Calonius, Mathias

Calonius, Mathias

1737–1817. Kansanta­loustieteen dosentti Turun Akatemiassa, oikeustieteen professori 1778–1817. Prokuraattori 1809–16.

Kallavesi nro 13, Saiman liite, 14.11.1846

Päivämäärä: 
14.11.1846
Kotimaista kirjallisuutta Suomi.Tidskrift i Fosterländska ämnen 1845 [Suomi. Isänmaallisia aiheita käsittelevä aikakauskirja 1845.] Viides vuosikerta. Helsinki 1846 (hinta 1 1/2 ruplaa hopeaa). Isänmaanystävä tervehtii iloisesti jokaista tämän aikakauskirjan uutta vuosikertaa, joka toisessakin merkityksessä on juuri tämän ajan kirja. Monilta sen sivuilta näkyy selvästi, että se kuuluu nuoreen aikakauteen, jolle kaikki kysymykset vielä leijuvat ratkaisemattomina ja lähes jokainen yritys niihin vastaamiseksi on myös ensimmäinen. Jos kirja siten ei voi täysin tyydyttää lukijaa, niin sen uusill...
Paikat: 

Litteraturblad nro 7, heinäkuu 1847: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.7.1847
Undersökning, huruvida Läkaren genom legal section kan utreda, om den döde blifvit mördad eller dräpen, och af sådan anledning gagna Domaren genom dödande laesioners indelning i absolut eller tillfälligt dödande, [Tutkimus siitä voiko lääkäri lainmukaisella ruumiinavauksella selvittää, onko kuollut murhattu vai tapettu ja siten auttaa tuomaria määrittelemään kuoleman tuottaneet vammat ehdottomasti tai satunnaisesti kuolettaviksi] kirjoittanut Evert Julius Bonsdorff. Hki 1846.   Tekijä on hyväntahtoisesti lähettänyt meille tämän jatko-osan niihin tutkimuksiin, joita hän on aikaisemmin julkai...

Litteraturblad nro 5, toukokuu 1849: Suomalaisia teoksia

Päivämäärä: 
1.5.1849
1. Asianajaja eli Lainopillinen Käsikirja Suomen kansalle. Viipurissa 1847. 2. Käsikirja Lain opissa, Talonpojille. Vaasassa 1849.   Jälkimmäinen näistä sisällöltään ja tarkoitukseltaan samankaltaisista teoksista on, kuten titteli vihjaa, äskettäin ilmestynyt kilpailija edelliselle. Se ero, että ensimmäisen sanotaan olevan Suomen kansalle laaditun, jälkimmäisen taas rahvaalle, ei näet missään suhteessa ole mitenkään merkittävä. Verrattain harvat maan virkamiehet ja porvarit tulevat asettamaan ensin mainitun teoksen etusijalle verrattuna ruotsalaiseen ”Unga Juristen” -kirjaan, josta se on kä...
Henkilöt: 
Paikat: 

Litteraturblad nro 7, heinäkuu 1856: Kotimainen kirjallisuus

Päivämäärä: 
1.7.1856
Finlands minnesvärde män. Andra bandets 2:a H[äfte]. Hfors 1856. [Suomen merkkimiehiä. Toisen osan toinen vihko.]   Vihko sisältää seuraavat elämäkerrat: H. Hassel, laatijana B-r (Brunér), G. Björnram, A. B. Horn ja J. Lilius, laatijana hra Rabbe, Th. Rajalin ja Mårten Stodius, laatijana hra Elmgren sekä Paavo Korhonen, kirjoittajana Lönnrot. Stodius ja Hassel olivat professoreita Turussa, ensin mainittu, teologi, yliopiston perustamisajoista, jälkimmäinen, latinisti, isonvihan jälkeen. Stodius on merkittävä melko lailla ilman omaa syytään, häntä näet syytettiin mustasta magiasta; Hassel on...
Paikat: 

Muistio kenraalikuvernöörille joulukuussa 1856

Päivämäärä: 
30.12.1856
[saksaksi] Teidän Ylhäisyytenne osoittama luottamus velvoittaa minut ilmaisemaan kaihtelemattomasti mielipiteeni yliopiston tulevaisuudesta; pidän velvollisuutenani myös tämän tekemistä lyhyesti ja selkeästi, jotta en saisi tätä suuresti arvostamaani luottamusta uupumaan pitkäveteisellä todistelulla. ––– Ensiksi. Rohkenen uskoa, että Teidän Ylhäisyytenne on saanut sangen hyvät selvitykset maan tuomareiden ja pappien koulutustasosta. Tuomareiden osalta jo heidän lahjomattomuutensa on osoitus heidän saamansa koulutuksen laadusta. Vain harvoin on tuotu julki tuomarin virkatoimissaan noudattama...
Paikat: 
Asiat: 

Litteraturblad nro 1, tammikuu 1859: Läänien järjestelystä

Päivämäärä: 
2.1.1859
Voi olla hieman sopimatonta käyttää yllä olevaa otsikkoa, koska tulemme sanomaan niin vähän kyseisestä asiasta. Mutta läänien uudesta järjestelystä on tullut paitsi yleinen puheenaihe myös pohdiskelujen kohde lehdissä. Ja kun uskomme tietävämme, että läänien järjestely sellaisena, kuin se on tullut kysymykseen, on niin sanoaksemme laajemman järjestelysysteemin sivuseikka, niin katsomme, että tästä asiaintilasta tietämätön lukija voi pitää tervetulleena tätä koskevaa valaistusta. Tunnettua on, että jo useiden vuosien ajan ovat maan nykyisen hallinnollisen, oikeudellisen ja kirkollisen jaon h...
Paikat: 

Litteraturblad nro 10, lokakuu 1861: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.10.1861
Juridiskt album utgifvet af Robert Lagus. 2:a h. [R. L. (toim.), Kokoelma oikeustieteellisiä kirjoituksia, 2. vihko]. Hki 1861.   Tämän vihkon sisältö on erityiseksi kunniaksi sinänsä kiitettävälle kokoelman julkaisuhankkeelle. Useimmat vihkon artikkeleista ovat nimittäin varsin mielenkiintoisia käytännönkin kannalta; ja vihko on tämän takia hyödyllistä luettavaa joka miehelle. Ensimmäisen artikkelin otsikko on: ”Yhtä ja toista niin vanhemmista kuin uudemmistakin kirjapainotoimintaa koskevista säädöksistämme”. Meidän ei tarvitse vakuuttaa, että pelkästään tämä artikkeli hankkii vihkolle suu...
Paikat: