Zilliacus, Henrik Wilhelm Johan

Zilliacus, Henrik Wilhelm Johan

1823–1887. Oikeustieteen kandidaatti 1850, lisensiaatti 1852, tohtori 1860. Suomen Pankin 1. kamreeri 1862. Helsingin kunnallispormestari. Prokuraattorin apulainen 1873–75. Senaattori, siviilitoimituskunnan apulaispäällikkö 1875–87. Nimimerkki N-n.

Litteraturblad nro 12, joulukuu 1861: Paloviinaverotuksesta

Päivämäärä: 
1.12.1861
Tuskin erehdymme arvioidessamme, että keis. senaatin toukokuun 4. päivän pöytäkirjassa 38. kohtana mainittu ehdotus viinanpolton vapauttamisesta ja ankarammasta verottamisesta kuuluu ensimmäisten valtiopäivien ja siis myös [tammikuun] valiokunnan pohdintojen tärkeimpiin kysymyksiin. Kysymyksen suuri tärkeys ei johdu pelkästään sen ratkaisun vaikutuksesta paloviinan saatavuuteen ja kulutukseen maassa, vaan myös siitä eräässä aiemmassa artikkelissa osoittamastamme ja muutenkin tiedetystä seikasta, etteivät valtion nykyiset varat anna mahdollisuuksia sellaisiin maan henkistä ja aineellista vau...
Paikat: 

Otto Reinhold Frenckelliltä ja Henrik Wilhelm Johan Zilliacukselta, sähke 9.1.1868

Päivämäärä: 
9.1.1868
[saksaksi] Senaattori Snellmann Helsinki   Konsortio odottaa saavansa kuuden prosentin välityspalkkion sekä kiinteästä summasta että siitä lainamäärästä, joka myydään meidän laskuumme. Frenckell Zilliacus.    
Asiat: 

Otto Reinhold Frenckelliltä ja Henrik Wilhelm Johan Zilliacukselta, sähke 20.1.1868

Päivämäärä: 
20.1.1868
[saksaksi] Senaattori Snellman Helsinki.   Toissapäivästä lähtien saatu kolme sanomaa. Konsortion ehtona kuuden prosentin välityspalkkio sekä kiinteästä erästä että optioerästä. Odotamme vielä paronilta lopullista vastausta. Konsortiolla ei enää valtuutettuja täällä. Neuvottelu täytyisi käydä Frankfurtissa. Frenckell Zilliacus.    

Nikolai Adlerbergilta

Päivämäärä: 
27.1.1868
27.1.1868   [saksaksi] Arvoisa Herra Senaattori.    Omasta puolestani en ole koskaan ymmärtänyt Erlangerin tarjouksessa olevaa mainintaa 94 %:sta toisella tavalla ja sen takia ihmettelin entistä enemmän, miksi neuvottelujen aloittamisessa heti hänen kanssaan vitkasteltiin, kun ratkaisun edullisuus on täysin selvä. Miksi Frenckell & Zilliacus haluavat nyt vielä odottaa uusia ohjeita; hehän ovat saaneet käskyn hoitaa neuvottelut. Toivon, että ystävällisimmin sähkötätte heille määräyksen toimia näin heti, sillä jokainen menettämämme silmänräpäys voi tuottaa meille mitä suurinta vahinkoa. E...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Otto Reinhold Frenckellille ja Henrik Wilhelm Johan Zilliacukselle tammikuussa 1868, konsepti

Päivämäärä: 
31.1.1868
[saksaksi] Senaatti on valtuuttanut teidät suostumaan seuraaviin ehtoihin: korko kuusi prosenttia. Puolen prosentin kuoletuserät. Koron maksu ja pääoman lyhennys puolivuosittain. Saamme todella käteemme yhdeksänkymmentäneljä ja puoli prosenttia [nimellissummasta]. Erlangerin konsortio ottaa kiinteänä summana nimiinsä kolme miljoonaa taalaria, jotka on maksettava viidessätoista kuukaudessa kahdensadan tuhannen taalarin kuukausierinä. (Maksut hoidetaan vekseleitä käyttämällä, Hampurissa erääntyvillä enintään kolmen kuukauden tratoilla. Tai kurssitappioiden välttämiseksi mikäli mahdollista Ham...