Alexander Armfeltille

Tietoka dokumentista

Editoitu teksti

Suomi

Helsingissä 31.12.1863

 

Jalosukuinen Herra Kreivi! 

 

Hänen Majesteettinsa Armollista harkintaa varten lähtee senaatin esitys, joka koskee tehtailija A. W. Wahrenin anomaa lainaa.

Esitys tehdään, koska ehdotukseen sisältyy kaksi nimenomaista poikkeamaa voimassa olevista säädöksistä; nimittäin:

Että Suomen Pankilta otettava 80 000 ruplan laina Forssan [puuvillatehtaan] osakkeiden kiinnitystä vastaan voidaan myöntää 5 vuodeksi 2 vuoden sijasta, joka on pisin sallittu aika; tähän voidaan kuitenkin huomauttaa, että lainan uusiminen on yleinen tapa.

Että laina voi olla koroton kaksi ensimmäistä vuotta.

Lisäksi tulee vielä se kolmas kohta, että ehdotetaan lainan myöntämistä myös kuoletuslainarahastosta, vaikka puolta summaa vastaavat vakuudet, 25 000 ruplaa 25 Forssan osakkeena, ovat huonot. Pankin myöntämiä lainoja koskee sääntö, että vastaanotettavat osakkeet voidaan arvostaa enintään 3/4:aan täydestä arvostaan. On selvästi todettava, että sääntö koskee myös kuoletuslainarahastosta myönnettäviä lainoja. Nyt ehdotetaan kuitenkin mainittujen osakkeiden hyväksymistä täydestä arvostaan, vaikka tällä hetkellä myytäessä niistä saataisiin tuskin edes 2/3 nimellisarvosta, koska tehtaalta puuttuu raaka-ainetta eikä kenelläkään ole rahaa ostamiseen.

Otan vapauden kirjoittaa tästä asiasta perustellakseni puoltavaa kantaani. Tärkein peruste on se, että suuruusluokaltaan tällainen vararikko romahduttaisi maan luottomarkkinoita yhä pahemmin, kun ne jo nyt ovat äärimmäisen epävakaat.

Wahrenin auttamista voidaan perustella erityisesti siitä syystä, että hänen vaikea asemansa johtuu ensisijaisesti Amerikan sodasta, vaikka etäisempi syy siihen toki on se virheellinen menettely, että runsaalla lainoituksella rohkaistaan hankkeisiin, joita varten omia varoja ei ole ollut lainkaan tai niitä on ollut vain hyvin vähän.

Vähemmän merkitsee se, että pankki kärsisi merkittävän menetyksen, jos Wahren nyt pakotetaan lopettamaan yrityksensä, sillä se saa vain ansionsa mukaan.

Jotakin on toki tehty liian auliin antolainauksen hillitsemiseksi; juuri nyt ei kuitenkaan voida ryhtyä tässä asiassa jyrkkiin toimiin.

Olen päinvastoin pitänyt väistämättömänä muidenkin suurehkojen lainojen myöntämistä kuoletuslainarahastosta niistä varoista, joilla on varauduttu lunastamaan Saimaan kanavan obligaatioita.

Aiemmat vararikot ovat nimittäin horjuttaneet kotimaisia luottomarkkinoita. Nykyisen rahakriisin vallitessa ulkomaistakaan lainaa ei saada. Myös kurssin lasku on vaikeuttanut tilannetta. Ja kiistatonta on: meillä on liian vähän rahaa pitääksemme yllä sitä merkittävää kehitystä, jota maan kaikilla elinkeinoaloilla on viime vuosina tapahtunut.

Tehtävänäni on nyt kunnioittavasti jättää Jalosukuisen Herra Kreivin harkittavaksi tämä asia, jota en olisi rohjennut puoltaa, ellei maan taloudellisen toiminnan yleinen tila olisi pakottanut minua siihen.

Pyydän nöyrimmästi anteeksi sitä, etten viimeksi lähettämässäni kunnioittavassa kirjeessä voinut ilmoittaa täsmällisin numeroin yleisen valtionrahaston ja vaivais- ja työhuonerahaston välistä määrärahojen kirjanpidollista siirtoa.

Minulla on tästä syystä kunnia liittää oheen pieni kaavio, joka osoittaa, miten kirjanpidollinen siirto toteutetaan.

Täällä on alettu yhä laajemmin pelätä, että kenraalikuvernöörin paikalla tapahtuu muutos. Se olisi joka tapauksessa valitettava asia – mutta pahinta olisi, jos arvailuissa paroni Ramsayn noususta seuraajaksi olisi jotakin perää. Tämä ei ole vain minun käsitykseni, vaan näin ajattelee koko maa.

Syvintä kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia edelleenkin olla

Jalosukuisen Herra Kreivin

nöyristä nöyrin palvelija

Joh. Vilh. Snellman

 

Yleinen valtionrahasto Vaivais- ja työhuonerahasto

 

1. pääluokassa

 

maksetaan vapautetaan

Hänen Majesteettinsa vastaavasta menoerästä

käyttövaroihin 80 000 mk 80 000 mk

lisä nykyiseen määrärahaan, mutta maksaa

joka on 124 000 mk tämän jälkeen lisää

80 000 mielisairaiden hoitoon

Summa 204 000 30 000

avustusta

6. pääluokassa synnyttäjille 9 600

köyhien lasten

kassan menot kasvatukseen 6 429

vähenevät vastaavasti 46 029

46 029 -

Näin ollen kasvavat Näin ollen vähenevät

kokonaismenot rahaston kokonaismenot

33 971 mk:lla 33 971 mk:lla

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: