Alexander Armfelt

Alexander Armfelt

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
12.1.1865
Helsingissä 12.1.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Ensimmäinen ja mieluisin tehtäväni on esittää kunnioittavin ja vilpittömin kiitokseni kaikesta siitä hyväntahtoisuudesta, jota Jalosukuinen Herra Kreivi on suvainnut osoittaa minulle myös Pietarissa ollessani. Pyydän nöyrästi Jalosukuista Herra Kreiviä olemaan vakuuttunut siitä, että tämä kiitos samoin kuin kiitollisuuteni siitä suopeasta hyväntahtoisuudesta, jota olen onnekseni aina saanut kokea Herra Kreivin taholta, tulee sydämestä enkä koskaan unohda sitä suurta velkaa, joka tämän hyväntahtoisuuden takia kannettavakseni jää. Rohkenen...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
9.1.1865
Pietarissa 9/21.1.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Olettaen, että keisarillinen senaatti on jo saanut tiedon minun Hänen Ylhäisyydelleen Kenraalikuvernöörille tämän kuun 2/14. päivänä lähettämästäni kirjeestä, jossa ilmoitetaan, ettei Hänen Keisarillinen Majesteettinsa ole hyväksynyt senaatin anomusta, että se saisi määrätä ajankohdan, josta lähtien metalliraha on ainoa laillinen maksuväline Suomessa, heti kun [Suomen] Pankkiin on talletettu neljä miljoonaa markkaa Hypoteekkiyhdistyksen ulkomaisesta lainasta, minun on mielestäni ilmoitettava Herra Senaattorille ti...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
2.2.1865
Helsingissä 2.2.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi    Pidän velvollisuutenani nöyrimmästi kertoa, että Suomen Pankin johtokunta on kirjeellään 28. tammikuuta ilmoittanut pankin nyt lunastaneen Hypoteekkiyhdistyksen Frankfurt am Mainissa toimivan M. A. von Rothschild & Söhnen pankkiiriliikkeen kanssa sopiman lainan Hampurissa ja Lontoossa maksettavia vekseleitä pari-kurssiin [nimellisarvoon] kaikkiaan 8 023 485 Suomen markan ja 65 pennin arvosta. Jalosukuisen Herra Kreivin tammikuun 9./21. päivän kunnianarvoisan kirjeen nro 4 johdosta minulla on kunnia lisätä, että sen jälkeen, kun pankin ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
13.2.1865
Pietarissa 13/25.2.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Kun minun on äsken armollisesti suotu esitellä Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen Keisarillisen Suomen Senaatin talousosaston viime tammikuun 18. päivänä allekirjoittama alamainen kirje, joka koskee eräiden virasta erotetulle kaartinkapteeni P. Kotšubeille ja tämän vaimolle kuuluvien Kurkijoen pitäjässä sijaitsevien rälssitilojen lunastamista Suomen kruunulle, Hänen Keisarillinen Majesteettinsa on suvainnut suostua senaatin asiaa koskevaan ehdotukseen joka suhteessa sekä antanut luvan siihen, että kaartinkapte...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
11.3.1865
Helsingissä 11.3.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Esitän kunnioittavimman kiitokseni Jalosukuisen Herra Kreivin sangen suopeamielisestä myötävaikutuksesta siihen huomionosoitukseen, joka on tullut osakseni. Näen sen saamisen osoitukseksi Armollisen Hallitsijamme jaloudesta, jonka vaikutuksesta Hän ei ole pitänyt virheenäni sitä, että olen ajanut asiaa, joka on tuottanut Hänen Majesteetilleen huolia ja levottomuutta. En ole, Jumala nähköön, kuitenkaan halunnut tuottaa hetkenkään murhetta isänmaamme jalomieliselle suojelijalle ja hyväntekijälle, yhtä vähän kuin kukaan muukaan suomalainen,...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
25.3.1865
Helsingissä 21.3.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Minulla oli kunnia lähettää tämän kuun 16. päivän postissa Jalosukuiselle Herra Kreiville virallinen kirjelmä ikävän leimapaperiasian johdosta. Töiden ruuhka esti minua lähettämästä sen saatteeksi joitakin kunnioittavia rivejä yksityisesti. Värillisillä leimoilla varustetun paperin valmistaminen täällä tuotti monia vaikeuksia. Meillä ei ole yhtäkään puupiirrosten tekijää, ei yhtäkään kaivertajaa. Aluksi suunniteltiin kuitenkin teknisten asiantuntijoittemme neuvosta teräsleimasinten käyttöä. Jos leimojen arvot pitäisi ilmaista tekstissä, ...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
12.3.1865
Pietarissa 12./24.3.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Herra Senaattorin minulle lähettämien uudessa leimapaperiasetuksessa ja uusissa leimamerkeissä havaittua virhettä koskevien kahden eri kirjeen johdosta kiiruhdan ilmoittamaan Herra Senaattorille, että otan tämän ikävän asian viipymättä harkittavaksi yhdessä Suomen asiain komitean jäsenten kanssa ja että meidän sitä koskevat näkökantamme ja muut erinäisiä seikkoja koskevat huomautuksemme, joihin mahdollisesti havaitsemme perusteita olevan, ilmoitetaan Herra Senaattorille sen jälkeen mahdollisimman pikaisesti. En ...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
28.3.1865
Helsingissä 28.3.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Uskon voivani havaita Jalosukuisen Herra Kreivin tämän kuun 24. päivän kirjeestä, että myös Herra Kreivi on pahastunut leimapaperimaksua koskevaan asetukseen tehdystä muutoksesta. Sen lisäksi, mitä minulla on ollut kunnia tästä kysymyksestä ilmoittaa, vetoan tämän takia nöyrimmästi uudelleen siihen, ettei täällä kenelläkään ollut minkäänlaista aavistusta siitä, että Hänen Keisarillinen Majesteettinsa oli hylännyt keisarillisen senaatin muutosanomuksen eikä edes siitä, ettei [Suomen asiain] komitea ollut puoltanut sitä, vaan oletettiin, e...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
20.3.1865
Pietarissa 20.3./1.4.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Olen ilmoittanut Suomen asiain komitean jäsenille Herra Senaattorin minulle lähettämän, kuluvan/viime maaliskuun 15. päivänä päivätyn ja uudessa leimapaperiasetuksessa ja uusissa leimamerkeissä havaittuja virheitä koskevan kirjeen sisällöstä kuullakseni heidän mielipiteensä asiasta. Ja koska mainitut jäsenet ovat minun laillani olleet sitä mieltä, että Hänen Keisarillisen Majesteettinsa selväsanaista leimamerkkien tekstien kieltä koskevaa käskyä on tarkasti noudatettava, mikä taas ei voi tapahtua muuten kuin ko...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
12.4.1865
Pietarissa 12.4.1865   Luottamuksellisesti. Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari.    Paroni Rokassovskin viimeksi täällä käydessä virisi kysymys niistä vaikeuksista, joita Suomessa toteutettavan rahauudistuksen toimeenpanon jälkeen aiheutuisi sinne sijoitetulle Venäjän sotilashenkilöstölle, kun sen pitäisi nykyisillä palkoillaan huolehtia toimeentulostaan ja muista elinkustannuksistaan. Hänen Keisarillinen Majesteettinsa suvaitsi tällöin sanoa, että Suomen valtion pitäisi korvata ne mahdolliset vähennykset, joita Venäjän ja Suomen rahan kurssiero saattaisi aiheuttaa sotilashenki...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: