Hallinto

Hallinto

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
26.7.1866
Helsingissä 26.7./7.8.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Koska useat [ministeri]valtiosihteerinviraston ja Suomen asiain komitean virka- ja palvelusmiehet ovat ilmaisseet toivovansa, että myös heidän tämän vuoden kolmannen kolmanneksen palkkansa maksettaisiin heille markkoina ja penneinä, pyydän Herra Senaattorilta paitsi valtiosihteerinviraston mainitun vuosikolmanneksen palkkamäärärahojen lähettämistä minulle Suomen Pankin rahana sekä valtiosihteerinviraston varustamista sellaisella pikkusetelien ja vaihtorahakolikoiden määrällä kuin palkkojen maksamiseksi tarvitaan myös ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Samuel Henrik Antellilta

Päivämäärä: 
4.10.1866
Kuopiossa 4.10.1866   Suuresti kunnioitettu Veli!    Samalla kun sydämellisimmin kiitän sinua kauppias Raninille antamastasi hyväntahtoisesta lupauksesta auttaa Kuopion kaupunkia sen pyytämän lainan järjestämisessä, pyydän, että saan täten edelleenkin jättää tämän asian sinun hyväntahtoisuutesi ja suosiollisuutesi huomaan, koska se on tälle yhdyskunnalle erityisen tärkeä. Keisarilliselle senaatille lähtee tänään alamainen anomukseni saada ottaa läänin palvelukseen kaksi kiertävää käsityöläismestaria sekä kaksi käsityönopettajatarta opettamaan tietämättömälle kansaraukallemme tarpeellisia ta...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Tullilaitoksen alusten hankinta ja partiovalvonta Suomenlahdella, lausunto senaatin talousosastossa 11.10.1866

Päivämäärä: 
11.10.1866
Senaattori Snellman, joka halusi muistuttaa siitä, että ehdotettuja aluksia olisi oikeastaan pidettävä purjealuksina, sellaista tarkoitusta varten rakennettuina, mutta potkurihöyrykonetta apuna käyttävinä, ja että niiden hyviin puoliin kuuluisi myös, että niitä voitaisiin käyttää sekä avomerellä että sangen matalassa kulkevina myös saaristossa, määräsi, että tullijohtokunnan tuli mitä pikimmin ryhtyä toimiin, jotta toinenkin johtokunnan edellä esitetyllä tavalla ehdottama, purjeilla varustettu rautahöyrypursi, jolla on samat mitat, käyttövoima ja muut ominaisuudet, kuin sillä yllä mainitull...
Paikat: 

Suomen kielen käyttö virastoissa ja tuomioistuimissa, lausunto senaatin täysistunnossa 15.10.1866

Päivämäärä: 
15.10.1866
Senaattori Snellman antoi näin kuuluvan kirjallisen lausunnon: Senaattori on asiakirjoista saanut selville, että Turun hovioikeuden lainkäyttöalueella Kemiön, Paraisten, Siuntion, Espoon, Sipoon, Tuusulan ja Ruotsinpyhtään käräjäkunnissa, samoin kuin siinä Askolan kappelin osassa, joka kuuluu Porvoon pitäjän käräjäkuntaan, sekä Vaasan hovioikeuden tuomiopiirissä Lapväärtin pitäjän käräjäkunnassa ei ainoastaan rahvas vaan myöskin suureksi osaksi kihlakunnanoikeudet ja osittain myös kuvernöörit ovat puoltaneet, että tuomarilla olisi velvollisuus laatia toimituskirjoja suomen kielellä. Turun h...
Paikat: 

Poliisisääntö Turussa ja Viipurissa, lausunto senaatin täysistunnossa 15.10.1866

Päivämäärä: 
15.10.1866
Senaattori Snellman ilmoitti, että valtion varat, mikäli muut välttämättömät yhteiskunnan tarpeet täytetään, eivät ainakaan tällä hetkellä ja kohta alkavana vuonna 1867 salli määrärahojen lisäystä Turun ja Viipurin poliisien ylläpitämiseen. Asian ollessa näin, ja koska kyseiset ehdotukset on tehty edellyttäen valtion lisäävän määrärahaa sillä tavoin, katsoi senaattori, että ei ole tarkoituksenmukaista ryhtyä nyt tarkemmin tutkimaan näitä ehdotuksia tai ryhtymään joihinkin jatkotoimiin asiassa, joka senaattorin mielestä olisi siksi jätettävä riippuvaksi keisarillisessa senaatissa vastaisuude...
Paikat: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
27.10.1866
Oulussa 27.10.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari    Samalla kun esitän kauppakoulun johtokunnan puolesta vilpittömän kiitoksen niistä koulun opetussuunnitelmaa koskevista huomautuksista, jotka sisältyvät valtiovaraintoimituskunnan kirjeeseen viime syyskuun 19. päivältä, lähetän ohessa nöyrimmin Herra Senaattorille johtokunnan kyseessä olevien huomautusten johdosta pitämän viime kokouksen pöytäkirjan. Herra Senaattori suvainnee siitä havaita, että kaikkien keisarillisen senaatin ehdottamien muutosten noudattaminen on vaikeaa pääasiassa kouluun tulevien oppilaiden perustietojen v...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Christian Oker-Blomilta

Päivämäärä: 
4.12.1866
Viipurissa 4.12.1866   Suuresti kunnioitettu Veli!    Vanhastaan tiedetään, että herkästi uskotaan siihen mitä toivotaan, ja erityisesti tässä aiheena olevassa tapauksessa on ilo uskoa huhuun, että Sinua on ilahdutettu aatelisarvolla. Henkilökohtaisesti asia saattaa tuntua vaikkapa yhdentekevältäkin, mutta se ei ole yhdentekevää maan eikä tulevien valtiopäivien kannalta, joilla lienee oikeus nähdä tässä enemmän kuin vain tavanomaista kohteliaisuutta. Rohkenen siis nyt uskoa huhuun ja kiiruhdan esittämään onnitteluni ensisijaisesti Sinulle, suuresti kunnioitettu Veli, ja sitten etenkin kaiki...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Hallitusmuotoa koskeva perustuslakivaliokunnan ehdotus, lausunto senaatin täysistunnossa 5.2.1867

Päivämäärä: 
5.2.1867
Senaattori Snellman katsoi, että perustuslakivaliokunnan tulee hallitusmuodon 42. § säännöksen nojalla saada keisarillisen senaatin kyseinen pöytäkirja siihen liitettyine esityksineen. Mutta koska Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollisen määräyksen mukaisesti asia oli käsitelty suljetuissa istunnoissa, halusi senaattori alamaisimmin ilmoittaa Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen valiokunnan anomuksesta, sekä yhtä lailla alamaisena puoltaa, että Hänen Majesteettinsa armossaan suostuisi kyseisen pöytäkirjan luovuttamiseen, varsinkin kun siitä ei olisi pelättävissä koituvan mitään haitta...
Henkilöt: 
Paikat: 

Ehdotus kunnallisedustuksen muuttamisesta, lausunto senaatin täysistunnossa 11.2.1867

Päivämäärä: 
11.2.1867
Senaattori Snellman katsoi omasta puolestaan kyseisen uuden esityksen olevan täysin hyödytön, koska ne erityiset kaupunkien asukaspiirit, jotka maksavat veroa eri tarkoituksiin, voisivat ilman mitään uutta lakia hoitaa asioitaan edustajien välityksellä, aivan kuten porvaristo kaikissa kaupungeissa tekee näin kaupunkien vanhinten välityksellä ja esim. Helsingin seurakunta kirkolliskokousedustajien välityksellä. Mikään ei estäisi talonomistajia omaksumasta sellaista menettelyä. Mutta juuri tämä hajanaisuus pitäisi poistaa kunnallissääntöä muuttamalla. Säädöksen antaminen siitä, miten kyseiset...
Paikat: 

Tullinhoitajan viran täyttö Viipurissa, lausunto senaatin talousosastossa 12.3.1867 (esimerkki aluehallinnon virkanimityksistä)

Päivämäärä: 
12.3.1867
Senaattori Snellman lausui seuraavaa: Koska kamreeri Avellan, vaikka hän myöhemmin on armollisesti saanut oikeuden, sen estämättä, että hänen hallussaan pitämään kamreerin virkaan liittyy kuudennen luokan arvo, hakea ja ansionsa mukaan tulla nimitetyksi alempiarvoisiin virkoihin, ei hän kuitenkaan valituksen kohteena ollutta esitystä laadittaessa ollut vahvistanut oikeuttaan sellaiseen etuun, niin katsoi senaattori johtokunnan toimenpiteen kamreeri Avellanin suhteen olleen oikeutetun ja säädöksissä olevien määräysten mukainen. Sen sijaan, koska kihlakunnantuomari Höckert on aikaisemmin hake...
Paikat: