Muistio

Muistio

Ehdotus säännöiksi raittiiden elämäntapojen noudattamiseksi osa­kunnassa keväällä 1835, konsepti

Päivämäärä: 
1.1.1835
Jotta omalta osaltamme hyvän esimerkin avulla edistäisimme siveellisyyttä siinä yhteisössä, jonka jäseniltä isänmaa odottaa tulevaa menestystään, allekirjoittaneet ovat suostuneet seuraaviin velvoitteisiin:   § 1 Jokainen meistä päättää, että hän ei koko opiskeluaikanaan käy majataloissa, vielä vähemmän niissä nauttii mitään alkoholipitoisia juomia. § 2 Poikkeuksena ovat ruokailupaikat; myös ateriaan kuuluva viini tulee hyödyllisenä tai ainakin vaarattomana sallia. Samoin kahvihuoneet, joissa nautitaan ainoastaan teetä tai kahvia. § 3 Näin syntyvillä tuntuvilla säästöillä on mielestämme hyö...
Asiat: 

Ehdotus kauppaoppilaitoksen säännöiksi

Päivämäärä: 
10.12.1849
[joulukuussa 1849] Jotta ehdotetusta opistosta ei tulisi yksityishenkilön yritteliäisyyden varassa toimivaa laitosta, vaan se saisi pysyvästi turvatun aseman johtajansa ja opettajiensa päätöksistä riippumatta, edellytetään laitoksen perustajiksi sitoutuvien miesten takaavan sen keskeytymättömän ylläpidon ja valvovan sitä. Perustajat valitsevat yksinkertaisella enemmistöllä opiston hallituksen jäseniksi kaksi Helsingissä asuvaa kauppiasta sekä jonkun tähän luottamustehtävään suostuvan samoin siellä asuvan ja koululaitoksen toimintaan käytännössä perehtyneen koulumiehen. Sekä ylläpitäjät jouk...

Ehdotus Keisarillisen Suomen Talousseuran sääntöjen muuttamiseksi, konsepti 1.11.1855

Päivämäärä: 
1.11.1855
Keisarillisen Suomen Talousseuran 1. marraskuuta 1854 tekemän päätöksen perusteella allekirjoittaneet seuran jäsenet esittävät nöyrimmästi seuran voimassa oleviin sääntöihin seuraavia muutoksia, jotka mielestämme ovat välttämättömiä seuran viime voikoina saamien kokemusten nojalla. Koska kuitenkin on odotettavissa, että usealta taholta tehdään tätä tarkoittavia ehdotuksia, ja kun niissä ilmauksensa saavien erilaisten mielipiteiden yhteen sovittelu ei liene mahdollista lähinnä tulevana vuosipäivänä pidettävässä yleisessä kokouksessa, otamme vapauden ensisijaisesti ehdottaa, että mainitussa y...

Muistio kenraalikuvernöörille joulukuussa 1856

Päivämäärä: 
30.12.1856
[saksaksi] Teidän Ylhäisyytenne osoittama luottamus velvoittaa minut ilmaisemaan kaihtelemattomasti mielipiteeni yliopiston tulevaisuudesta; pidän velvollisuutenani myös tämän tekemistä lyhyesti ja selkeästi, jotta en saisi tätä suuresti arvostamaani luottamusta uupumaan pitkäveteisellä todistelulla. ––– Ensiksi. Rohkenen uskoa, että Teidän Ylhäisyytenne on saanut sangen hyvät selvitykset maan tuomareiden ja pappien koulutustasosta. Tuomareiden osalta jo heidän lahjomattomuutensa on osoitus heidän saamansa koulutuksen laadusta. Vain harvoin on tuotu julki tuomarin virkatoimissaan noudattama...
Paikat: 
Asiat: 

Määrärahan myöntäminen vuoro-opetuskoulun II opettajan palkkaukseen, muistio Helsingin maistraatille

Päivämäärä: 
28.12.1858
Muistio!   Todettuaan, että poikakoulun opettajavoimien lisääminen on ehdottoman välttämätöntä, kaupungin vuoro-opetuskoulujen johtokunta on päättänyt ottaa kouluun toisen opettajan, joka saa vuosipalkakseen toistaiseksi 200 hopearuplaa sekä ilmaisen asunnon koulun tiloissa ilmaisine polttopuineen. Vaikka kunnianarvoisan maistraatin hyväksymä ohjesääntö ei sisällä nimenomaista määräystä opettajien lukumäärästä, lähtökohtana näyttää kuitenkin olleen ajatus, että koulussa tarvittaisiin vain yksi opettaja. Johtokunta on tästä syystä sekä sen takia, että koulun varoista puuttuva rahamäärä makse...
Paikat: 

Muistio Hypoteekkiyhdistyksen lainaa koskevista neuvotteluista, elokuu 1863

Päivämäärä: 
31.8.1863
28. toukokuuta on senaatti esittänyt, että pankin sallittaisiin ottaa vastaan talletuksina enintään 3 miljoonaa ruplaa Hypoteekkiyhdistyksen ulkomaanlainana saamaa valuuttaa, ja maksaa siitä korkoa 5 1/4 prosenttia. Kenraalikuvernööri on vahvistanut. Jäljennökset senaatin esityksestä ja kenraalikuvernöörin kirjelmästä liitteenä.   Ehdotettu että pankki muuntaa talletuksen ensi sijassa venäläisiksi valtionlainan obligaatioiksi; että se, saadakseen varmasti korkoa 5 1/4 %, saa laskea liikkeelle seteleitä neljäsosaan talletuksen arvosta. Huomautus. Koko esityksen tarkoitus on saada valuuttaa p...

Muistio venäläis-suomalaisista kauppaedustajista, konsepti

Päivämäärä: 
1.11.1863
1. Erityisiä venäläis-suomalaisia konsuleita otetaan palvelukseen seuraavilla ulkomaanpaikkakunnilla: a) Venäjän ulkoministeriö valitsee ja nimittää keisarillisen senaatin valtiovaraintoimituskunnan esityksestä, b) ovat ulkoministeriön määräysvallan ja valvonnan alaiset kaikilta niiltä osin kuin ministeriö määrää, lähinnä suurlähettilään alaisina, c) saavat palkkaa Suomen valtion varoista ja ovat siksi myös valtiovaraintoimituskunnan alaiset kaiken sen suhteen, mikä koskee Suomen kauppaa ja merenkulkua, d) kantavat konsulaattimaksuja suomalaisilta laivoilta, mutta ovat velvoitettuja suoritt...

Muistio hätäaputoimista Vaasan läänissä, konsepti

Päivämäärä: 
2.5.1864
Toimitettu   Vaasan läänissä on elokuusta 1862 lähtien lainattu kruunun varastoista rahvaalle yli 36 000 tynnyriä viljaa, arvoltaan noin 936 000 markkaa, sekä käteistä 11 4000 markkaa, siis yhteensä 1 050 000 markkaa. Hätäaputöihin läänissä oli joulukuun 1. päivään 1863 mennessä annettu 293 977 markkaa. Hätäaputoimet läänissä ovat siis vaatineet ylimääräisiä menoja valtiolta 1 343 977 markkaa (335 944 hopearuplaa) – minkä lisäksi tulevat viljantuojille myönnetyt ennakot, joista pienehkö osa vuodelta 1862 on edelleen takaisin maksamatta ja 400 000 markkaa on muunnettu uusiksi lainoiksi. Sitä...

Muistio leimapaperin merkinnöistä 24.8.1864, konsepti

Päivämäärä: 
24.8.1864
Ei juuri voitane sanoa, että ne jne. ja mallit olisivat tyylikkäitä. Mutta ne ovat kumminkin riittävän siistejä, ja lisäehdotusten pyytäminen veisi vain aikaa. Mitä suomenkielisiin arvomäärämerkintöihin tulee, on senaatin yleinen täysistunto esittänyt Hänen Majesteetilleen asetuksen muutosta tässä suhteessa – niin että edellytettäisiin ainoastaan suomenkielistä kirjoitusta.   Piirrosten osalta on huomattava seuraavaa:   1. Kaikkien arvomäärämerkintöjen, niin kirjaimin kuin numeroinkin, tulee olla valkoisia – asetuksen mukaisesti, ja jotta niitä olisi vaikeampi väärentää. Huom. Miten musta m...
Asiat: 

Muistio Suomen rahauudistuksesta Venäjän finanssikomitealle, konsepti

Päivämäärä: 
30.12.1864
Muistio Hänen Ylhäisyydelleen Valtiovarainministerille koostuu seuraavista osista: I Suoritettuja toimenpiteitä II Tämänhetkinen tilanne III Pankin hopeanvaihtoa varten tarvittavat varat ja suunnitelma niiden hankkimiseksi IV Venäjän setelirahan tuleva asema Suomessa Esitys Venäjän sotilasmenoista kuuluu osaan 4. (Ks. arkki 4 s. 4 huom.)   Hänen Keisarillinen Majesteettinsa on asiasta tehdyn alamaisen esityksen johdosta armollisimmin antanut määräykset seuraavista Suomen rahalaitosta koskevista muutoksista: Armollinen manifesti 23. maaliskuuta/4. huhtikuuta 1863 – että suuriruhtinaskunnalla...
Henkilöt: 
Paikat: