Muistio venäläis-suomalaisista kauppaedustajista, konsepti

Tietoka dokumentista

Tietoa
1.11.1863
Pvm kommentti: 
Pvm ei ole tarkka
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

1. Erityisiä venäläis-suomalaisia konsuleita otetaan palvelukseen seuraavilla ulkomaanpaikkakunnilla:

a) Venäjän ulkoministeriö valitsee ja nimittää keisarillisen senaatin valtiovaraintoimituskunnan esityksestä,

b) ovat ulkoministeriön määräysvallan ja valvonnan alaiset kaikilta niiltä osin kuin ministeriö määrää, lähinnä suurlähettilään alaisina,

c) saavat palkkaa Suomen valtion varoista ja ovat siksi myös valtiovaraintoimituskunnan alaiset kaiken sen suhteen, mikä koskee Suomen kauppaa ja merenkulkua,

d) kantavat konsulaattimaksuja suomalaisilta laivoilta, mutta ovat velvoitettuja suorittamaan kantamistaan maksuista 1/3 paikkakunnalla toimivalle Venäjän konsulille, mikäli siellä sellainen on.

2. Venäjän konsuli kyseisellä paikkakunnalla on oikeutettu osoittamaan suomalaiset kauppamerenkulun harjoittajat venäläis-suomalaisten konsulien puoleen, joilla on heidän suhteensa kaikki säädetyt oikeudet.

3. Jos paikkakunnalla ei ole muuta Venäjän konsulia, palvelee venäläis-suomalainen myös venäläisiä kaupanharjoittajia ja merenkulkijoita heidän niin toivoessaan, ja on ainoastaan sellaisissa tapauksissa oikeutettu kantamaan heiltä säädetyt maksut.

4. Valtiovaraintoimituskunnan sallitaan ehdottaa varakonsuleita vieraan maan alamaisten keskuudesta seuraavilla paikkakunnilla:

5. Karkeitten virkavirheitten ilmetessä tutkitaan konsulit Turun hovioikeudessa. Tutkintapöytäkirja toimitetaan ulkoministeriölle, joka voi sen perusteella pidättää tai erottaa heidät virastaan.

6. Nauttivat oikeutta eläkkeeseen Suomessa toimivien siviilivirkamiesten tavoin. Lesket ja elatusta vaille jääneet lapset osallisia siviilivirkakunnan ***kassaan.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: