Kunnat

Kunnat

Viinan poltto ja myynti maaseudulla, lausunto senaatin täysistunnossa 31.10.1864

Päivämäärä: 
31.10.1864
Keisarillisen senaatin asiassa näin tekemää päätöstä vastaan jätti senaattori Snellman pöytäkirjaan seuraavan kirjallisesti laaditun varauksen: – Koska säädyt eivät ole viinanpolttoverosta osoittaneet varoja niihin tarkoituksiin, joihin Hänen Majesteettinsa armollisessa esityksessään on niitä pyytänyt, vaan ovat järjestäneet näiden varojen käytön toisin, saanen alamaisimmin puoltaa, että Hänen Majesteettinsa armollisimmin antaisi tämän säätyjen esityksen jäädä silleen, koska perustuslailliseen veronmyöntämisoikeuteen kuuluu myös oikeus päättää varojen käytöstä. Olisi toki ollut toivottavaa,...
Henkilöt: 
Paikat: 

Ehdotus kunnallisedustuksen muuttamisesta, lausunto senaatin täysistunnossa 11.2.1867

Päivämäärä: 
11.2.1867
Senaattori Snellman katsoi omasta puolestaan kyseisen uuden esityksen olevan täysin hyödytön, koska ne erityiset kaupunkien asukaspiirit, jotka maksavat veroa eri tarkoituksiin, voisivat ilman mitään uutta lakia hoitaa asioitaan edustajien välityksellä, aivan kuten porvaristo kaikissa kaupungeissa tekee näin kaupunkien vanhinten välityksellä ja esim. Helsingin seurakunta kirkolliskokousedustajien välityksellä. Mikään ei estäisi talonomistajia omaksumasta sellaista menettelyä. Mutta juuri tämä hajanaisuus pitäisi poistaa kunnallissääntöä muuttamalla. Säädöksen antaminen siitä, miten kyseiset...
Paikat: 

Ritarihuonevaliokunnan mietintö privilegioetuisuuksien kumoamisesta, lausunto valtiopäivillä 6.4.1872

Päivämäärä: 
6.4.1872
Herra Snellman: Pyydän nöyrimmin saada äänelläni kannattaa niiden herrojen mielipidettä, jotka toivovat esityksen palauttamista valiokunnalle. Teen näin kuitenkin toisesta syystä, koska katson omasta puolestani valiokunnan voivan helposti sivuuttaa koko esityksen. Kaupunkikunnalla on paljon menoja virkamiesten palkkauksesta, katujen kunnossapidosta, katuvalaistuksesta, maanteiden kunnossapidosta, sotaväen majoituskustannuksista jne. Kunnat arvioivat vuotuiset menonsa ja kantavat sitten jäseniltään veroina sen, mitä näiden menojen kattamiseen tarvitaan. Jos veronkanto tapahtuu armollisessa e...
Paikat: