Alexander Armfelt

Alexander Armfelt

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
11.10.1859
Helsingissä 11.10.1859   Jalosukuinen Herra Kreivi!     Jalosukuinen herra kreivi suvainnee suopeimmin, että otan vapauden täten esittää nöyrimmät kiitokseni herra kreivin hyväntahtoisesta puoltolauseesta, joka edelsi minulle suotua Armollista suosionosoitusta. Pyydän samalla, ettei jalosukuinen herra kreivi pahastu siitä, että käytän tätä tilaisuutta antaakseni nöyrästi tietoja, jotka koskevat odotettua rikosoikeuden professuurin täyttämistä, siinä toivossa, että näistä tiedoista voisi olla hyötyä. Täällä aletaan puhua, ettei nimitystä tapahtuisikaan. Syyksi mainitaan huhuja hakijoiden men...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
2.10.1862
Helsingissä 2.10.1862   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Yliopiston konsistorissa on professori Akianderin eroanomusta käsiteltäessä esitetty yksimielisesti se mielipide, että yksi professori ja yksi lehtori pystyvät täysin hyvin huolehtimaan Venäjän kielen ja kirjallisuuden opetuksesta ja tutkinnoista. Tästä syystä lähetetään yliopiston Korkea-arvoiselle Kanslerille alamainen tiedustelu, voitaisiinko toinen venäjän kielen professuuri lakkauttaa. Mielipiteen vahvoja perusteluja ei voitane epäillä. Vain tulevien lakimiesten ja kameralistien on suoritettava venäjän kielen tutkinto. Heitä on kull...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
2.10.1862
Pietarissa 2./14.10.1862   Suuresti kunnioitettu Herra Kanslianeuvos.    Herra Kanslianeuvoksen kunnianarvoisasta kirjeestä lokakuun 2. päivältä esitän lämpimän ja vilpittömän kiitokseni. Olen todellakin tyytyväinen siitä, että Herra Kanslianeuvos on muistanut minua tällä kirjeellä, ja kirjeen aiheena ollut ehdotus on juuri sen vaikutuksesta saanut mikäli mahdollista vieläkin merkittävämmän aseman. Kiiruhdan sen takia myös ilmoittamaan Herra Kanslianeuvokselle yksityisesti tiedoksi, että minulla on jo ollut tilaisuus valmistella Hänen Majes­teet­tiaan Keisaria yliopiston konsistorin kyseess...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
3.11.1862
Luottamuksellinen. Pietarissa 3./15.11.1862 Suuresti kunnioitettu Herra Kanslianeuvos!    Suomen Keisarilliselle Senaatille jätetyssä ja Senaatin Talousosaston Hänen Keisarillisen Majes­teettinsa Armollisesti harkittavaksi lähettämässä kirjelmässä Suomen Hypoteekkiyhdistyksen johtokunta on alamaisesti ilmoittanut, että viime helmikuun 1. päivän jälkeen, jolloin yhdistys aloitti toimintansa, siltä on anottu lainoja yhteensä 4 771 100 markkaa, mistä 3 106 000 markkaa on jo lainaksi annettu, mutta kokemus on osoittanut, että tämän kattamiseksi liikkeelle laskettuja obligaatioita ei ole maan ni...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
27.11.1862
Helsingissä 27.11.1862   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Kunnianarvoisasta kirjeestä lokakuun 14. päivältä ja siitä erittäin suuresta ystävällisyydestä, jota osoittaen Jalosukuinen Herra Kreivi suvaitsi ottaa vastaan nöyrän esitykseni Suomen historian professuurista, minulla on kunnia esittää kunnioittavin kiitokseni. Samoin se tehtävä, jolla minua on kunnioitettu Jalosukuisen Herra Kreivin myöhemmän, 15. päivänä tätä kuuta päivätyn kirjeen välityksellä, saa minut tuntemaan syvää kiitollisuutta. Se seikka, että luottamus on tullut osakseni Hänen Majesteettinsa Keisarin Armollisella suostumuks...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
6.2.1863
Helsingissä 6.2.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Vastaukseksi Jalosukuisen Herra Kreivin kunnianarvoisaan kirjeeseen tammikuun 27. päivältä minulla on kunnia ilmoittaa: Suomen valtionkassa on kadon takia joutunut suorittamaan ylimääräisenä menona noin 1 200 000 hopearuplaa eli kolmasosan vuosituloistaan. Näissä oloissa ei voida ajatellakaan lainojen maksamista ennen niiden erääntymistä. Laina on sitä paitsi otettu rautatien rakentamiseen, eikä rautatie ole vielä täysin kattanut liikennöintikustannuksiakaan, saati korvannut käytettyjä varoja ja korkoja. Venäläisten obligaatioittemme mene...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
15.2.1863
Helsingissä 15.2.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Minulla on ollut kunnia ottaa vastaan tieto, jonka takia miellyttävä velvollisuuteni on mitä kunnioittavimmin kiittää Jalosukuista Herra Kreiviä tästä uudesta hyväntahtoisuuden ja luottamuksen osoituksesta. Rohkenen nöyrästi anoa, ettei Jalosukuinen Herra Kreivi suhtautuisi epäsuopeasti siihen, etten ole katsonut voivani käyttää hyväkseni sitä tarjousta, joka minulle on tämän ansaitsemattoman hyväntahtoisuuden nojalla esitetty. Tärkeimmät syyt tähän ovat: 1. etten todellakaan selviydy hyvin asioiden suullisesta esittämisestä enkä suullis...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
7.4.1863
Helsingissä 7.4.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Minulla on kunnia esittää Jalosukuiselle Herra Kreiville kunnioittava kiitokseni Herra Kreivin sangen suopeasta myötävaikutuksesta osakseni tulleeseen ansaitsemattomaan huomionosoitukseen. Rohkenen toivoa, että tuntemani vähäinen luottamus kykyyni olla hyödyksi edessäni nyt olevassa toiminnassa – tuntemus, jonka olen vilpittömästi ilmaissut myös Jalosukuiselle Herra Kreiville, on saatettu Hänen Majesteettinsa Keisarin Korkeaan tietoon. Kun Hänen Majesteettinsa ei kuitenkaan ole suvainnut kiinnittää tähän mitään huomiota, Hänen Majesteetti...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
15.5.1863
Pietari 15./27.5.1863   Korkeasti kunnioitettu Herra Kanslianeuvos ym.    Herra Kanslianeuvoksen viimeksi Paroni Stjernvallille lähettämän kirjeen perusteella otan vapauden lähettää ohessa Hänen Keisarillisen Majesteettinsa jo useita viikkoja sitten hyväksymän ehdotuksen armolliseksi manifestiksi säätyjen kutsumisesta koolle. Se lähetetään täältä senaatille heti, kun Hänen Majesteettinsa on allekirjoittanut useimmat valtiopäiväesitykset. Koska valtaistuinpuheeseen valtiopäivien avajaisissa sisällytetään erityisiä vakuutuksia ja lähempiä määräyksiä monistakin maalle tärkeistä asioista, pyydä...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille, konsepti [4.6.1863]

Päivämäärä: 
4.6.1863
Jalosukuinen Herra Kreivi   Minulla on kunnia esittää nöyrin kiitokseni siitä suurenmoisesta luottamuksesta, jota Jalosukuinen Herra Kreivi on minulle osoittanut kunnianarvoisassa kirjeessään toukokuun 27. päivältä. Kun rohkenin Herra Paroni Stjernvall-Walleenille lähettämässäni kirjeessä pyytää valtiopäiväkutsua nähtäväkseni, tämä koski ainoastaan varautumista sellaiseen tapaukseen, että valtiopäivät kutsuttaisiin heti koolle, jotta niitä kuultaisiin sotaväen liikekannallepanoasiassa ja ne myöntäisivät varoja tähän tarkoitukseen, sillä olin ottanut vapauden suositella Hänen Ylhäisyydelleen...
Kirjeenvaihto: