Lahjoitustilojen lunastaminen Johanneksen ja Koiviston pitäjissä, lausunto senaatin talousosastossa 28.10.1863

Tietoka dokumentista

Tietoa
28.10.1863
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Kun senaattori Snellman, joka ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] lausui mielipiteensä – halusi, ennen kuin asiassa enempää tehdään, kehottaa Viipurin läänin kuvernööriä niin pian kuin mahdollista, ja tarvittavassa määrin salaisesti, laadituttamaan luettelon niistä tiloista, jotka mainitulla tavalla ovat huutokaupassa siirtyneet pois hakijoiden hallusta, niin että siinä mainitaan huutokauppahinnat, ja samoin niistä tiloista, joiden mahdollisesti voidaan vielä olettaa joutuvan pois nykyisiltä haltijoiltaan kruunulle maksettavan lunastusrahan puutteessa, sekä myös selvittämään, missä määrin aikaisemmat asukkaat ovat tällä tavoin joutuneet enemmän tai vähemmän tukalaan elämäntilanteeseen. Tämän lisäksi tulisi kuvernöörin, lähettäessään tämän ja muun mahdollisesti asian johdosta tehtävän tutkimuksen, ilmoittaa keisarilliselle senaatille, millä tavoin hän arvelee nykyisten asiaintilojen perusteella olojen kyseisillä tiloilla lähitulevaisuudessa kehittyvän.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: