Otto Alfthanilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
16.9.1867
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Pariisissa 16.9.1867

 

Keisarillisen Suomen Senaatin Valtiovaraintoimituskunnan Päällikkö

Herra Senaattori ja Ritari J. V. Snellman

Helsinki

 

Herra Senaattori! 

 

Olen syvästi kiitollisena ottanut vastaan Herra Senaattorin suuresti kunnioitetun kirjeen ja yritän mahdollisimman tarkoin noudattaa annettuja ohjeita toiminnassani täällä.

Keisarillisen senaatin avustustoimikunnalle ilmoittaman päätöksen mukaisesti olen niillä varoilla, jotka ovat kertyneet metsähallituksen ja toimikunnan hankkimien näyttelyesineiden myynnistä, ostanut useita erilaisia näytteitä ja mallikappaleita kotikäsityönä tuotetuista tavaroista – puuesineistä ja olkituotteista, kankaista ja korinpunonnan tuotteista; lisäksi olen osaksi ostamalla ja osaksi vaihtamalla hankkinut mallikappaleita sellaisista välttämättömimmistä näiden valmistuksessa tarpeellisista työkaluista, joita maassa ei luullakseni ole tähän mennessä tunnettu kuin poikkeuksellisesti tai joiden tuntemus on ollut puutteellista.

Suurin osa näistä tuotteista on laadultaan korkeatasoisia valmisteita, joiden valmistus edellyttää melko suurta tottumusta ja taitoa, mutta osaksi niitä voidaan kuitenkin käyttää malleina karkeampienkin samaan tuoteryhmään kuuluvien tavaroiden valmistuksessa, osaksi olen taas arvioinut, että minun on hankittava uusimmat mallit, joista voi olla hyötyä erityisesti valmistettaessa laadukkaampia kotikäsityön tuotteita Venäjälle ja Itämeren maakuntiin suuntautuvaa vientiä varten.

Herra ruukinpatruuna A. W. Wahren on lisäksi ilmoittanut minulle, että hän jo lähettänyt Englannista kotiin näytteitä kaikenlaisista karkeammista kankaista sekä puu- ja korinpunontatöistä, joita täältä viedään sinne suuria määriä.

Kun väestö keskittyy suurehkoihin kyläkuntiin ja kauppaloihin, jolloin työnjakokin voisi eriytyä pitemmälle, syntyy mahdollisuus harjoittaa monenlaisia pienissä puitteissa käyttökelpoisia tuotantotapoja, joita tähän mennessä on raaka-aineiden riittämättömyyden takia harjoitettu vain jokaisessa taloudessa kotitarpeiksi, ja voitaisiin käyttää hyväksi monenlaisia sivutuotteita, jotka rahvas nykyisin heittää jätteinä pois osaamatta ymmärtää niiden arvoa.

Syntyvä tavaranvaihto saisi maalaiskauppiaat kiinnittämään enemmän huomiota kaikenmoisiin luonnontuotteisiin ja valmisteisiin, joita voitaisiin edullisesti ostaa maan eri seuduilta, ja toimimaan täten välittäjinä keräämässä näitä erilaisia tuotteita, joita voitaisiin sitten suurempina erinä tarjota vientikauppiaille maailmankaupan piiriin ohjattaviksi

Tällaisiin pienissä puitteissa harjoitettaviin elinkeinoihin voivat kuulua sienten, marjojen, karvarin parkkiaineiden, puiden siementen ja muiden luonnontuotteiden keräily sekä vuotien ja nahkojen, sianharjasten, jouhien, naudankarvojen. sarvien, vesilintujen höyhenten ja sulkien kokoaminen ja esikäsittely, luujauhon valmistus ja liiman keittäminen luista ja karvarintyön jäteaineista. Olen yrittänyt hankkia näistä aiheista kaikkia Herra Senaattorin mainitsemia tietoja ja osaksi tässä onnistunutkin, vaikka en olekaan voinut tehdä suoranaisia tarjouksia, koska useimpia näistä tuotteista on tähän mennessä viety Suomesta vain vähäisiä määriä ja silloinkin lajittelussa ja esikäsittelyssä on ollut puutteita eikä minulla ole ollut täällä käytettävissäni muita näytteitä kuin vastaavia Venäjän keisarikunnan tuotteita

Olen samoin kiinnittänyt erityistä huomiota monenlaisiin puun ja pellavan käsittelyssä tarpeellisiin koneisiin, jotka ovat nykyisin suureksi osaksi syrjäyttäneet käsityön näillä kummallakin tärkeällä teollisuudenalalla; olen myös näyttelyn ulkopuolella käynyt useissa työpajoissa ja laitoksissa, joissa näitä koneita on jo vuosien ajan menestyksellisesti käytetty.

Niiden käyttöönotto edellyttää kuitenkin suuruudeltaan vaihtelevia pääomansijoituksia, joita nykyään saataneen aikaan vain kokoamalla maaseudun voimia yhteen useimmilla maan alueilla. Niinpä ovien, ikkunanpuitteiden ja kaikenlaisten höylättyjen ja uurrettujen puulistojen valmistukseen kykenevän mekaanisen puusepäntehtaan tarvitsemat koneet maksavat noin 7 000 frangia ja tarvitsevat noin 6 hevosvoiman verran energiaa; yksinkertaisimmat pellavan loukutus- ja lihtauskoneet, jotka kuitenkin käyttävät raaka-aineen paljon täydellisemmin hyväksi ja tuottavat laadukkaamman tuloksen kuin käsityö, maksavat yhteensä 1 650 frangia ja tarvitsevat merkityksettömän vähän käyttövoimaa.

Mittavammista teollisen tuotannon aloista, joista Suomelle voi jo lähimmässä tulevaisuudessa olla välitöntä hyötyä, on tärkeimmässä asemassa hartsiteollisuus, koska se on tervanpolttoa tuntuvasti edullisempaa sekä metsänomistajalle että etenkin työn suorittavalle väestölle. Tällä alalla on viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana edistytty valtavasti, ja hartsin valmistus kuuluu tärkeimpiin tulonlähteisiin laajoilla metsäseuduilla Pohjois-Amerikassa, Ranskassa, Itävallassa ja Saksassa.

Puhdistettuna tätä tuotetta, jota voidaan soveliaampaa menettelytapaa käyttäen valmistaa myös tähän mennessä kutakuinkin kelpaamattomasta suomalaisesta männynpihkasta, voidaan myydä melkeinpä rajattomia määriä, koska se on tärkeä aine useilla suurtuotannoksi kasvaneilla teollisuudenaloilla, mm. paperin ja etenkin saippuan valmistuksessa. Puhdistettu kuusenpihka (Bierpech) on jo Suomen useimmissa olutpanimoissa syrjäyttänyt aiemmin käytetyn saksalaisen tuotteen ja sitä viedään kannattavasti Saksaan useista rannikkokaupungeista.

Yritän hankkia tästä kuten kaikista muistakin Herra Senaattorin mainitsemista teollisuudenaloista kaikki saatavissa olevat tiedot, jotta voisin tuonnempana matkakertomuksessani antaa niistä tarkkoja ja selkeitä kuvauksia ja siten ainakin herättää kiinnostusta niitä kohtaan maamme elinkeinonharjoittajien keskuudessa.

Näyttelyn [Pariisin maailmannäyttelyn] päättymispäiväksi on nyt lopullisesti määrätty 31. lokakuuta, ja toivon näin ollen voivani saapua Helsinkiin viimeistään marraskuun lopussa.

Minulla on kunnia edelleenkin olla suurinta kunnioitustani ja arvonantoani vakuuttaen

Herra Senaattorin nöyrin palvelija

Otto Alfthan.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: