Stjernvall‑Walleen, Carl Knut Emil

Stjernvall‑Walleen, Carl Knut Emil

1806–1890. Vapaaherra, valtiomies. Helsingin yliopiston kanslerin sihteeri 1844–55. Valtiosihteerin apulainen 1857–76. Ministerivaltiosihteeri 1876–81. Todellinen salaneuvos 1875. C. J. Walleenin adoptoima vuonna 1854.

Frans Olof af Brunérille

Päivämäärä: 
16.11.1865
H:gissä 16.11.1865   Jalosukuinen Herra Senaattori.    Suokaa hyväntahtoisesti anteeksi, että kiitän kaikesta rahanuudistusasiassa saamastani hyvästä avusta vasta nyt, kun anon uutta apua. Kun venäläinen metalliraha käskyllä määrättiin lailliseksi maksuvälineeksi, nöyrä anomukseni sen käypäisyyden rajoittamisesta hylättiin. Sain kuulla, että Hänen Majesteettinsa oli nimenomaisesti määrännyt sen samanarvoiseksi Suomen rahan kanssa. Kun ilmaisin olevani tästä huolissani, herra paroni Stjernvall-Walleen antoi minulle toiveita myöhemmin tapahtuvasta muutoksesta. Kyseessä ovat ala-arvoiset 20, 1...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
16.11.1865
Helsingissä 16.11.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Kuten Jalosukuinen Herra Kreivi suopeamielisesti muistanee, minulla oli silloin, kun venäläisen metallirahan käypäisyydestä Suomessa oli määrä antaa käsky, kunnia ehdottaa rajoituksia hopeisen vaihtorahan ja kuparikolikoiden käypäisyyteen, mutta nämä rajoitukset eivät onnistuneet saamaan huomiota osakseen. Saamieni tietojen mukaan Hänen Keisarillisen Majesteettinsa oma korkea tahto oli, että ala-arvoista venäläistä rahaa pidettäisiin samanarvoisena Suomen rahan kanssa eli että 12. kesäkuuta1860 annetun asetuksen mukaisesti sitä on otett...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
20.12.1865
Suuriarvoinen Herra Senaattori, Pietarissa 20.12.1865/1.1.1866   Samalla kun minulla on kunnia toivottaa hyvää uutta vuotta sekä onnitella rahanuudistuksen läpiviemisen johdosta, voin ilmoittaa, että Frenckellin nimitysasia on ratkaistu toivomuksen mukaisesti. Maksujen korottamisesta täällä passitoimistossa ja tullikamarissa taas odotamme valtiovarainministerin lausuntoa, koska Keisari ei pidä sopivana sitä, ettei Venäjän rupla kelpaisi parikurssiin valtion virastossa, joka toimii täällä pääkaupungissa. Paljon yksinkertaisempaa olisi ollut vaatia näissä virastoissa maksuja Suomen markoissa ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
10.1.1866
Pietarissa 10.1.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori,    Huolestuneena ala-arvoisilla venäläisillä pienillä hopeakolikoilla tapahtuvan keinottelun meidän hopeavarannollemme mahdollisesti aiheuttamista vaaroista olen kuvitellut keksineeni, että tämä keinottelu voidaan mitätöidä keinolla, joka minun on mielestäni esitettävä Herra Senaattorin harkittavaksi. Tämä keino olisi nimittäin sellainen, että pankki oikeutettaisiin toistaiseksi kieltäytymään suomalaisten vaihtorahojen lunastamisesta hopeamarkoilla. Kun keinottelijat saapuvat tuomaan suuria summia suomalaisena vaihtorahana, heidät torju...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
3.1.1866
Pietarissa 3./15.1.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori,    Tammikuun 9. päivän kunnianarvoisan kirjelmän johdosta saanen meidän kesken ilmoittaa, että [Suomen asiain] komitea on saanut H. M:ltaan nuhteet siitä, että se on puoltanut senaatin esitystä kurssin määräämisestä venäläiselle paperirahalle tullien ja passimaksujen perinnässä. Asia on lopullisesti hylätty sillä perusteella, että ukaasin mukaan venäläiset setelit ovat koko valtakunnassa käypää rahaa parikurssiin. Pääkaupungissa ei voida hyväksyä Suomen etujen mukaista poikkeusta, kun se tarjoaisi vain ennakkotapauksen muille laitoks...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
2.2.1866
Pietarissa 2./14.2.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori,    Esitän kohteliaimmat kiitokseni esityksen sisältöä koskevasta tiedosta sekä markan kolikoista. Olisin mieluummin nähnyt senaatin käyttävän selvää kieltä, sanovan suoraan, ettei venäläistä vaihtorahaa voida pitää metalliarvoaan paremmassa kurssissa. Mutta tämänkin esityksen on kelvattava, kunhan saamme sen käsiimme. Se ei ole vielä täällä! Herra Senaattorin ennustus venäläisestä vaihtorahasta aiheutuvasta sekasorrosta on esitetty Keisarille. Tämä oli velvollisuutemme. Täällä liikkuu merkillisiä huhuja seteleiden arvon alentamisesta...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
12.2.1866
Pietarissa 12./24.2.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori,    Hyvin kiitollisena viimeksi vastaanottamistani riveistä kiiruhdan kertomaan, että vastahakoinen suhtautumiseni pennimääräisten hopearahojen lyöttämisestä uudelleen hopeapitoisuudeltaan paremmasta lejeeringistä johtui pelostani, että senaatin koko esitys vaihtorahan vastaanottovelvoitteen kumoamisesta, joka samassa yhteydessä otettiin esiin, vähintäänkin viivästyisi tämän takia – enkä voinut ymmärtää tästä uudelleenlyöttämisestä koituvaa käytännön hyötyä, kun se päinvastoin voitaisiin täällä helposti selittää separatistiseksi hank...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
26.7.1866
Helsingissä 26.7./7.8.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Koska useat [ministeri]valtiosihteerinviraston ja Suomen asiain komitean virka- ja palvelusmiehet ovat ilmaisseet toivovansa, että myös heidän tämän vuoden kolmannen kolmanneksen palkkansa maksettaisiin heille markkoina ja penneinä, pyydän Herra Senaattorilta paitsi valtiosihteerinviraston mainitun vuosikolmanneksen palkkamäärärahojen lähettämistä minulle Suomen Pankin rahana sekä valtiosihteerinviraston varustamista sellaisella pikkusetelien ja vaihtorahakolikoiden määrällä kuin palkkojen maksamiseksi tarvitaan myös ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Nikolai Adlerbergilta

Päivämäärä: 
30.9.1866
[saksaksi] 30.9.1866 Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Sain juuri sähkeitse paroni Stjernvall-Walleenilta ilmoituksen, että Hänen Majesteettinsa Keisari on suvainnut armollisimmin suoda paroni Rothschildille esitykseni mukaisesti Pyhän Stanislavin ritarikunnan Suurristin (olkanauhoineen), ja minulla on kunnia saattaa tämä asia tyydytystä tuntien Teidän Korkea-arvoisuutenne tietoon. Erinomaisinta kunnioitustani vakuuttaen Kreivi Adlerberg   PS Golosissa on julkaistu vastine tietämäämme puheenvuoroon, ja pyydän hartaimmin, että käännätätte tämän kirjoituksen itsellenne ja hyväntahtoi...
Kirjeenvaihto: 

Nikolai Adlerbergilta

Päivämäärä: 
9.10.1866
[saksaksi] 9.10.1866 Arvoisa Herra Senaattori    Odotan Teidän kirjoitustanne finanssiasioiden järjestämissuunnitelmasta lähettääkseni sen paroni Sjernvallille, sillä viittaan siihen tänään lähtevässä kirjeessäni ja pyydän häntä tilaisuuden tullen kysymään valtiovarainministeri v. Reuternilta, haluaako tämä ottaa sen vastaan. Erinomaisen kunnioittavasti Kreivi Adlerberg    
Kirjeenvaihto: