Alexander Armfelt

Alexander Armfelt

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
20.11.1865
Pietarissa 20.11./2.12.1865   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Lähetän Herra Senaattorille oheisena Suomen valtiosihteerinviraston kassanhoitajan minulle jättämän kirjelmän, joka koskee valtiosihteerinviraston viran- ja toimenhaltijoiden oikeuttamista palkkansa nostamiseen rahanuudistuksen toteuttamisen ja kuluvan vuoden päättymisen väliseltä ajalta Suomen rahassa, ja pyydän, että Herra Senaattori ottaisi mainitun anomuksen harkittavakseen ja sikäli kuin Herra Senaattori pitää sitä huomioon ottamisen arvoisena ryhtyisi toimiin, joihin asianhaarat tällaisessa tapauksessa saattava...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
9.12.1865
Helsingissä 9.12.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Minulla on ollut kunnia ottaa vastaan Jalosukuisen Herra Kreivin kirjelmä tämän kuun 2. päivältä sekä sen liitteenä toimistosihteeri Hellénin anomus. Nöyrimmin minun on vastattava, ettei valtiovaraintoimituskunnalla ole valtuuksia maksattaa lisiä jo nostettuihin palkkoihin. Mutta asia esitellään keisarilliselle senaatille, jos Herra Kreivi niin käskee. Pyydän kuitenkin saada nöyrimmästi muistuttaa seuraavista seikoista: Suomessa 1. joulukuuta maksetut palkat ovat entistä korkeammat vain siinä määrin kuin palkansaajat pystyvät ostamaan el...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
4.12.1865
Pietarissa 4./16.12.1865   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Viitaten siihen, mitä Herra Senaattori on tuonut esiin toimistosihteeri Hellénin Suomen valtiosihteerinviraston viran- ja toimenhaltijoiden tämän vuoden viimeisen kolmanneksen palkan lisäyksestä esittämän anomuksen johdosta, minulla ei mielestäni ole aihetta vaatia minkäänlaisia mainittuun anomukseen perustuvia jatkotoimia. Eräät valtiosihteerinviraston virkamiehet aikonevat kuitenkin pyrkiä saamaan oikeuden mainitun lisän perimiseen asianmukaisin oikeustoimin laillisessa järjestyksessä. Mitä taas tulee näiden viran- ja...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
21.12.1865
Helsingissä 21.12.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Minulla on ollut kunnia ottaa vastaan kunnianarvoisa kirjelmä tämän kuun 16. päivältä. Jalosukuisen Herra Kreivin siinä ilmaiseman tahdon mukaisesti palkat lähetetään venäläisinä seteleinä vallitsevan kurssin mukaisesti. Syvimmin nöyrällä mielellä rohkenen kiinnittää Herra Kreivin hyväntahtoista huomiota seuraaviin asioihin ja pyytää tukea: a) Keisarillisen senaatin yhteisistunnon alamaiselle anomukselle, joka koskee rahalajia, jossa ennen marraskuun 13. päivää otetut sitoumukset on maksettava. Ehdotettua asetusta ei tarvita sen ratkais...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
15.1.1866
Pietarissa 15./27.1.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Minulle kuluvan tammikuun 22. päivänä osoitetussa kirjelmässä Herra Senaattori on Suomen keisarillisen senaatin talousosastolta saamansa tehtävän mukaisesti pyytänyt tietoa siitä, miten on tulkittava oikein Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollinen päätös, joka on ilmoitettu minun hänen ylhäisyydelleen Suomen kenraalikuvernöörille mainitun kuun 5./17. päivänä osoittamassani kirjelmässä sen johdosta, että mainittu osasto oli edellisen marraskuun 13. päivänä anonut armollista lupaa sekä keisarikunnassa oleskelevien Hä...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
20.2.1866
Helsingissä 20.2.1866   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Senaatin alamainen anomus kahden yhteismäärältään 3 ½ miljoonan markan kreditiivilainan ottamisesta lähtee päivän postissa. Rahat on tarkoitettu pääasiassa vientikauppiaillemme annettaviksi. Laina maksetaan takaisin vuoden loppuun mennessä. Rohkenen odottaa, että Hänen Majesteettinsa armollisimmin hyväksyy anomuksen. Pyydän kunnioittavasti, että Jalosukuinen Herra Kreivi haluaisi sangen suosiollisesti hoitaa kysymyksen ratkaisuun muutamassa päivässä ja ilmoittaisi minulle ystävällisesti tuloksesta sähkeitse. Asia on nimittäin erittäin ki...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
1.3.1866
Helsingissä 1.3.1866   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Jalosukuisen Herra Kreivin myötävaikutuksesta venäläistä vaihtorahaa sekä kreditiivilainoja koskevien kysymysten nopeaan ja suotuisaan ratkaisuun sekä suosiollisesti minulle lähetetystä viimeksi mainittua asiaa koskevasta sähkeestä minulla on kunnia esittää kunnioittavat kiitokseni. Vielä ratkaisematon kysymys täysiarvoisista pennimääräisistä kolikoista ei ole mitenkään kiireellinen. Siinä samoin kuin pennikolikoiden vastaanottovelvoitteen rajoittamisessa on kyse pikemminkin näennäisyydestä ja luulotellusta poliittisuudesta kuin vakavasta...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
10.3.1866
Helsingissä 10.3.1866   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Jalosukuisen Herra Kreivin asiaa koskevan kunnianarvoisan kirjelmän johdosta on Uudenmaan läänin kuvernöörille lähetetty käsky maksattaa herra salaneuvos Fischerille Suomen valtion varoista kuuluva eläke valtiosihteerinviraston kautta, mistä minulla on kunnia täten ilmoittaa. Tilanne on etenkin Kuopion läänissä monista syistä, etenkin rahvaan suurten velkojen ja herra nähköön yhtä suuren saamattomuuden takia hyvin vaikea, ei kuitenkaan sellainen kuin lehdissä usein maalaillaan. Aiemman säästäväisyyden ansiosta nyt ei kuitenkaan Jumalan k...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
2.3.1866
Pietarissa 2./14.3.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Alamaisella kirjelmällään viime helmikuun 7. päivältä Suomen keisarillisen senaatin talousosasto on mm. anonut Hänen Keisarilliselta Majesteetiltaan, että ala-arvoiset pennimääräiset kolikot vedettäisiin pois yleisestä rahaliikenteestä ja korvattaisiin pennimääräisillä hopeakolikoilla, jotka sisältäisivät puhdasta hopeaa kolikon nimellisarvon mukaisen määrän suhteessa täysiarvoisiin rupla- ja markkamääräisiin kolikkoihin 83 1/3 prosentin lejeerinkinä. Tästä senaatin esityksestä pyydettiin Hänen Keisarillisen Majesteettin...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
11.4.1866
Pietarissa 11./23.4.1866     Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Sen jälkeen kun valtiosihteerinviraston kuluvan vuoden ensimmäisen kolmanneksen palkkarahat on lähetetty valtiosihteerinvirastolle venäläisinä pankkiassignaatteina, kuten Herra Senaattorin kanssa on asiasta sovittu, kokemus on nyt osoittanut, että tiettyjen valtiosihteerinviraston maksujen suorittamista vaikeuttaa melkoisesti täällä vallitseva Suomen Pankin rahan puute, etenkin kun kyseessä ovat pienemmät setelit ja kolikot ja niin kauan kuin tässä kaupungissa toimiva Suomen Pankin konttori ei kirjoita maksumääräyksiä...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: