Rovasti Hjelmmanin vapauttaminen pitäjän köyhäinhoidon johtokunnan puheenjohtajuudesta (esimerkki), lausunto senaatin talousosastossa 1.12.1863

Tietoka dokumentista

Tietoa
1.12.1863
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

... jolloin senaattori Snellman lausui, – että senaattori, ottaen huomioon tuomiokapitulin ja kuvernöörin puoltolauseet, näki hyväksi suostua rovasti Hjelmmanin kyseiseen anomukseen ja lisäksi toistaiseksi vapauttaa hänet mainitusta velvollisuudesta. Kyseiseksi ajaksi jää mainitun seurakunnan asiaksi valita köyhäinhoidon johtokunnan puheenjohtajaksi joku muu siihen sopiva henkilö, joka kerta kolmeksi vuodeksi kerrallaan, ja valinta on alistettava kuvernöörin harkintaan ja vahvistettavaksi. Köyhäinhoidon johtokunnalla on kuitenkin oikeus myös tästedes saada seurakunnan papistolta kaikki johtokunnan tarvitsemat tiedot kirkonkirjoista, samoin kuin muukin apu, jota sen osaksi muuten tavalla tai toisella tulisi.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: