Muistio Hypoteekkiyhdistyksen lainaa koskevista neuvotteluista, elokuu 1863

Tietoka dokumentista

Tietoa
31.8.1863
Pvm kommentti: 
Päivämäärä ei ole tarkka
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

28. toukokuuta on senaatti esittänyt, että pankin sallittaisiin ottaa vastaan talletuksina enintään 3 miljoonaa ruplaa Hypoteekkiyhdistyksen ulkomaanlainana saamaa valuuttaa, ja maksaa siitä korkoa 5 1/4 prosenttia.

Kenraalikuvernööri on vahvistanut.

Jäljennökset senaatin esityksestä ja kenraalikuvernöörin kirjelmästä liitteenä.

 

Ehdotettu

että pankki muuntaa talletuksen ensi sijassa venäläisiksi valtionlainan obligaatioiksi;

että se, saadakseen varmasti korkoa 5 1/4 %, saa laskea liikkeelle seteleitä neljäsosaan talletuksen arvosta.

Huomautus. Koko esityksen tarkoitus on saada valuuttaa pankkiin.

 

Nyt senaatti ehdottaa:

 

1. Että Hänen Majesteettinsa vakuuttaisi (Hypoteekkiyhdistykselle ja muille), että heti kun yhdistys on toimittanut pankkiin kaksi miljoonaa ruplaa, saa metallirahan julistaa ainoaksi lailliseksi pakolliseksi.

Kenraalikuvernööri puoltaa.

Hänen Majesteettinsa on antanut sub secreto [luottamuksellisesti] ymmärtää, että rahauudistus saa tapahtua heti, kun

a) häilyvä valtionvelka järjestellään; näin on jotakuinkin tapahtunut,

b) pankkiin hankitaan riittävästi valuuttaa; siitä juuri on tässä kysymys.

c) Näiden ehtojen tultua täytetyksi Suomen hallitus ja valtiovarainministeriö sopivat uudistuksen ajankohdasta. Näin tapahtuu heti kun Hypoteekkiyhdistyksen laina on saatu.

Huom. Se saa mielellään viipyä tammikuuhun 1864, jolloin Venäjän setelin lupauksen mukaan pitää olla nimellisarvossaan.

Mutta juuri tämä riippuu pyydetystä julistuksesta. Sillä Hypoteekkiyhdistys ei voi ottaa ulkomaanlainaa, niin kauan kuin seteliraha ja kurssit eivät ole vakaita.

Pyydetään siis: että Hänen Keisarillinen Majesteettinsa, vakuuttamalla julkisesti varsinkin Hypoteekkiyhdistykselle sen, mitä on aikaisemmin sanottu sub secreto, auttaa yhdistystä ottamaan lainan ja pankin saamaan valuuttaa (Salainen ehto nro 2).

Yleinen hätä tekee lainasta välttämättömän.

Hopeanvaihto yleistä turvallisuutta ajatellen.

 

2. Että, jos Hypoteekkiyhdistys ei saa kahta miljoonaa vaan vähemmän, niin että pankki jää riittävää valuuttaa vaille – pankki velvoitetaan antamaan yhdistykselle hopeaa seteleitä vastaan niiden nimellisarvosta, yhdistyksen lainan vuotuismaksujen maksamiseen.

Tämän tarkoitus on varmistaa Hypoteekkiyhdistyksen asema kaikissa tapauksissa, jos se ottaa lainan, eli tekee parhaansa sekä hädän helpottamiseksi että rahauudistuksen hyväksi.

 

3. Hypoteekkiyhdistyksen valtiontakuita koskevan pyynnön osalta, että Hänen Majesteettinsa antaa asian säädyille.

Takuu ei aiheuta riskejä, kun seteliraha ja kurssi ovat vakaat.

Asian voi kuitenkin valtionlainojen tavoin katsoa kuuluvan valtiopäiville, itseverotusoikeuden seurauksena.

Hypoteekkiyhdistyksen tulee, saatuaan täyden varmuuden säätyjen takuusta, heti aloittaa lainasta neuvottelut ja olla valmis päättämään siitä 15. syyskuuta.

Heti kun Hänen Keisarillinen Majesteettinsa päätös tulee tietoon, nousevat Hypoteekkiyhdistyksen kotimaisen lainan obligaatiot 90 prosentista nimellisarvoonsa.

Yhdistys voi silloin anoa enemmän lainaa kotimaassa ja tarvitsee vähemmän ulkomailta; mikä on hyvä ja tarpeellinen asia.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: