Emil Stjernvall-Walleenilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
6.12.1861
Pvm kommentti: 
Myös 24.11.1861
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Pietarissa  6.12./24.11.1861

 

Suuresti kunnioitettu Herra Kanslianeuvos! 

 

Sain Herra Kanslianeuvoksen kunnianarvoisen kirjeen marraskuun 2. päivältä vasta sen jälkeen, kun Hänen Keisarillisen Majesteettinsa päätös Suomen sensuurilaitoksen järjestämisestä ja komitean asettamisesta sitä valmistelemaan oli ilmoitettu uudelle kenraalikuvernöörillemme.

Oli siis liian myöhäistä yrittää saada aikaan muutoksia komitean koostumukseen. Kuitenkin minusta näyttää siltä, että komitean jäsenet voivat vapaasti ilmaista erilaiset mielipiteensä siitä, mikä Suomen nykytilanteessa olisi hyödyllisempää: vapaamielisempi sensuuriohjesääntö ja hallintolaitos vai lehdistölaki? Minulla on tästä asiasta vakaa käsitys, jonka arvelen olevan päinvastainen kuin Herra Kanslianeuvoksen mielipide; haluan kuitenkin mielelläni ottaa vastaan parempaan arvostelukykyyn ja korkeampaan ymmärrykseen perustuvaa valistusta ja toimia sen mukaisesti, jos minulle todistetaan, että lehdistölakia puoltavat mielipiteet eivät koidu maallemme onnettomuudeksi sen nykyisessä riippuvaisessa asemassa.

Mitä täydellisintä kunnioitusta osoittaen minulla on kunnia olla

Suuresti kunnioitetun

Herra Kanslianeuvoksen nöyrin palvelija

Em. Stjernwall W:n

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: