Alexander Armfelt

Alexander Armfelt

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
6.6.1863
Pietari 6./18.6.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Kanslianeuvos ym.     Herra Kanslianeuvoksen kuluvan kesäkuun 4. päivänä lähettämän kirjeen johdosta, joka minulla on ollut kunnia saada, katson velvollisuudekseni ilmoittaa, että koska Hänen Majesteettinsa Keisari oli jo hyväksynyt Herra Kanslianeuvoksen tiedoksi saatetun ehdotuksen valtiopäiväkutsuksi ennen Herra Kanslianeuvoksen kirjeen saapumista käsiini, Herra Kanslianeuvoksen tätä ehdotusta koskevia huomautuksia ei ole enää voitu ottaa asiassa huomioon. Ne otetaan kuitenkin harkittaviksi laadittaessa lopulliseen muotoonsa sitä puhetta...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
4.7.1863
Helsingissä 4.7.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Esitän nöyrän kiitokseni kunnianarvoisasta kirjeestä kesäkuun 18. päivältä ja pyydän saada tehdä seuraavan ehdotuksen Jalosukuisen Herra Kreivin hyväntahtoisesti harkittavaksi. Pidetään täysin varmana, että Hänen Majesteettinsa Keisari saapuu Suomeen tämän kuun aikana. On aina toivottavaa, että tällaisen vierailun merkitystä korostetaan jollakin maalle suodulla armonosoituksella. Voitaneen lisätä: me olemme tottuneetkin siihen. Rohkenen tästä syystä esittää harkittavaksi kahta sellaista. Molemmat koskevat väestön suurta enemmistöä, jonka ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
19.8.1863
Pietarissa 19.8.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Pidän velvollisuutenani nöyrimmästi ilmoittaa, että sähkeitse saamani tiedon mukaan myös Salomon Heine tarjoaa rahaa. En vielä tiedä ehtoja. Voidaan kuitenkin toivoa, että ne ovat edullisemmat kuin täällä tarjotut. Otan kunnioittavasti vapauden vielä muistuttaa, miten hyödyllistä olisi saada senaatille sähkeitse tieto Hänen Majesteettinsa Armollisesta suostumuksesta luoton ottamiseen. Syvimmin kunnioittaen minulla on kunnia edelleen olla Jalosukuisen Herra Kreivin nöyrin palvelija Joh. Vilh. Snellman    
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
17.10.1863
[17.10.1863]   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Viimeksi lähettämäni nöyrän kirjeeni jälkeen täällä ei ole tapahtunut mitään erityistä. Jalosukuinen Herra Kreivi on nähnyt sanomalehdistä, että aikomus lähettää kiitosadressi Ruotsiin on tullut julki uudessa muodossa, nimittäin adresseina Venäjälle ja Ruotsille. Ajatus ei ole syntynyt kiitollisuudesta, vaan se on poliittisten mieltymysten ilmaus; tämä on yhtä selvää kuin se, ettei asian Ruotsissa saama laaja huomio ole johtunut pelkästään kristillisestä rakkaudesta. Kun Venäjä nyt kuitenkin otetaan pitkin hampain mukaan, mielenosoituksen merkity...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
12.10.1863
Ratulassa 12./24.10.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ym.    Tuhannet kiitokset Herra Senaattorin kuluvan lokakuun 17. päivän kirjeestä, joka minulla oli kunnia saada viime tiistaina. En saa tänne Helsingin sanomalehtiä enkä siis ole lukenut professori Schaumanin artikkelia, jolla hän luultavasti pyrkii kalastelemaan kansansuosiota. Pappimme näyttävät tavoittelevan tätä kansansuosiota äärettömän innokkaasti. Suokoon Jumala heille siunauksensa! Olen täysin samaa mieltä Herra Senaattorin esittämästä ajatuksesta, että senaatti olisi valtuutettava tekemään sovitteluehdotuksia suoraa...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
30.10.1863
Helsingissä 30.10.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Nöyrin kiitokseni Jalosukuisen Herra Kreivin tiedonannosta tämän kuun 15. päivältä. Sisältö vahvistaa sen toki ennestään tietämäni asian, ettei pidä uskoa mitään, mitä tässä kaupungissa kertoillaan. Korjatakseni aiemman laiminlyöntini minulla on kunnia lisätä onnitteluni siitä huomionosoituksesta, jonka Herra Kreivi on saanut vastaanottaa. Miten harvinaislaatuinen se onkin, se on kuitenkin vähäpätöinen asia verrattuna Herra Kreivin ansioihin isänmaan hyväksi työssä valtiopäivien ja valtaistuinpuheen aikaansaamiseksi. Näyttääpä näiden va...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
14.11.1863
Helsinki 14.11.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Minulla on jälleen suuri ilo kiittää kunnioittavimmin Jalosukuisen Herra Kreivin kirjeestä lokakuun 24. päivältä. Havaitsen siitä, ettei Jalosukuinen Herra Kreivi suhtaudu torjuvasti ehdotukseen, että senaatille annettaisiin lupa pyrkiä saamaan aikaan sellaisia sovitteluja säätyjen päätöksiin, joita voidaan pitää välttämättöminä näiden saattamiseksi lain muotoon. Toimeen ei voida kuitenkaan ryhtyä ilman säätyjen suostumusta. Se pitäisi tästä syystä ottaa ensin puheeksi senaatin istunnossa, ja olen ottanut vapauden huolehtia siitä, että näi...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
6.11.1863
Pietarissa 6./18.11.1863   [ranskaksi] Herra Senaattori    Aloitan kirjeeni pyytämällä Teitä suomaan suopeasti anteeksi sen, että kirjoitan Teille kielellä, joka ei ole omamme, mutta viidenkymmenenkahdeksan vuoden tottumuksen ansiosta sen käyttö on minulle helpompaa, ja kun on kirjeenvaihdossa Teidän kaltaisenne henkilön kanssa, haluaa antaa kynänsä luistaa sanoja etsiskelemättä. Minulla on ollut kunnia saada kaksi kirjettänne lokakuun 30. ja tämän kuun 14. päivältä ja olen Teille hyvin kiitollinen niistä yksityiskohtaisista tiedoista, jotka olette hyväntahtoisesti niissä minulle antanut. –...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
21.11.1863
Helsingissä 21.11.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Olen juuri saanut Jalosukuisen Herra Kreivin kirjeen 18. päivältä, mistä kunniasta esitän kunnioittavan kiitokseni. Jumalan tähden, ei rajoituksia siihen, mitä painovapauslaista annetaan säätyjen käsiteltäväksi. Siitä seuraa sota elämästä ja kuolemasta, ja siinä kaikki – kaikki ovat mukana yhtenä miehenä. Rajoitukset tässä asiassa vievät aseet järkevämpien käsistä. Pyydän nöyrimmästi myönteistä ja pikaista vastausta talonpoikaissäädyn alamaiseen anomukseen palkkioiden ennakoista. Jalosukuinen Herra Kreivi, suokaa hyväntahtoisesti anteek...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: