olosuhteitten mukaan myöntää mainituille asukkaille sellainen helpotus näiden maksujen maksamisessa, että maksuaika laskettaisiin kuluvan vuoden alusta ja lunastusmaksun ensimmäinen erä tulisi näin maksettava valtiolle vuoden 1865 kruununveronkannon yhteydessä.