Johan Mauritz Nordenstamilta

Editoitu teksti

Suomi

maanantaina 23.12.1867

Paroni Erlangerin edustaja, hra Stahl, on saapunut tänne. Kreivi Adlerberg toivoo, että rautatielainaa koskeva asia käsitellään tänään [senaatin osastojen] yleisistunnon päätyttyä.

Herra Senaattori tahtonee näin ollen ystävällisesti ottaa mukaansa senaattiin kaikki tätä asiaa koskevat asiakirjat ja huolehtia siitä, että paikalla ovat esittelijä ja pöytäkirjan pitäjä klo ½ 2, jolloin kenraalikuvernööri saapuu senaattiin.

Kunnioittavasti

J. M. Nordenstam

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: