Erlanger, Raphael von

Erlanger, Raphael von

1806–1878. Saksalainen liikemies.

Johan Mauritz Nordenstamilta

Päivämäärä: 
23.12.1867
maanantaina 23.12.1867 Paroni Erlangerin edustaja, hra Stahl, on saapunut tänne. Kreivi Adlerberg toivoo, että rautatielainaa koskeva asia käsitellään tänään [senaatin osastojen] yleisistunnon päätyttyä. Herra Senaattori tahtonee näin ollen ystävällisesti ottaa mukaansa senaattiin kaikki tätä asiaa koskevat asiakirjat ja huolehtia siitä, että paikalla ovat esittelijä ja pöytäkirjan pitäjä klo ½ 2, jolloin kenraalikuvernööri saapuu senaattiin. Kunnioittavasti J. M. Nordenstam    
Kirjeenvaihto: 

Robert Örniltä

Päivämäärä: 
23.1.1868
23.1.1868   Jalosukuinen Herra Senaattori ja Ritari!    Minulla ei ole jäljennöstä paroni Erlangerin ym. ehdotuksesta eikä minulla myöskään ollut tilaisuutta muistiinpanojen tekemiseen siinä kaavailluista ehdoista. Muistaakseni kirjeessä ei kylläkään ollut mitään mainintaa lainan edelleen myytävää osaa koskevasta erillisestä provisiosta, vaan Stahlin selityksen mukaan Erlanger aikoi myydä obligaatiot 96–97 %:n kurssilla. En voi kuitenkaan tässä asiassa luottaa muistiini enkä myöskään Stahlin selityksiin. Täydellisimmin kunnioittavasti Herra Senaattorin nöyristä nöyrin palvelija Robert Örn    
Kirjeenvaihto: 

Nikolai Adlerbergilta

Päivämäärä: 
27.1.1868
27.1.1868   [saksaksi] Arvoisa Herra Senaattori    Minulla on kunnia saattaa tiedoksenne Erlangerilta juuri saapunut sähke. En tosin pysty käsittämään, miksi hän pitää liiketointa jo lopullisesti sovittuna, pidän tätä kuitenkin meidän kannaltamme erityisen onnekkaana, kun hänen ehtonsa ovat meille edulliset. Aavistelen silti, että koko kauppa saattaa kaatua, jos aikaa vielä menetetään, ja olen tyytymätön siihen, että valtuutettumme, jotka ovat jo saaneet senaatilta käskyn sopia asiasta Erlangerin kanssa, viivyttelevät tästä huolimatta Frankfurtissa tekemättä mitään ja vaativat vielä lisäohj...
Kirjeenvaihto: 

Otto Reinhold Frenckellille ja Henrik Wilhelm Johan Zilliacukselle tammikuussa 1868, konsepti

Päivämäärä: 
31.1.1868
[saksaksi] Senaatti on valtuuttanut teidät suostumaan seuraaviin ehtoihin: korko kuusi prosenttia. Puolen prosentin kuoletuserät. Koron maksu ja pääoman lyhennys puolivuosittain. Saamme todella käteemme yhdeksänkymmentäneljä ja puoli prosenttia [nimellissummasta]. Erlangerin konsortio ottaa kiinteänä summana nimiinsä kolme miljoonaa taalaria, jotka on maksettava viidessätoista kuukaudessa kahdensadan tuhannen taalarin kuukausierinä. (Maksut hoidetaan vekseleitä käyttämällä, Hampurissa erääntyvillä enintään kolmen kuukauden tratoilla. Tai kurssitappioiden välttämiseksi mikäli mahdollista Ham...

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
2.3.1868
Pietarissa [2.3.1868]   Jalosukuinen Herra Senaattori,    kiitän kohteliaimmin helmikuun 24. päivän kirjeestä, joka täydentää Herra Senaattorin sitä ennen senaatissa esittämää mietintöä, joka koskee otettujen sitoumusten täyttämiseen käytettävissämme olevia varoja. Asia on tärkeä, ja meidän on käsiteltävä sitä sangen rauhallisesti. Tästä syystä pyydän, että saisin suopeutenne avulla ja viipymättä tarkemman selityksen kahdesta esityksessä mainitusta seikasta, joita en ymmärrä. Ensinnäkin Herra Senaattori sanoo kirjeessään: ”Sotilasrahaston varoista saadaan varmasti maksetuksi Erlangerin lain...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Morgonbladet nro 157, 10.7.1878: Pankkilaina

Päivämäärä: 
10.7.1878
Pankkilaina kuuluu jääneen kreditiiviksi maamme tunnetulle kustannusyhtiölle, Frankfurtin Roth­schildin kauppahuoneeseen. Se on kaksin verroin ilahduttavaa. Sillä sellainen kreditiivi voidaan käyttää tai olla käyttämättä, suuremmalta tai pienemmältä summaltaan, ja maksaa takaisin lyhyemmällä määräajalla. Mainittu yhtiö vaihdettiin 1868 Erlangerin kauppahuoneeseen, jonka valvova emissaari oli täällä itse paikalla ja teki paremman tarjouksen. Mutta kuten oli odotettavissa, hänen kanssaan sovitusta lainasta tuli fiasko, jollaista ratkaisua esimerkiksi Rothschildin firma ei koskaan suvaitse. Se...
Paikat: