Wahren, Axel Wihelm

Wahren, Axel Wihelm

1814–1885. Liikemies ja kauppaneuvos, syntynyt Tukholmassa. Jokioisten verkatehtaan vuokraaja, Forssan puuvillatehtaan osaomistaja 1847. Kymi Oy:n perustajia 1872. Maanviljelyksen kehittäjä ja kansanvalistaja. Omisti Viksbergin kartanon vuodesta 1852.

Conrad Hernmarckille

Päivämäärä: 
13.6.1851
Helsingissä 13.6.1851   Herra Conrad Hernmarck  Vaasa   Kauppaneuvos Borgström lähti matkalle tänään, ja minulla on kunnia välittää hänen ystävälliset terveisensä. Nuori Leonard lähti hänen mukaansa. Hengististä ei kuulu mitään uutta, vaan laivaa odotetaan tänne tämän kuun lopulla. Luultavaa toki on, että tielle saatettaisiin järjestää lisävaikeuksia, mutta asianomaisilla näyttää olevan vaikeuksia sopivien tekosyiden keksimisessä. Liikeasioissa ei ole tapahtunut mitään erityisen merkittävää. Koska en ole varma siitä, ovatko herrat saaneet käsiinsä herra Wahrenin täällä ollessa laaditun uude...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
31.12.1863
Helsingissä 31.12.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Hänen Majesteettinsa Armollista harkintaa varten lähtee senaatin esitys, joka koskee tehtailija A. W. Wahrenin anomaa lainaa. Esitys tehdään, koska ehdotukseen sisältyy kaksi nimenomaista poikkeamaa voimassa olevista säädöksistä; nimittäin: Että Suomen Pankilta otettava 80 000 ruplan laina Forssan [puuvillatehtaan] osakkeiden kiinnitystä vastaan voidaan myöntää 5 vuodeksi 2 vuoden sijasta, joka on pisin sallittu aika; tähän voidaan kuitenkin huomauttaa, että lainan uusiminen on yleinen tapa. Että laina voi olla koroton kaksi ensimmäistä...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
6.1.1864
Pietarissa 6.1.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Minulla on ollut kunnia ottaa vastaan Herra Senaattorin kirjeet joulukuun 23. ja 30. päivältä ja uskon voivani täysin varmasti ilmoittaa, ettei ole aihetta pelätä kenraalikuvernöörin vaihtumista. Keisari on ottanut ukon [P. Rokassovski] hyvin ystävällisesti vastaan ja osaa arvostaa häntä. En ole vielä saanut mitään tietoa senaatin anomuksesta, joka koskisi Wahrenin hakemaa lainaa. Paljon riippuu siitä, mitä mieltä kenraalikuvernööri asiasta on. Mitä tulee senaatin ilmaisemaan pelkoon, että passikassan varoja käytetään tulevais...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Axel Wilhelm Wahrenille

Päivämäärä: 
9.6.1866
Helsingissä 9.6.1866   Suuriarvoinen Herra Ruukinpatruuna    Koska ne tiedot, jotka minulla oli viimeksi käymässämme lyhyessä keskustelussa ilo saada hyväntahtoisesti luovuttamienne kudonnaisten valmistuskustannuksista, ovat osoittautuneet riittämättömiksi tarkempien tietojen antamiseen yleisölle painetussa tekstissä, joudun kohteliaimmin pyytämään vastausta oheen liitetyssä muistiossa esitettyihin kysymyksiin. Hyväntahtoisen lupauksenne perusteella odotan sukkulalaatikkojen mallikappaletta. Yksi rakennepiirros kangaspuista riittänee, koska minusta näyttää olevan asialle eduksi, että sitä m...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Johan Fredrik Hackmanille

Päivämäärä: 
1.8.1867
Helsingissä 1.8.1867   Suuriarvoinen Herra Kauppaneuvos ja Ritari.    Keisarillinen senaatti on valtiovaraintoimituskunnan esityksestä päättänyt lähettää ulkomaille kyvykkäitä ja kokeneita henkilöitä hankkimaan tietoja eräiden sellaisten puusta valmistettavien tuotteiden tarkemmista ominaisuuksista, menekistä, hinnoista ym., jotka soveltuisivat maan rahvaan kotityönä valmistettaviksi ja joita tiedetään kulutettavan suurehkoja määriä. Näitä ovat erilaiset tarvepuut, kuivan tavaran säilytysastiat, höylätyt laudat, erilaiset rimat ja listat ym. Voidaan myös toivoa, että muut metsäntuotteet, mm...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Axel Wilhelm Wahrenilta

Päivämäärä: 
25.8.1867
Manchesterissa 25.8.1867   Keisarillisen Senaatin Valtiovaraintoimituskunnan Päällikkö, Senaattori ja Ritari ym. Jalosukuinen Herra Joh. Wilh. Snellman Helsinki   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Saatuani aikanaan kunnian ottaa vastaan sekä kunnianarvoisan kirjeen tämän kuun 3. päivältä että minulle luovutetun 2 000 markan määrärahan teen parhaani niin pitkälle kuin kykenen kerätäkseni niitä tietoja, joihin Herra Senaattori on kehottanut kiinnittämään huomiota, ynnä muuta sellaista, mikä mielestäni saattaa näyttää hyödyttävän asiaa, ja uhraan mielelläni kaiken ajan, jonka voin sää...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Carl Zuhrilta

Päivämäärä: 
30.8.1867
Tampereella 30.8.1867   Senaattori & Ritari Jalosukuinen Herra Joh. Vilh. Snellman Helsinki    Saatuani kunnian ottaa vastaan Herra Senaattorin kunnianarvoisan kirjeen tämän kuun 27. päivältä, minulla on täten kunnia ilmoittaa, että ne näytteet erilaisista kapeista kankaista, jotka jonkin aikaa sitten luovutin hra Wahrenille, ovat peräisin Suomessakin hyvin tunnetulta pietarilaiselta palttina- ja purjekangaskauppiaalta hra F. Bogdanovilta, joka myy tällaista tavaraa – kauppanimeltään ”crash” – vuosittain suuria määriä pääasiassa Pietarissa toimiville englantilaisille kauppahuoneille, jo...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
31.8.1867
Oulussa 31.8.1867   Jalosukuinen Herra Senaattori ja Ritari.    Herra Senaattorin kunnianarvoisa kirje tämän kuun 23. päivältä saapui juuri käsiini, ja vaikka muuten kiitänkin siitä nöyrimmästi, valitan kuitenkin sitä, ettei kirjeeseen sisältynyt vahvistusta Herra Senaattorin aikomuksesta nou­dattaa kutsuani ja saapua kunnioittamaan meidän lähestyvää lääninkokoustamme läsnäolollaan. Olisi synkkää kiittämättömyyttä, jos ei tunnustettaisi läänin hädänalaisen rahvaan saaneen jälleen tänä kesänä ja syksynä tehokasta apua. Olenkin halunnut vain tähdentää, että on vaikeaa ja toisinaan mahdotonta ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Otto Alfthanilta

Päivämäärä: 
16.9.1867
Pariisissa 16.9.1867   Keisarillisen Suomen Senaatin Valtiovaraintoimituskunnan Päällikkö Herra Senaattori ja Ritari J. V. Snellman Helsinki   Herra Senaattori!    Olen syvästi kiitollisena ottanut vastaan Herra Senaattorin suuresti kunnioitetun kirjeen ja yritän mahdollisimman tarkoin noudattaa annettuja ohjeita toiminnassani täällä. Keisarillisen senaatin avustustoimikunnalle ilmoittaman päätöksen mukaisesti olen niillä varoilla, jotka ovat kertyneet metsähallituksen ja toimikunnan hankkimien näyttelyesineiden myynnistä, ostanut useita erilaisia näytteitä ja mallikappaleita kotikäsityönä ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: