Ekström, Carl August

Ekström, Carl August

1823–1900. Insinööri ja upseeri. Tie- ja vesikulkulaitoksen insinöörikunnan palveluksessa 1858–61. Viipurilaisen Hackmanin kauppahuoneen prokuristi ja osakas.

Johan Fredrik Hackmanille

Päivämäärä: 
1.8.1867
Helsingissä 1.8.1867   Suuriarvoinen Herra Kauppaneuvos ja Ritari.    Keisarillinen senaatti on valtiovaraintoimituskunnan esityksestä päättänyt lähettää ulkomaille kyvykkäitä ja kokeneita henkilöitä hankkimaan tietoja eräiden sellaisten puusta valmistettavien tuotteiden tarkemmista ominaisuuksista, menekistä, hinnoista ym., jotka soveltuisivat maan rahvaan kotityönä valmistettaviksi ja joita tiedetään kulutettavan suurehkoja määriä. Näitä ovat erilaiset tarvepuut, kuivan tavaran säilytysastiat, höylätyt laudat, erilaiset rimat ja listat ym. Voidaan myös toivoa, että muut metsäntuotteet, mm...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: