Rokassovski, Platon

Rokassovski, Platon

1800–1869. Venäläinen paroni ja kenraali. Suomen kenraalikuvernöörin apulainen 1848–54 toimien samalla useaan otteeseen vt. kenraalikuvernöörinä. Suomen asiain komitean jäsen 1857–61. Suomen kenraalikuvernööri 1861–66.

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
2.2.1865
Helsingissä 2.2.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi    Pidän velvollisuutenani nöyrimmästi kertoa, että Suomen Pankin johtokunta on kirjeellään 28. tammikuuta ilmoittanut pankin nyt lunastaneen Hypoteekkiyhdistyksen Frankfurt am Mainissa toimivan M. A. von Rothschild & Söhnen pankkiiriliikkeen kanssa sopiman lainan Hampurissa ja Lontoossa maksettavia vekseleitä pari-kurssiin [nimellisarvoon] kaikkiaan 8 023 485 Suomen markan ja 65 pennin arvosta. Jalosukuisen Herra Kreivin tammikuun 9./21. päivän kunnianarvoisan kirjeen nro 4 johdosta minulla on kunnia lisätä, että sen jälkeen, kun pankin ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
27.1.1865
Pietari 27.1./8.2.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori,    Kiitän kohteliaimmin viimeksi saamastani kunnianarvoisasta kirjeestä sekä sen liitteistä. Huhu siitä, että liikkeellä on nyt hyvin näkyvästi Venäjän rahaa ja että Suomen markkamääräiset setelit ovat kadonneet, on herättänyt levottomuutta, mutta ei ole suinkaan vaikeasti ymmärrettävissä. Senaatille heti ilmoitettu määräys, että on odotettava Keisarin käskyä ennen hopearahan vaihtamista, oli tarkoitettu ainoastaan avuksi valtiovarainpäällikölle, jotta uudistusta ei jouduttaisi toteuttamaan hätiköidysti, ja oli ristiriidassa s...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Ilmoitus varojen keräyksestä Lontoon merimiessairaalaa varten 27.3.1865, konsepti

Päivämäärä: 
27.3.1865
Vuodesta 1826 on hyväntekeväisyysseura nimeltä ”Seamens Hospital Society” ylläpitänyt Lontoossa sairaalaa, jossa otetaan vastaan merimiehiä kaikista kansoista ja uskontunnustuksista saamaan lääkintää ja hoitoa. Se on sijoitettuna käytöstä poistettuun linjalaivaan Thames-joella lähellä Greenwichiä. Mainittuna aikana on tässä sairaalassa ollut hoidettavana yli 863 suomalaista merimiestä. Sairaala nauttii myös vieraiden hallituksien tukea. Niinpä oli Venäjän hallitus vuoteen 1864 asti tukenut sitä 40 punnalla vuosittain. Mutta koska enemmistö siellä hoitoa saaneista Venäjän alamaisista on ollu...
Paikat: 
Asiat: 

Platon Rokassovskilta

Päivämäärä: 
20.3.1865
Pietarissa 20.3./1.4.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari.    Sattuneesta syystä minulla on kunnia pyytää Herra Senaattorilta ja Ritarilta lausuntoa siitä, ovatko pankkiiri, paroni Charles von Fehleisen Suomen valtiolaitoksen toimeksiannosta suorittamiensa finanssioperaatioiden ansiosta ja ”Salomon Heinen” kauppahuoneen nykyinen päämies Charles Heine, joka on kauan ollut liikesuhteissa Suomen Pankkiin, ehkä ansainneet jonkin osoituksen keisarillisesta armollisuudesta. Pyydän Herra Senaattoria ja Ritaria ottamaan vastaan täydellisimmän kunnioitukseni vakuutuksen. Paroni P....
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
12.4.1865
Pietarissa 12.4.1865   Luottamuksellisesti. Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari.    Paroni Rokassovskin viimeksi täällä käydessä virisi kysymys niistä vaikeuksista, joita Suomessa toteutettavan rahauudistuksen toimeenpanon jälkeen aiheutuisi sinne sijoitetulle Venäjän sotilashenkilöstölle, kun sen pitäisi nykyisillä palkoillaan huolehtia toimeentulostaan ja muista elinkustannuksistaan. Hänen Keisarillinen Majesteettinsa suvaitsi tällöin sanoa, että Suomen valtion pitäisi korvata ne mahdolliset vähennykset, joita Venäjän ja Suomen rahan kurssiero saattaisi aiheuttaa sotilashenki...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Venäläisten veturien lunastaminen, lausunto senaatin talousosastossa 11.5.1865

Päivämäärä: 
11.5.1865
…jolloin senaattori Snellman lausui, – että ottaen huomioon suuret ylimääräiset määrärahat, joilla yleinen valtionrahasto on osallistunut rautatiehen, yhteensä lähes kaksi miljoonaa markkaa, ja ne menot, joita valtiolla edelleenkin on liikenteestä, ja koska niiden hallinto ei näytä antavan toivoa näiden menojen pikaisesta vähenemisestä, katsoi senaattori omasta puolestaan, ettei kyseisen kaupan tule tapahtua ehdoitta, varsinkin kun silloin myös hankitaan kaksi uutta veturia, eikä rautatie enää tarvitse nyt lunastettavaksi ehdotettuja venäläisiä. Mutta jos uusien veturien osto vielä lykkäänt...
Paikat: 

Platon Rokassovskille

Päivämäärä: 
1.6.1865
[saksaksi] Helsingissä 1.6.1865   Jalosukuinen Herra Paroni, Teidän Ylhäisyytenne.    Koska Teidän Ylhäisyytenne viipyy näin kauan Pietarissa, rohkenen vaivata Teidän Ylhäisyyttänne näillä riveillä ja niiden sisältämällä asialla toivoen saavani anteeksi sen lämpimän innon takia, jota Teidän Ylhäisyytenne osoittaa Suomen asioiden edistämiseksi. Pyydän nimittäin alamaisimmin, että Teidän Ylhäisyytenne, mikäli aikaa ja tilaisuus tarjoutuisi, sopisi herra valtiovarainministerin kanssa tarkemmin Pietarin rautatietä varten tarjotusta subventiosta. Minulla on ollut kunnia esittää senaatille suunni...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Frans Olof af Brunérilta

Päivämäärä: 
17.6.1865
Pietarissa 17.6.1865   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Minulla on ollut kunnia ottaa vastaan Herra Senaattorin kirjelmä tämän kuun 10. päivältä. Minun velvollisuutenani olisi nyt vastata siihen kohta kohdalta, mutta tällä hetkellä en voi mitenkään ryhtyä siihen. Kenraalikuvernöörimme vähintäänkin merkillinen esiintyminen jäähyväisaudienssillaan ennen viimekertaista lähtöään täältä on mullistanut kaikki täkäläiset asiamme. Kenraalikuvernööri, joka on aiemmin osoittanut olevansa nuorten vapaamielisten valtiopäivä- ja lehdistösankareittemme suosija, on yhtäkkiä kääntänyt kelkkansa...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Ehdotus rahauudistuksen kurssieroksi, lausunto senaatin talousosastossa 19.6.1865 (sub secreto)

Päivämäärä: 
19.6.1865
Senaattori Snellman lausui ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] mielipiteensä – että senaattori, tunnustaen syvää alamaista kiitollisuutta tuntien niiden armollisten päätösten arvon, jolla maalle on taattu vakaasta rahan arvosta koituvat edut, sen asukkaille heidän omaisuutensa turva ja sen horjuvalle hyvinvoinnille vakaa pohja, joka mahdollistaa sen ylläpitämisen ja kohentamisen, halusi muistuttaa, että Suomen valtiolle lähestyvä rahanuudistus ei kuitenkaan tuota mitään suoranaista hyötyä. Sillä valtion menot maksetaan rahana, joka on nimellisarvoltaan sama, olipa tuo raha hyvä tai huono. M...
Paikat: 

Platon Rokassovskille, konsepti

Päivämäärä: 
30.12.1865
Jalosukuinen Herra Paroni Teidän Ylhäisyytenne   Maaliskuun/huhtikuun [päivämäärä puuttuu] päivän kirje, jolla Teidän Ylhäisyytenne on erinomaisen hyväntahtoisesti kunnioittanut minua, on juuri saapunut käsiini. Jätän nöyrimmin Teidän Ylhäisyytenne harkittavaksi, voitteko puoltaa herroille Ch. Heine ja Charles v. Fehleisen jotakin keisarillista armonosoitusta. Herra v. Fehleisen on sangen miellyttävä mies, ja hän on nähnyt paljon vaivaa palvellakseen meitä Pietarissa käymissämme neuvotteluissa. Pankkiiriliike Salomon Heine on todellisuudessa suhtautunut pikemminkin torjuvasti ja perii palve...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: