Edustuslaitos

Edustuslaitos

Freja nro 23, 20.3.1840: Edustusjärjestelmän uudistus (soveliain ehdotus)

Päivämäärä: 
20.3.1840
Ryhdymme tarkastelemaan uudistusehdotusta, joka on esitetty kirjasissa ”Förslag till en omfattande i laglig ordning verkställbar Representationsreform”, Sthm 1839, ja ”Svar på anmärkningarne mot Skriften etc.” (tarkoittaa äsken mainittua ”Förslagia”) sekä ”Närmare utveckling af Grunderna för detta förslag”, Sthm 1840. Tekijöiden nimiä ei mainita nimiösivuilla, mutta kirjaset ovat tarpeeksi runsassisältöisiä herättääkseen huomiota, ilman suosituksiakin. Ensiksi ehdotuksessa on huomattavaa tekijän käsitys edustuksellisen eli, kuten hän sanoo, ”parlamentaarisen hallintotavan” merkityksestä. Se...

Freja nro 25, 27.3.1840: Huomautuksia artikkeliin ”Edustuskysymys” Dagligt Allehandan nroissa 64, 66 ja 69

Päivämäärä: 
27.3.1840
Olemme muutamissa aikaisemmissa numeroissa kirjoittaneet edustusuudistuksen periaatteista. Nyt näemme Dagligt Allehandan käsitelleen artikkelissaan tällaisen uudistuksen perusteita. Kun perusteet osittain ovat vastakkaisia niille, jotka olemme yrittäneet todistaa järjellisiksi, muutamat huomautukset Dagligt Allehandan käsityksistä lienevät paikallaan. D. A. lähtee yleisten vaalien periaatteesta. Kunhan vain periaate hyväksytään, lehti vakuuttaa, ei ole ylenpalttisen vaikeaa säätää äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden ehtoja sellaisiksi, että ”yhteiskunnalla voi katsoa järjen ja kokemuksen muka...

Freja nro 27, 3.4.1840: Huomautuksia artikkeliin ”Edustuskysymys” Dagligt Allehandan nrossa 73

Päivämäärä: 
3.4.1840
Arvelimme edellisessä artikkelissamme (Freja nro 25), että Dagligt Allehandan kirjoittaja joutuu yleisiä vaaleja Ruotsiin esittäessään lähiaikoina puolustamaan myös yksikamarijärjestelmää ja näin monen edustuksen parantajan tavoin uhraamaan päämäärän keinon vuoksi. Nyt havaitsemmekin lehden päinvastoin kannattavan kaksikamarijärjestelmää. Tocquevillen tavoin lehti on sitä mieltä, että sen järjellinen tarve on edustuksellisessa yhteiskuntajärjestelmässä niin tunnustettu, että oppia kahdesta kamarista voi pitää valtiotieteen aksioomana. Kirjoittaja näkee ylemmän kamarin konservatiivien luonte...

Freja nro 47, 16.6.1840: Sääty ja korporaatio

Päivämäärä: 
16.6.1840
Aika usein näkee sekoitettavan toisiinsa kaksi niin olennaisesti eri käsitettä kuin sääty ja korporaatio. Näin on meillä tapahtunut erityisesti edustusjärjestelmän uudistamista koskevissa keskusteluissa. Koska korporaatiolaitosta on totuttu jo kauan pitämään henkilökohtaisen vapauden tarpeettomana kahleena, on yhteiskunnan kaikki korporaatiot julistettu arvelematta vahingollisiksi. Onpa säätyerotkin laskettu asiaa sen enempää tutkimatta korporaatiolaitokseen ja luultu, että edelliset on yhtä helppo poistaa kuin jälkimmäinen. Pyrkimyksen uskotaan etenevän melkoisesti, jos edustusoikeus poist...

Freja nro 51, 30.6.1840: ”Hapankaalia” ja ”kärsivällisyyttä” eli uusi ministeristö ja oppositio

Päivämäärä: 
30.6.1840
On tuskin liian varhaista ruveta pohtimaan, missä on juurensa Ruotsin oppositiolla, josta tällä hetkellä niin paljon kohistaan. Tällainen pohdinta olisi etenkin uudelle ministeristölle samaa kuin viedä käsi sydämelle ja kysyä, tunteeko se nykyisissä oloissa kutsumusta muuhun kuin virkoihin ja palkkoihin. Eikö maassa kenties ole tyytymättömyyttä? Herrat ministerit, luokaatte katseenne ylös ja katsokaatte, missä sitä on edustuslaitoksen puitteissa. Ritarihuoneen tyytymättömyyden te voitte parantaa samalla tavoin kuin omanne, virkaylennyksillä. Pappissäädyssä ei tyytymättömyyttä ole; sitä on v...

Freja nro 57, 21.7.1840: Perustuslakivaliokunnan ehdotus vaalilaiksi

Päivämäärä: 
21.7.1840
Otamme tämän ehdotuksen hieman arkaillen tarkasteltavaksemme. Siitä syystä tarkastelusta tuleekin lyhyt. Olisimme mielellämme toivoneet sen laatuista ehdotusta, että edustus olisi mahdollisesti voitu uudistaa sen pohjalta. Ehdotus ei valitettavasti anna siitä mitään toivoa. Tämän varman käsityksemme syyksi ehkä luullaan aiheellista epäluottamusta erioikeuksia nauttivien säätyjen haluun luopua erioikeuksistaan. Päinvastoin! Olemme nimittäin sitä mieltä, että suurinta vastarintaa ehdotus kohtaa erioikeuksia vailla olevien säätyjen taholla. Monet ovat ehkä sitä mieltä, että on varomatonta kiin...

Freja nro 42, 27.5.1842: Tragikomedia, jota suuret sanomalehdet esittävät perustus­laki­valiokunnan edustusehdotuksesta

Päivämäärä: 
27.5.1842
Jokaisesta ihmisestä on masentavaa tehdä virhe, mutta kelvolliselle ja oikeamieliselle ei ole mikään taakka tunnustaa sitä. Se, joka kiihkeästi tavoittelee oikeassa olemista vain siksi, että pelkää vää­rässä olemisen häpeää, osoittaa samalla kertaa vähäistä kykyä, sillä hän pelkää virheaskeleella menettävänsä toisten arvostuksen, sekä vähäistä rakkautta oikeaa kohtaan, sillä hän asettaa surkean turha­maisuutensa totuuden voiton edelle. Jos yksittäinen ihminen on arkipäivän asioissa turhamainen ja itsepäinen puolustaessaan innokkaasti kerran lausumiaan mielipiteitä, niin se on pelkästään nau...

Freja nro 43, 31.5.1842: Veromäärärahojen epääminen ja edustuslaitoksen uudistus

Päivämäärä: 
31.5.1842
Voisi näyttää siltä, että on täysin tarpeetonta todistella nyttemmin lepäämään jätetyn, edustuslaitosta koskevan ehdotuksen täydellistä hyödyttömyyttä maan tulevaisuudelle. Onhan yleinen mielipide ottanut selvän kannan asiaan ja vain Aftonbladet on kyllin vilpillinen toivoakseen, että ehdotus ehkä hyväksytään seuraavilla valtiopäivillä. Lehtemme edellisessä numerossa esitettiin ne syyt, joihin katsomme yleisön vastahankaisuuden perustuvan ja ilmoitimme myös jakavamme sen käsityksen. Syyt tulevat selviksi jokaiselle, joka pohtii ehdotuksen sisältöä ja samalla hallitusmuodon 81. pykälää, joss...

Freja nro 53, 8.7.1842: Kysymyksiä Dagligt Allehandalle

Päivämäärä: 
8.7.1842
Tunnustamme, että luontainen halumme olla loukkaamatta saa meidät erittäin vastenmielisesti käymään alla olevin kysymyksin Allehandan kimppuun. Mutta hetki siihen on koittanut, kun Allehanda äskettäin julistamalla korkea-arvoisen virkamiehen liberalismia oli niin vähän tunnontarkka niiden suhteen, jotka se haluaa asettaa vapauden ystävien kärkeen. Meillä on siihen sitäkin suurempi syy, kun meidän on Allehandan alkusanoista Herra v. Kochille löydettävä avain sen arvoituksellisiin viittauksiin ”kaukaisesta tulevaisuudesta”. Siksi kysymme: Kuinka kaukana D. A. näkee sen tulevaisuuden, jolloin ...
Henkilöt: 

Anna Christina von Essenille 16.3.1863

Päivämäärä: 
16.3.1863
Helsingissä 16.3.1863   Annalle.    Rakkahin sisar! Kirjoitan vain muutaman sanan. Ensinnäkin: pieni avustus äitipuolellemme. Toiseksi se tieto, että en pääse pois senaatista. Se asia on nyt ratkaistu. Voin sanoa, että Hänen Majesteettinsa on peruuttanut sanansa. Sillä minä olin saanut jo 8 kuukautta sitten lupauksen, että saisin jäädä kirjojeni pariin. Mutta nyt minua taas tiedusteltiin, Hänen Majesteettinsa käskystä, kenenkään tekemättä hänelle asiasta esitystä. Oli mahdotonta kieltäytyä. Minun on alistuttava; vaikka Jumala nähköön teen sen vastahakoisesti ja huolissani. Saatan arvata, et...
Paikat: