Rokassovski, Platon

Rokassovski, Platon

1800–1869. Venäläinen paroni ja kenraali. Suomen kenraalikuvernöörin apulainen 1848–54 toimien samalla useaan otteeseen vt. kenraalikuvernöörinä. Suomen asiain komitean jäsen 1857–61. Suomen kenraalikuvernööri 1861–66.

Samuel Henrik Antellilta

Päivämäärä: 
26.2.1866
Kuopiossa 26.2.1866   Parahin Veli!    Kun vuosi sitten tavatessamme keskustelimme Kuopion läänin – ja yleensä pohjoisten seutujen surkeasta tilasta niitä tiheästi koetelleiden katovuosien takia, jotka ovat syösseet ne tähän kurjuuteen, esitin sen mielipiteen, että kruunun eli valtion siihen mennessä omaksuma toimintatapa, nimittäin viljan ostaminen kauppiailta sen myymiseksi sitten kansalle, olisi siirrettävä kauppiaiden vastuulle siten, että valtio avustaisi heitä lainoilla, jotka täysin turvaavia vakuuksia vastaan myönnettäisiin viljan ostamiseen, ja että he olisivat velvollisia sitten l...
Paikat: 

Mustalaiskansan olot, lausunto senaatin täysistunnossa 30.4.1866

Päivämäärä: 
30.4.1866
Senaattori Snellman lausui – että senaattori on tullut pohtineeksi, miten mustalaiskansa, jota Suomessa voidaan papiston antamien tietojen mukaan katsoa oleskelevan noin seitsemänsataa henkeä, jakautuneina eri hiippakuntiin siten, että heidän lukumääränsä Turussa on satakuusikymmentäneljä, Porvoossa kolmesataakolmekymmentä ja Kuopiossa satayhdeksänkymmentäyhdeksän, on kaikissa maissa, joissa tätä kansaa esiintyy, osoittautunut miltei mahdottomaksi lähestyä, kun on yritetty välittää sen yksilöille todellista kristinuskoa ja sivistystä, ja sekä hallitusten että yksityisten eri aikoina tekemät...
Paikat: 
Asiat: 

Muistelmanluonteisia muistiinpanoja

Päivämäärä: 
30.12.1876
I. Tie senaattiin   Minulla oli jo varsin kauan ollut onni saada osakseni vapaaherra K. J. Walleenin hyväntahtoista huomiota. Tämän yhteyden auttoi ehkä alkuun hyvä ystäväni, myöhemmin lehtorina toiminut Karl Backman, joka toimi perheessä kotiopettajana. Lyseossa pidin paljon hänen [Walleenin] pojastaan Edvardista, joka oli tuolloin koulun priimus ja jonka kanssa jouduin kurin valvojana sen takia pitämään lähemmin yhteyttä. Myöhemmin annoin tunteja myös nuoremmalle pojalle Alfonsille, joka oli erään ns. ylioppilastehtaan oppilas. Vapaaherra Walleen oli kustavilaisen ajan perinteisiin juurtu...

Morgonbladet nro 21. ja 25., 27.1. ja 1.2.1881: J. V. S:n selityksiä

Päivämäärä: 
27.1.1881
I Morgonbladetin numerosta 298, 22. joulukuuta 1880 luettiin kunnioitetun nimimerkin A. M. [Agathon Meurman] kirjoitus: ”Vapaamieliset ajatukset”. Osa kirjoitusta koskee suoraan henkilöäni ja vähäistä julkista toimintaani. Jokainen lausuma siltä osin olisi taholtani tahditon. Vaikka haluaisin torjua jok’ikisen ansion, joka minuun siinä liitetään, olisi se yhtä taitamatonta. Vaikenemiseni ei siksi vahvista siitä mitään eikä merkitse että olen samaa mieltä. Mutta kirjoituksessa viitataan tiettyihin seikkoihin tavalla, joka voisi johtaa harhaan. Pari asiaintilaa mainitaan sanamuodoin, jotka nä...
Paikat: