Emil Stjernvall-Walleenilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
8.5.1863
Pvm kommentti: 
Myös 20.5.1863
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

 Pietarissa 8./20.5.1863

 

Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!

 

Paroni Rokassovski on täälläkin puoltanut senaatin kuulemista siitä, onko säädyt kutsuttava koolle käsittelemään ehdotettuja puolustustoimia, mutta tähän mennessä ei ole vielä ratkaistu, pitääkö meidän ruotuväkipataljooniemme ja värvättyjen joukkojemme määrää lisätä vai kutsua ne palvelukseen nykyisessä vahvuudessaan ja onko kohtuullista, että Suomi osallistuu joukkojen ylläpidon kasvaviin kustannuksiin, kun sota syttyy sellaisen asian takia, jota kohtaan maassa ei tunneta myötämielisyyttä. Keisari ottaa nämä asiat huomenna käsiteltäviksi, ja me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että on toimittava lain ja varovaisuuden edellyttämällä tavalla.

Adressijutut ovat surkeita. Ne paljastavat puolueiden välisiä kiistoja, saattavat maan epäilyttävään valoon sekä ulkomaiden että keisarikunnan silmissä ja osoittavat poliittisen ymmärryksen rajallisuuden sekä sen, että eräisiin ulkovaltoihin suhtaudutaan myötämielisemmin kuin maan omaan Hallitsijaan. Olen hyvänä suomalaisena huolissani niistä seurauksista, joita pelkään tästä aiheutuvan maan eduille.

Valtiopäiväkutsu, jonka sanamuoto on tavanomainen, on täällä jo valmiiksi hyväksyttynä odottamassa vain käsiteltäviksi otettavien asioiden riittävää määrää ennen julkaisemista. Kreivi Armfelt aikoo ilmoittaa tekstin tiedoksi Herra Senaattorille, ennen kuin Hänen Majesteettinsa allekirjoittaa sen. Keisarin puhe säädyille valtiopäivien avajaisissa on merkityksellisempi asiakirja, jonka sisällöstä sopiminen olisi tärkeämpää. Valmistelen tänään tilaisuutta siihen.

Täydellistä kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia edelleenkin olla

Suuresti kunnioitetun Herra Senaattorin

nöyrin palvelija Em. Stjernwall

 

PS Paroni Rokassovski toivoo voivansa palata Helsinkiin ensi lauantaina silloin lähtevällä höyrylaivalla. Keisari, joka ei voi ryhtyä käymään neuvotteluja kiintymyksen ilmaukseksi tarkoitetusta adressista, ei myöskään jouduta valtiopäiväkutsua siinä mielessä, että saisi sellaisen.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: