Johan Fredrik Hackmanille

Tietoka dokumentista

Editoitu teksti

Suomi

Helsingissä 1.8.1867

 

Suuriarvoinen Herra Kauppaneuvos ja Ritari. 

 

Keisarillinen senaatti on valtiovaraintoimituskunnan esityksestä päättänyt lähettää ulkomaille kyvykkäitä ja kokeneita henkilöitä hankkimaan tietoja eräiden sellaisten puusta valmistettavien tuotteiden tarkemmista ominaisuuksista, menekistä, hinnoista ym., jotka soveltuisivat maan rahvaan kotityönä valmistettaviksi ja joita tiedetään kulutettavan suurehkoja määriä. Näitä ovat erilaiset tarvepuut, kuivan tavaran säilytysastiat, höylätyt laudat, erilaiset rimat ja listat ym. Voidaan myös toivoa, että muut metsäntuotteet, mm. potaska, tärpätti, hartsi ja kuusenpihka voisivat saada hieman nykyistä laajempaa ja tuottavampaa menekkiä.

Mainittuun tehtävään sopivien henkilöiden löytäminen on varsin vaikeaa. Tästä syystä otan vapauden lähestyä Herra Kauppaneuvosta pyytääkseni kohteliaasti neuvoja ja osallistumista asian järjestämiseen. Jos Herra Kauppaneuvoksen lanko, herra luutnantti Ekström, voitaisiin saada suostumaan tällaisen tehtävän vastaanottamiseen, päästäisiin vakaan käsitykseni mukaan mitä toivottavimpaan ratkaisuun. Mikäli hän kieltäytyisi tehtävästä, pyydän nöyrimmin Herra Kauppaneuvosta keskustelemaan asiasta paikkakunnan jonkun muun nuorehkon liikemiehen kanssa, joka tuntee maamme olot ja erityisesti puutavarakaupan – ja hyväntahtoisesti ilmoittamaan minulle keskustelujensa tuloksesta.

Matka saattaisi suuntautua joihinkin Ruotsin satamiin, joista tällaista vientiä tapahtuu, Lyypekkiin, Hampuriin, Bremeniin sekä Englannin satamiin ja tehdaspaikkakunnille. Kun kuitenkin herra A. W. Wahren, joka on parhaillaan matkalla Englantiin, on aiemmin ottanut selkoa kyseessä olevien tavaroiden kaupasta ja on nytkin ottanut tehtäväkseen lisätietojen hankkimisen, valittu henkilö voisi edullisimmin ensiksi lähteä viimeksi mainittuun maahan ja Lontooseen neuvotellakseen herra Wahrenin kanssa asiasta. Toivoisin myös saavani tilaisuuden keskustella lähtijän kanssa, ja tästä syystä hänen pitäisi vaivautua käymään täällä. Matkalle olisi lähdettävä viipymättä, jotta valmistus voitaisiin aloittaa ensi talvena maan tietyissä osissa, joissa rahvas tarvitsee hädänalaisessa tilassaan kipeästi ansiotöitä.

Vakuuttuneena siitä, että Herra Kauppaneuvos suo hyväntahtoisesti anteeksi tämän yleisen hyvän edistämiseen tähtäävän asian takia aiheuttamani vaivan, minulla on kunnia erinomaisinta kunnioitustani vakuuttaen allekirjoittaa olevani

Suuriarvoisen Herra Kauppaneuvoksen ja Ritarin

nöyrin palvelija

Joh. Vilh. Snellman

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: