Frans Olof af Brunérilta

Editoitu teksti

Suomi

Pietari 4.2.1865

 

Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari! 

 

Minulla on ollut kunnia vastaanottaa Herra Senaattorin sangen kohtelias kirje viime tammikuun 28. päivältä ja esitän siitä nöyrimmän kiitokseni.

On hyvin ymmärrettävää, että rahauudistuksen toteuttamiskysymys tuottaa Herra Senaattorille suuria huolia, etenkin kun kyseessä olleet 8 miljoonaa on jo talletettu. Pyydän Herra Senaattoria olemaan vakuuttunut siitä, että täällä olevat korkeat viranomaiset havaitsevat ja täysin ymmärtävät Herra Senaattoriin vallitsevassa tilanteessa kohdistuvan paineen ja tuntevat samaa huolta, vaikkakin välimatka ja muutkin seikat voivat huolia lievittää. Sangen valitettavaa kuitenkin on, ettei mitään voida pitää salassa edes täällä. Olen valitettavasti jo kauan ollut selvillä siitä, etteivät kreivi Armfelt ja paroni Stjernvall-Walleen kumpikaan noudata kyllin suurta varovaisuutta kertoessaan asioista eräille perheensä jäsenille, ja nämä viimeksi mainitut taas puhuvat, ehkäpä kerskaillakseen ystäviensä piirissä päivän tapahtumia koskevilla sisimmän piirin tiedoillaan, enemmän kuin todellisuudessa tietävätkään tai kertoilevat myös sellaisia seikkoja, jotka he ovat vain arvanneet. Olen tämän takia useinkin ajatellut mainita tästä asiasta sekä kreiville että paronille, mutta kysymys on äärimmäisen arkaluonteinen ja siihen puuttuminen on kutakuinkin mahdotonta. Toivon kuitenkin, ettei kukaan vielä tiedä kyseessä olevaa määräaikaa ja että se myös kyetään pitämään salassa, sillä ainakin sen osalta ymmärretään välttämättömän salassapidon merkitys täydellisesti.

Keisarin armollinen metalliruplaa koskeva määräys lienee jo saapunut senaatille. Kreivi lienee samalla kertonut Herra Senaattorille, että ehdotus pakollisuuden [rahanvaihtovelvollisuuden] rajoittamisesta 25 kopeekkaan [ja sitä suurempiin kolikkoihin] on jätettävä raukeamaan, koska korkeimmassa paikassa ollaan päinvastaista mieltä. Tähän on kuitenkin sopeuduttava! Ehdotus olikin uskalias ja voitaisiin tulkita tarkoitukseltaan separatistiseksi, mitä on Katkovin puolueen käynnissä olevan painostuksen takia jopa pienintäkin häivähdystä myöten vältettävä, jotta hyvä ymmärtämys voidaan edelleenkin säilyttää.

Kysymys pankin luovuttamisesta [säädyille] on toistaiseksi lykätty tämänhetkisten puheiden mukaan kesäkuuhun tai vielä pitemmälle. Rahauudistus ehditään siis aloittaa ja kaikki tärkeimmät valmistelut ja täytäntöönpanotoimet suorittaa sitä ennen. [Suomen asiain] Komitealle antamassani lausunnossa olen vaatinut, että Keisarin on pidettävä kiinni ainakin jostakin säädyille annetussa esityksessä esitetystä luovutuksen nimenomaisesta ehdosta, vaikkapa esim. noiden 44 000 ruplan maksamisesta edelleen. Jos Hallitsija hyväksyy jonkin tuollaisen ehdon, kuten uskon, lienee mahdollista, etteivät säätyjen valtuutetut katso voivansa ottaa hallintoa vastuulleen. Toivon, ettei siitä aiheudu mitään varsinaista vahinkoa. Seuraavat valtiopäivät vain saavat tilaisuuden neuvotella järkevämmästä ratkaisusta.

Paloviina- ja suostuntaveroasetukset ovat puhtaaksikirjoitettavina ja ne pitäisi voida kahden viikon kuluessa esitellä Keisarille. Kun otetaan huomioon valtiopäivillä tapahtunut täydellinen uudelleenmuokkaus, kaikki oli uudelleen käännettävä venäjäksi, mikä vei paljon aikaa. Komitea kannattaa Herra Senaattorin pyytämää asian palauttamista senaatin talousosastolle sen lausunnon saamiseksi, eikä Keisari voine kieltäytyä tästä.

Täällä kuohuu ankarasti sen johdosta, että Moskovan aateliskokous teki vuosikokouksessaan päätöksen vaatia Hallitsijalta perustuslakia ym. Kun tästä saatiin ensimmäinen tieto, lähetettiin heti käsky kokouksen hajottamisesta, joka tapahtuikin ennen kuin adressia ehdittiin allekirjoittaa; pikakirjoittajat, jotka olivat olleet läsnä sanamuodon tarkastuksessa ja tallentaneet kokouksessa pidetyt leimuavat puheet, tiedottivat heti niiden sisällön sanomalehtien toimituksille, ja erään sensorin väärennettyä nimikirjoitusta käyttäen tämä kaikki on painettu ja levitetty tiedoksi jopa ulkomaita myöten. Valtava hälinä, vangitsemisia jne. Kuitenkin huomiota ansaitseva ajan merkki!!

Toivoen, että Herra Senaattori edelleenkin muistaa minua ystävällisesti, minulla on kunnia erinomaista kunnioitustani vakuuttaen edelleenkin olla

Suuresti kunnioitetun Herra Senaattorin

nöyrin palvelija

F. af Brunér

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: