Forsman, Wilhelm

Forsman, Wilhelm

1816–1880. Opiskelijaksi Helsingin yliopistoon 1831, tuomarintutkinto 1837. Senaatin oikeusosaston jäsen 1867–80.

Yleinen rukouspäivä kadon johdosta, lausunto senaatin täysistunnossa 7.10.1867

Päivämäärä: 
7.10.1867
Senaattorit Johan Wilhelm Snellman, von Knorring ja Rotkirch kannattivat senaattori Forsmanin lausuntoa, ensiksi mainittu sitäkin mieluummin kun hänen vakaumuksensa mukaan erityinen rukouspäivä toisi maan väestölle sen hädässä paljon lohtua.    

Kuolemanrangaistusta koskeva ehdotus uudeksi rangaistuslaiksi, lausunto senaatin täysistunnossa 25.11.1867

Päivämäärä: 
25.11.1867
Senaattori Snellman lausui, että vaikka senaattori katsoi, että säätyjen armolliseen esitykseen kuolemanrangaistuksen kohdalla ehdottama muutos, jonka seurauksena murhasta tuomittaisiin elinkautiseen kuritushuoneeseen, ainoastaan kovennettuna kahdenkymmenenkahdeksan päivän vankeudella vedellä ja leivällä, ja muusta rikoksesta, josta tällä hetkellä lankeaa kuolemantuomio, elinkautiseen kuritushuoneeseen, tai lieventävien asianhaarojen vallitessa kymmeneksi tai kahdeksitoista vuodeksi kuritushuoneeseen, saisi aikaan sen, että lakia sovellettaessa murhasta ja taposta seuraavat rangaistukset ei...
Paikat: