Alexander Armfeltilta

Tietoka dokumentista

Editoitu teksti

Suomi

Pietarissa 6.1.1864

 

Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori. 

 

Minulla on ollut kunnia ottaa vastaan Herra Senaattorin kirjeet joulukuun 23. ja 30. päivältä ja uskon voivani täysin varmasti ilmoittaa, ettei ole aihetta pelätä kenraalikuvernöörin vaihtumista. Keisari on ottanut ukon [P. Rokassovski] hyvin ystävällisesti vastaan ja osaa arvostaa häntä.

En ole vielä saanut mitään tietoa senaatin anomuksesta, joka koskisi Wahrenin hakemaa lainaa. Paljon riippuu siitä, mitä mieltä kenraalikuvernööri asiasta on.

Mitä tulee senaatin ilmaisemaan pelkoon, että passikassan varoja käytetään tulevaisuudessa tarpeisiin, joihin niitä ei ole varsinaisesti tarkoitettu, minun on mielestäni ilmoitettava, että useimmat tähän mennessä tapahtuneet tilapäiset maksatukset mainitusta kassasta ovat olleet yksityishenkilöille annettuja lainoja, jotka on osaksi jo maksettu takaisin ja osaksi aikanaan vuorenvarmasti kassalle korvataan, vaikka niiden takaisinmaksaminen on toisinaan erityisistä syistä viivästynyt. Ja vakuutan tässä yhteydessä, että passikassan ylijäämävarat siirretään tästä lähtien vähentämättöminä vaivais- ja työhuonerahastoon eikä niitä tulevaisuudessa enää käytetä muihin tarkoituksiin, sikäli kuin asia minusta riippuu.

Täydellisintä kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia olla

Suuresti kunnioitetun Herra Senaattorin

nöyrin palvelija

Alex. Armfelt

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: