Stjernvall‑Walleen, Carl Knut Emil

Stjernvall‑Walleen, Carl Knut Emil

1806–1890. Vapaaherra, valtiomies. Helsingin yliopiston kanslerin sihteeri 1844–55. Valtiosihteerin apulainen 1857–76. Ministerivaltiosihteeri 1876–81. Todellinen salaneuvos 1875. C. J. Walleenin adoptoima vuonna 1854.

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
10.12.1867
Pietarissa 10.12.1867   Suuriarvoinen Herra Senaattori,    Vastaukseni Herra Senaattorin marraskuun 23. päivän kirjeeseen on viipynyt näin pitkään siitä syystä, että odotin saavani kuulla jotakin rautatielainasta, joka aiottiin ottaa, sekä neuvotella siitä Herra Senaattorin kanssa. Minusta on käsittämätöntä, ettei Rothschildilta kuulu minkäänlaista vastausta, sillä eihän voida olettaa, että hänen konttorissaan hoidetaan asioita huolimattomasti. Aika kuitenkin kuluu, ja odottaessamme olemme ikävässä tilanteessa, kun näemme hädän ja nälkäiset työnetsijät, jotka ovat jo kerääntyneet paikkakunn...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
11.2.1868
11.2.1868 Olen melkein varma siitä, että palatessani Pietariin saan kuulla Hänen Majesteetiltaan ensimmäiseksi tämän kysymyksen: ”Pitääkö senaattori Snellman, nyt kun laina on otettu, sitä edullisena ja arvioiko herra senaattori olemassa olevien ja laskelmien mukaan saatavien varojen riittävän ennakoitujen tarpeiden täyttämiseen?!” Mitä vastaan Hänen Majesteetilleen näihin kysymyksiin? Täydellisimmin kunnioittavasti allekirjoitan E. Stjernwall    
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
2.3.1868
Pietarissa [2.3.1868]   Jalosukuinen Herra Senaattori,    kiitän kohteliaimmin helmikuun 24. päivän kirjeestä, joka täydentää Herra Senaattorin sitä ennen senaatissa esittämää mietintöä, joka koskee otettujen sitoumusten täyttämiseen käytettävissämme olevia varoja. Asia on tärkeä, ja meidän on käsiteltävä sitä sangen rauhallisesti. Tästä syystä pyydän, että saisin suopeutenne avulla ja viipymättä tarkemman selityksen kahdesta esityksessä mainitusta seikasta, joita en ymmärrä. Ensinnäkin Herra Senaattori sanoo kirjeessään: ”Sotilasrahaston varoista saadaan varmasti maksetuksi Erlangerin lain...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
28.3.1868
Pietarissa 28.3./9.4.1868   Jalosukuinen Herra Senaattori,    Vastaukseksi kunnianarvoisaan kirjeeseen huhtikuun 4. päivältä kiirehdin vastaamaan, että asian viivyttäminen syksyyn saakka ei ollut hyvän tavan mukaista eikä myöskään ollut yhdistettävissä enemmistön valtiontalouden hoitamista koskevan mielipiteen toteuttamiseen. Virkavapaus kesäkuuhun asti on seurausta tästä, kun tarkoituksena oli oikeuden säilyttäminen virkamiesten leski- ja orpokassalta tulevaan eläkkeeseen. Jos Herra Senaattori olisi hyväntahtoisesti halunnut noudattaa usein toistamaani pyyntöä valtiontalouden yleistilantee...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Muistelmanluonteisia muistiinpanoja

Päivämäärä: 
30.12.1876
I. Tie senaattiin   Minulla oli jo varsin kauan ollut onni saada osakseni vapaaherra K. J. Walleenin hyväntahtoista huomiota. Tämän yhteyden auttoi ehkä alkuun hyvä ystäväni, myöhemmin lehtorina toiminut Karl Backman, joka toimi perheessä kotiopettajana. Lyseossa pidin paljon hänen [Walleenin] pojastaan Edvardista, joka oli tuolloin koulun priimus ja jonka kanssa jouduin kurin valvojana sen takia pitämään lähemmin yhteyttä. Myöhemmin annoin tunteja myös nuoremmalle pojalle Alfonsille, joka oli erään ns. ylioppilastehtaan oppilas. Vapaaherra Walleen oli kustavilaisen ajan perinteisiin juurtu...

Johan August Hagmanilta

Päivämäärä: 
20.12.1880
Helsinki 20.12.1880 Otan vapauden lähettää nähtäväksi A. Meurmanin oheisen tekstin. Mielestäni sitä ei pitäisi nyt julkaista, koska vastapuoli voi käyttää hyväkseen yksityiskohdassakin ilmenevää erimielisyyttä. Luutnantti, paroni Gripenberg tuo huomenna Herra Senaattorille vaimonsa kirjeenvaihdon tammikuun valiokuntaa koskevan osan. Minua on monelta taholta kehotettu pyytämään, että Herra Senaattori kirjoittaisi Stjernvall-Walleenille ministerivaltiosihteerin apulaisen nimityskysymyksestä. Kaikki tapaamani puoluetoverit olisivat erityisen tyytyväisiä nähdessään, että virkaan nimitetään Joha...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Morgonbladet nro 21. ja 25., 27.1. ja 1.2.1881: J. V. S:n selityksiä

Päivämäärä: 
27.1.1881
I Morgonbladetin numerosta 298, 22. joulukuuta 1880 luettiin kunnioitetun nimimerkin A. M. [Agathon Meurman] kirjoitus: ”Vapaamieliset ajatukset”. Osa kirjoitusta koskee suoraan henkilöäni ja vähäistä julkista toimintaani. Jokainen lausuma siltä osin olisi taholtani tahditon. Vaikka haluaisin torjua jok’ikisen ansion, joka minuun siinä liitetään, olisi se yhtä taitamatonta. Vaikenemiseni ei siksi vahvista siitä mitään eikä merkitse että olen samaa mieltä. Mutta kirjoituksessa viitataan tiettyihin seikkoihin tavalla, joka voisi johtaa harhaan. Pari asiaintilaa mainitaan sanamuodoin, jotka nä...
Paikat: 

Emil Stjernvall-Walleenille

Päivämäärä: 
31.5.1881
Jalosukuinen Herra Ministerivaltiosihteeri, Todellinen Salaneuvos ja Ritari. Teidän Ylhäisyytenne.   Nöyrästi kiitän ystävällisestä sähkeestä, jolla Teidän Ylhäisyytenne on alaisineen suvainnut kunnioittaa syntymäpäivääni. Yhtä nöyrästi rohkenen pyytää, että Teidän Ylhäisyytenne suopeamielisesti välittäisi kohteliaimman kiitokseni tiedoksi muille allekirjoittajille. Pyydän erityisesti saada ilmaista iloni siitä, että sähke ohittaa vaieten vähäiset ansioni Suomen kansan omaa olemassaoloaan koskevan tietoisuuden kehittämisessä, mutta sen sijaan tunnustaa, vaikkakin liioittelevin sanakääntein,...
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenille, konsepti

Päivämäärä: 
15.6.1881
Jalosukuinen Herra Paroni.   Minun pitäisi varmaankin pyytää anteeksi, että vaivaan tällä lähetyksellä. Sellainen pyyntö olisi kuitenkin teeskentelyä enkä siis esitä sitä. Otan päinvastoin vapauden kirjoittaa kerran Jalosukuiselle Herra Paronille ennen kuolemaani. Olen jo pitkään lykännyt aikomustani. Syy selviää seuraavasta. Minua on kauan vaivannut se seikka, ettei tässä maassa tiedetä, kuka on ensisijaisesti vaikuttanut kaikkeen siihen hyvään, mikä osaksemme tuli vuosien 62 ja 67 välillä. En ole kuitenkaan voinut kirjoittaa enkä puhua asiasta. Kreivi Armfeltin kuolema antoi minulle hiema...
Kirjeenvaihto: