Emil Stjernvall-Walleenilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
4.11.1861
Pvm kommentti: 
Myös 16.11.1861
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Pietarissa 4./16.11.1861

 

Suuresti kunnioitettu Herra Kanslianeuvos

 

olen sangen tyytyväisenä ottanut vastaan Herra Kanslianeuvoksen kunnian­arvoisan kirjeen marraskuun 7. päivältä sekä sen oheen liitetyn Litteratur­bladin artikkelin, jotka osoittavat täysin oikeaksi ennakolta ilmoittamani mielipiteen: ettei nimittäin tekstistä ilmenevänä tarkoituksena voisi olla painostus toivotun myönnytyksen hankkimiseksi siihen pakottamalla. Tämä mielipiteeni perustui siihen, että uskoin vakaasti Herra Kanslianeuvoksen lujiin periaatteisiin kuuluvan sen, ettei pakkotoimien uhan edessä peräännytä.

Ei olisi varmaankaan ollut vaikeaa hankkia tämän artikkelin näyttämisellä Hänen Majesteetiltaan suostumusta sen julkaisemiseen; luvan saaminen ei kuitenkaan nyttemmin tuota vaikeuksia tavanomaistakaan menettelyä käyttäen, kun nyt on onnellisesti selviydytty uuden kenraalikuvernöörin [P. Rokassovski] synnytystuskista; tunnemme jo ennakolta hänen humaanit mielipiteensä.

Sensuurimme järjestäminen uudelleen on jo varsin kauan ollut esillä. Nyt on suurin este saatu raivatuksi tieltä, ja uskoakseni Herra Kanslianeuvos saanee pian tilaisuuden esittää henkilökohtaisesti mielipiteensä tästä kysymyksestä virallista tietä.

Mitä täydellisimmän kunnioitukseni ilmaisten minulla on kunnia olla

Suuresti kunnioitetun

Herra Kanslianeuvoksen nöyrin palvelija

Em. Stjernwall W:n