Rikoslaki

Rikoslaki

Saima nro 8, 22.2.1844

Päivämäärä: 
22.2.1844
Saiman toimitus pyytää isänmaamme tilastotiedoista kiinnostuneita ystävällisesti kertomaan, mitä he tässä suhteessa pitäisivät tarpeellisena. Selvää on, että tämä kehotus koskee erityisesti Oulun, Kuopion ja Mikkelin läänejä. Eräs peruste tällaiseen suopeuteen Saimaa kohtaan voisi olla se, että lehdellä on pian yhtä suuri levikki kuin millä tahansa muulla maamme sanomalehdellä. Toimitus lupaa myös maksaa laajoista alkuperäiskirjoituksista, yleisesti kiinnostavista artikkeleista tai kaunokirjallisista tuotteista, kirjoituspalkkiona 2 1/2 ruplaa pankkiassignaatteja palstalta. Toivomme kuitenk...
Termit: 

Saima nro 35, 28.8.1845

Päivämäärä: 
28.8.1845
Kuopio Sateen ja kylmän sään jälkeen jyrisi ukkonen 22. päivänä, ja sen jälkeen alkoi taas lämpimämpi loppukesä. Sato on enimmäkseen erinomainen. Tuleentunutta ohraa on monissa paikoissa niitetty viikatteella karjan rehuksi. Vuoden viljasta leivottu leipä on hyvin valkoista ja hyvänmakuista. Täkäläiset oppilaitokset ovat täydessä toiminnassa, ja uuden lukion oppilasmäärä on kaksinkertaistunut. Nuorison saapuminen ja vanhempien ja holhoojien tiheät käynnit vilkastuttavat näinä päivinä liikennettä kaduilla. Kaupunkiin saapuneiden kävijöiden joukossa on myös toht. Lönnrot, joka edelleenkin asu...
Paikat: 
Termit: 

Saima nro 43, 23.10.1845

Päivämäärä: 
23.10.1845
Kuopio   Muutamien päivien sateen jälkeen saapui kylmä pohjoistuuli tuoden pakkasen, joka sai maan jäätymään. Jollei sää kuunvaihteessa muutu, talvi vastoin kaikkia odotuksia tulee varsin aikaisin. Kelpo kaupunkimme asukkaat ovat tällä viikolla saaneet iloita epätavallisesta näystä, ”tulilaivasta” eli uudesta Kuopio-höyrylaivasta, joka on päivittäin liikkunut kaupunkia ympäröivillä selillä. Laiva ei ole rakenteeltaan kaikkein kaunein, mutta selviytyy aika hyvin ollakseen hinausalus. Kone on sitä vastoin erittäin kaunis herra Karlsundin patentoima keksintö. Siinä ei ole tavanomaisia vakaajia...
Paikat: 
Termit: 

Fredrik Cygnaeukselle

Päivämäärä: 
20.3.1852
20.3.1852   Parahin Veli!    Viime lauantaina eli 13. päivänä ryhmä koulupoikia kävi jossakin konditoriassa koulun lähistöllä. Siellä heille tarjoiltiin myös viiniä, ja valitettavasti minäkin näin varsin surkeita jälkiä tämän vaikutuksista. Noita käyntejä on kuulemma tehty useamminkin. Niin ikävää kuin tämä onkin, pidän velvollisuutenani mainita asiasta tänään tapahtuvaa tutkintaa silmällä pitäen. Veljellisesti Snellman    
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Lausunto Venäjän painovapauslakiehdotuksesta, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Käsillä olevan Проекть Устава о Книгопечатнии [ehdotus painovapausasetukseksi] kaltaisen laajan, erittäin asiantuntevasti ja täsmällisesti laaditun työn arviointi vaatisi sellaista perehtymistä, johon minulta ei liikene aikaa, ja samalla tietoja, joita minulta puuttuu. Jokaisen lain ja etenkin lehdistön kaltaiseen asiaan kohdistuvan säädöksen on vastattava kunkin maan oloja. Abstraktien periaatteiden varassa tehtävästä ei suoriuduta. Vain maan ja kansan tarkoin tuntevan henkilön mielipiteellä voi ja saa olla tällaisessa ratkaisussa merkitystä. Kun kuitenkin otan minulle osoitettuun luottamu...
Henkilöt: 
Paikat: 

Ehdotus asetukseksi kunnianloukkauksesta, lausunto senaatin täysistunnossa 24.10.1864

Päivämäärä: 
24.10.1864
...jolloin senaattori Snellman ensimmäisenä lausui, että senaattori on tätä asiaa harkittuaan havainnut etteivät säätyjen esitykset, mitä tulee yllä käsitellyn lakiesityksen yhdeksään ensimmäiseen pykälään, erityisemmin poikkea annetun armollisen esityksen perusteista tai tarkoituksista tai muuten ole senkaltaiset, että senaattorilla olisi aihetta vaatia niiden hylkäämistä. Myöskin katsoi senaattori säätyjen suosittelemien muutosten pykäliin 15, 16, 20 ja 21 olevan epäilemättä hyväksyttäviä. Toisin olisi kuitenkin säätyjen pykäliä 10, 11 ja 13 koskevien ehdotusten laita. Kaksi ensiksi maini...
Henkilöt: 
Paikat: 

Ehdotus uudeksi rikoslaiksi, lausunto senaatin täysistunnossa 3.11.1864

Päivämäärä: 
3.11.1864
...jolloin senaattori Snellman lausui, – että senaattori oli säätyjen alamaisesta kirjelmästä todennut, että säädyt ovat ilmaisseet tukensa armolliselle esitykselle, ei ainoastaan kysymyksessä uuden rikoslain tarpeellisuudesta Suomessa ja asiaa koskevan, säädyille hyväksyttäväksi annettavan esityksen laatimisesta, vaan myös koskien esityksen sanamuodon laatimisesta esitykseen sisältyvien yleisten periaatteiden mukaisesti, ottaen kuitenkin huomioon erityiset muutokset ja lisäykset, joita säädyt ovat vastauskirjelmässään puoltaneet. Ja kun säätyjen huomautukset eivät mainituissa suhteissa tar...
Henkilöt: 
Paikat: 

Ehdotus vapausrangaistusta koskevaksi rikoslaiksi, lausunto senaatin täysistunnossa 3.11.1864

Päivämäärä: 
3.11.1864
...jolloin senaattori Snellman lausui, – että senaattori, yhtyen säätyjen mielipiteeseen, jonka mukaan kaikenlaiset kuolemanrangaistukset olisi poistettava Suomen rikoslaista, katsoi kuitenkin, että ne törkeät rikokset, jotka mainitaan §:ssä 10 ja 11 armollisessa esityksessä asetukseksi eräitten tähän asti käytettyjen rangaistusten poistamisesta ja korvaamisesta toistaiseksi muilla rangaistusmuodoilla, ansaitsisivat suuremman edesvastuun kuin elinaikaisen kuritushuoneen, kovennettuna kahdenkymmenenkahdeksan päivän vesileipävankeudella, niin kuin säädyt ovat ehdottaneet, koska oikeudenmukais...
Henkilöt: 
Paikat: 

Ehdotus kaksintaistelua koskevaksi uudeksi rikoslaiksi, lausunto senaatin täysistunnossa 3.11.1864

Päivämäärä: 
3.11.1864
...jolloin senaattori Snellman lausui, – että senaattori totesi kyllä, että säädyt olivat kaksintaisteluksi kutsutun rikoksen kohdalla kannattaneet ankarampaa mielipidettä kuin ehdotuksessa esiin tuotu, ja että tästä syystä säätyjen esitys sellaista rikosta koskeviksi rangaistusmääräyksiksi muodostui ankarammaksi kuin esitystä seurannut ehdotus. Mutta säädyt olivat kuitenkin tukeneet esitystä siltä osin, että 22. elokuuta 1682 annettu kaksintaisteluplakaatti siihen liittyvine asetuksineen olisi nykyisten oikeuskäsitysten kanssa yhteen sopimattomana kumottava ja korvattava muilla lain määräy...
Henkilöt: 
Paikat: 

Esitys asetuksesta vapausrangaistukseksi, lausunto senaatin täysistunnossa 26.11.1866

Päivämäärä: 
26.11.1866
Senaattori Snellman lausui, että vaikka niiden henkilöiden lukumäärä, jotka nyt kyseisten asetusten mukaisesti tuomitaan kuritushuoneeseen tai vankeusrangaistukseen, ei todennäköisesti muodostu kovin suureksi, on kuitenkin, ennen kuin uutta rangaistusjärjestelmää voidaan soveltaa, maan nykyisissä vankiloissa tehtävä sitä silmällä pitäen tarvittavat muutokset, mikä on vieläkin enemmän tarpeen, jos ruumiillinen rangaistus, niin kuin toivottavaa olisi, Hänen Keisarillisen Majesteettinsa säädyille antaman armollisen esityksen mukaisesti poistetaan ja vaihdetaan kuritushuone- tai vankeusrangaist...
Henkilöt: 
Paikat: