Johan Mauritz Nordenstam

Johan Mauritz Nordenstam

Johan Mauritz Nordenstamilta

Päivämäärä: 
23.12.1867
maanantaina 23.12.1867 Paroni Erlangerin edustaja, hra Stahl, on saapunut tänne. Kreivi Adlerberg toivoo, että rautatielainaa koskeva asia käsitellään tänään [senaatin osastojen] yleisistunnon päätyttyä. Herra Senaattori tahtonee näin ollen ystävällisesti ottaa mukaansa senaattiin kaikki tätä asiaa koskevat asiakirjat ja huolehtia siitä, että paikalla ovat esittelijä ja pöytäkirjan pitäjä klo ½ 2, jolloin kenraalikuvernööri saapuu senaattiin. Kunnioittavasti J. M. Nordenstam    
Kirjeenvaihto: