Katkov, Mihail

Katkov, Mihail

1818–1887. Venäläinen lehtimies ja poliitikko, Moskovskije Vedomosti -lehden toimittaja 1851–87.

Frans Olof af Brunérilta

Päivämäärä: 
4.2.1865
Pietari 4.2.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Minulla on ollut kunnia vastaanottaa Herra Senaattorin sangen kohtelias kirje viime tammikuun 28. päivältä ja esitän siitä nöyrimmän kiitokseni. On hyvin ymmärrettävää, että rahauudistuksen toteuttamiskysymys tuottaa Herra Senaattorille suuria huolia, etenkin kun kyseessä olleet 8 miljoonaa on jo talletettu. Pyydän Herra Senaattoria olemaan vakuuttunut siitä, että täällä olevat korkeat viranomaiset havaitsevat ja täysin ymmärtävät Herra Senaattoriin vallitsevassa tilanteessa kohdistuvan paineen ja tuntevat samaa huolta,...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Frans Olof af Brunérilta

Päivämäärä: 
17.6.1865
Pietarissa 17.6.1865   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Minulla on ollut kunnia ottaa vastaan Herra Senaattorin kirjelmä tämän kuun 10. päivältä. Minun velvollisuutenani olisi nyt vastata siihen kohta kohdalta, mutta tällä hetkellä en voi mitenkään ryhtyä siihen. Kenraalikuvernöörimme vähintäänkin merkillinen esiintyminen jäähyväisaudienssillaan ennen viimekertaista lähtöään täältä on mullistanut kaikki täkäläiset asiamme. Kenraalikuvernööri, joka on aiemmin osoittanut olevansa nuorten vapaamielisten valtiopäivä- ja lehdistösankareittemme suosija, on yhtäkkiä kääntänyt kelkkansa...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Morgonbladet nro 116, 118 ja 120, 22., 25. ja 27. 5.1880: Venäjän opetusministerin vaihdoksen johdosta

Päivämäärä: 
22.5.1880
Venäjän opetusministerin vaihdon johdosta venäläiset sanomalehdet ovat sisältäneet lausuntoja, jotka ovat merkillisiä useammassa kuin yhdessä suhteessa. Lehtien enemmistö hyökkää kiivaasti eronnutta ministeriä vastaan, ei hänen opetusjärjestelmänsä peruspiirteiden vaan sen tavan takia, jolla hän on periaatteita soveltanut. Kuten tunnettua, kreivi Tolstoi on klassismin vakaa kannattaja, ja kun vuosikymmen sitten herätettiin kysymys myös ns. reaalilukioiden oikeudesta valmistaa oppilaita yliopistoon, hän ratkaisi kysymyksen niin, että sellaisille oppilaitoksille ei oikeutta annettu. Kuten san...
Paikat: