Alexander Armfeltilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
6.6.1863
Pvm kommentti: 
Myös 18.6.1863
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Pietari 6./18.6.1863

 

Suuresti kunnioitettu Herra Kanslianeuvos ym.

 

 

Herra Kanslianeuvoksen kuluvan kesäkuun 4. päivänä lähettämän kirjeen johdosta, joka minulla on ollut kunnia saada, katson velvollisuudekseni ilmoittaa, että koska Hänen Majesteettinsa Keisari oli jo hyväksynyt Herra Kanslianeuvoksen tiedoksi saatetun ehdotuksen valtiopäiväkutsuksi ennen Herra Kanslianeuvoksen kirjeen saapumista käsiini, Herra Kanslianeuvoksen tätä ehdotusta koskevia huomautuksia ei ole enää voitu ottaa asiassa huomioon. Ne otetaan kuitenkin harkittaviksi laadittaessa lopulliseen muotoonsa sitä puhetta, jolla Hänen Majesteettinsa avaa valtiopäivät. Lähipäivinä Helsinkiin matkustava paroni Stjernvall luultavasti keskustelee tästä asiasta tarkemmin Herra Kanslianeuvoksen kanssa. – Sallikaa minun puolestani vakuuttaa olevani vilpittömästi kiitollinen niistä hyväntahtoisista huomioista, jotka Herra Kanslianeuvos on saattanut tietoomme tämän tärkeän asian hoitamiseksi, ja pyydän Herra Kanslianeuvosta olemaan vakuuttunut siitä, että ymmärrän täysin Herra Kanslianeuvoksen esittämien näkökohtien merkityksen ja arvostan niitä; pyydän myös, että saan tulevaisuudessakin hankkia avukseni Herra Kanslianeuvoksen hyviä neuvoja ja tietoja, kun isänmaamme menestys sitä vaatii.

Erinomaisen kunnioittavasti minulla on kunnia edelleenkin olla

Suuresti kunnioitetun Herra Kanslianeuvoksen

nöyrin palvelija

Alex. Armfelt.

 

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: