Emil Stjernvall-Walleenilta

Tietoka dokumentista

Editoitu teksti

Suomi

Pietarissa [2.3.1868]

 

Jalosukuinen Herra Senaattori, 

 

kiitän kohteliaimmin helmikuun 24. päivän kirjeestä, joka täydentää Herra Senaattorin sitä ennen senaatissa esittämää mietintöä, joka koskee otettujen sitoumusten täyttämiseen käytettävissämme olevia varoja.

Asia on tärkeä, ja meidän on käsiteltävä sitä sangen rauhallisesti. Tästä syystä pyydän, että saisin suopeutenne avulla ja viipymättä tarkemman selityksen kahdesta esityksessä mainitusta seikasta, joita en ymmärrä.

Ensinnäkin Herra Senaattori sanoo kirjeessään: ”Sotilasrahaston varoista saadaan varmasti maksetuksi Erlangerin lainan annuiteetti vuoteen 1870 saakka – mutta ei sen jälkeen”?

Meidän käsityksemme mukaan tästä rahastosta voidaan edelleen maksaa annuiteetteja, kunnes sotaväki perustetaan uudelleen!

Toiseksi: ”Selvästi on nähtävissä, että yleinen valtionrahasto, joka tänä vuonna juuri ja juuri pystyy hoitamaan juoksevat menot, joutuu suorittamaan osan Erlangerin lainan annuiteeteista.”

Tämä kohta näyttää meidän mielestämme olevan ristiriidassa edellä esitetyn kanssa, jonka mukaan sotilasrahastosta saadaan annuiteetit varmasti. ?

Päijänteen ja Vesijärven välille kaivettavan kanavan osalta, jonka kustannusarvio on 640 000 markkaa, me olemme olleet sitä mieltä, että varojen tähän pitäisi löytyä siitä 618 000 markan kassasta, joka koostuu ruotuväkipataljoonien säästöistä, ellei ensimmäistä 696 000 markan sarjaa aiemmin otetusta kotimaisesta lainasta voitaisi tähän tarkoitukseen käyttää. Tästä summasta lienee toki jo suuri osa käytetty töiden järjestämiseen kotimaassa! –

Mitä tulee eläkkeeseen, jonka maksamisen on alettava 1. heinäkuuta ja jonka saamisen oikeus voitaisiin kiistää, mikäli ero virasta tapahtuisi sitä ennen, luotan lujasti siihen, että meidän jalo hallitsijamme osaa kyllä tässä asiassa menetellä siten, ettei tunnollinen palvelija, joka noudattaa vakaumustaan, vaikka tämä olisikin ristiriidassa hänen mielipiteidensä kanssa, jää vahinkoa kärsimään.

Täydellisintä kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia edelleenkin olla

Jalosukuisen Herra Senaattorin

nöyrin palvelija

Em. Stjernvall.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: