Stjernvall‑Walleen, Carl Knut Emil

Stjernvall‑Walleen, Carl Knut Emil

1806–1890. Vapaaherra, valtiomies. Helsingin yliopiston kanslerin sihteeri 1844–55. Valtiosihteerin apulainen 1857–76. Ministerivaltiosihteeri 1876–81. Todellinen salaneuvos 1875. C. J. Walleenin adoptoima vuonna 1854.

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
3.10.1863
Ratula 3./15.10.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Minulla on ollut kunnia saada Herra Senaattorin kirje tämän kuun 10. päivältä, ja kiiruhdan ilmaisemaan kohteliaimman kiitokseni siinä saamistani tiedoista. En ole käynyt enkä aikonut käydä neuvotteluja aatelissäädyn opposition kanssa, koska olen vakuuttunut siitä, ettei sellainen neuvottelukokous johtaisi mihinkään tuloksiin. Olen käynyt vierailulla kreivi Creutzin luona ja tavannut sitä paitsi useita kertoja lankoni Essenin ja sisarenpoikani August Armfeltin tyttärieni samoin kuin veljeni luona ja puhunut silloin heidän kan...
Asiat: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
26.10.1863
Pietari 26.10./7.11.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori    Mikäli maan etujen mukaista on suomalaisten virkamiesten nimittäminen Venäjän konsulaatteihin sellaisiin paikkoihin, joissa kauppasuhteemme tarvitsevat välitöntä suojelua, ei mielestäni pitäisi viivytellä tällaisen viran anomista konsuli Boismanille, joka menettää vuodenvaihteen jälkeen paikkansa Algerissa ja jonka paluu ulkoministeriön palvelukseen saattanee olla sen jälkeen vaikeaa. Jos Helsingin kauppiaskunta voitaisiin saada anomusten esittämisinnon vielä vallitessa anomaan edellä viitattua toimenpidettä ja anomus saap...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
14.11.1863
Helsinki 14.11.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Minulla on jälleen suuri ilo kiittää kunnioittavimmin Jalosukuisen Herra Kreivin kirjeestä lokakuun 24. päivältä. Havaitsen siitä, ettei Jalosukuinen Herra Kreivi suhtaudu torjuvasti ehdotukseen, että senaatille annettaisiin lupa pyrkiä saamaan aikaan sellaisia sovitteluja säätyjen päätöksiin, joita voidaan pitää välttämättöminä näiden saattamiseksi lain muotoon. Toimeen ei voida kuitenkaan ryhtyä ilman säätyjen suostumusta. Se pitäisi tästä syystä ottaa ensin puheeksi senaatin istunnossa, ja olen ottanut vapauden huolehtia siitä, että näi...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
12.11.1863
Pietari 12./24.11.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    On myönnettävä, että yleisö saattaa kokea epämiellyttäväksi sen, että erä Keisarin käytettäväksi asetettavasta määrärahasta sisällytetään vaivais- ja työhuonerahaston menoihin. Yritän mielelläni vaikuttaa siihen, että ehdotettu siirto toteutettaisiin. Tiedämme kuitenkin, että nämä varat menevät viimeistä ropoa myöten köyhien ja varattomien maanmiestemme auttamiseen Suomessa ja Venäjällä ja että ne siis käytetään samaan tarkoitukseen kuin vaivais- ja työhuonerahaston määrärahatkin. Mainituista käyttövaroista vähennettäväksi ...
Paikat: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
21.12.1863
Pietari 21.12.1863/2.1.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori    Minulla on ilo kohteliaimmin kiittää kunnianarvoisasta kirjeestänne joulukuun 29. päivältä. Käytän asiakirjaa sillä tavalla kuin se ikävä tilanne vaatii, johon olemme joutuneet – viisaiden valistusmiestemme väitteiden ansiosta. Järkevä poliittinen käsitys siitä, mitä meidän riippuvaisessa asemassamme pitää maan menestyksen ja elämän miellyttävyyden suojelemiseksi sanoa ja voidaan sanoa, puuttuu Helsingistä täydellisesti. Tämän seuraukset ovat nyt minun silmieni edessä; – samalla ne osoittavat, että alituiset pelkoni leh...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
19.2.1864
Pietari 19.2./2.3.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori    Kiirehdin vastaamaan Herra Senaattorin kunnianarvoisaan kirjeeseen helmikuun 25. päivältä. Herra Senaattori esittää siinä käsityksen, että Hänen Majesteettinsa on sallinut antaa säädyille esityksen metrijärjestelmän noudattamisesta rahojen, mittojen ja painojen määrittelyssä. Tietääkseni armollisessa esityksessä ei kuitenkaan ole kyse rahasta! Jos vain voisin ymmärtää, mitä todellista hyötyä maalle on siitä että markan kolikko saatetaan vastaamaan frangin kolikkoa ja että sen mitat ja paino (nimittäin niin kauan kuin se on k...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
16.4.1864
Helsingissä 16.4.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Olen hyvin pahoillani siitä, etten ole voinut saada Jalosukuisen Herra Kreivin tilaamaa esitystä valmiiksi aikaisemmin. Jos tämäntapaisella esityksellä halutaan olevan edes jonkinmoista arvoa, sen laatiminen on kuitenkin pitkä työ. Sellaista en ole voinut ajatella. Esityksen – ja ajan – lyhyys, jota ei voida välttää, on estänyt sen. Nyt lähetetty selostus sisältää tästä syystä vain tulo- ja menoarviota koskevia valaisevia huomautuksia sekä lisäksi tietoja rahajärjestelmästämme ja muutamia sitä koskevia mietteitä. Käsitykseni mukaan tässä...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: