Jacobsen, Henrik Christian

Jacobsen, Henrik Christian

Tanskalaissyntyinen laivanrakennusmestari Helsingissä 1850–60-luvul­la.

Carl Johan Jägerhornilta

Päivämäärä: 
9.12.1864
H:ki 9.12.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Saamani määräyksen mukaisesti minulla on kunnia lähettää Herra Senaat­torille ohessa tiedoksi oikeiksi todistetut jäljennökset pankin johto­kunnan tämän kuun 3. päivänä päivätystä kirjeestä, jossa ilmoitetaan toimista, joihin johtokunta on ryhtynyt vallitsevan epäedullisen rahatilanteen johdosta, sekä samaa aihetta koskevasta Helsingin kaupungin porvariston alamaisesta adres­­sista; tähän minun on lisättävä, että pankin johtokunnan kirje esiteltiin keisa­rilliselle senaatille toissa päivänä, 7. tätä kuuta, jolloin senaatti totesi, ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Tullilaitoksen alusten hankinta ja partiovalvonta Suomenlahdella, lausunto senaatin talousosastossa 11.10.1866

Päivämäärä: 
11.10.1866
Senaattori Snellman, joka halusi muistuttaa siitä, että ehdotettuja aluksia olisi oikeastaan pidettävä purjealuksina, sellaista tarkoitusta varten rakennettuina, mutta potkurihöyrykonetta apuna käyttävinä, ja että niiden hyviin puoliin kuuluisi myös, että niitä voitaisiin käyttää sekä avomerellä että sangen matalassa kulkevina myös saaristossa, määräsi, että tullijohtokunnan tuli mitä pikimmin ryhtyä toimiin, jotta toinenkin johtokunnan edellä esitetyllä tavalla ehdottama, purjeilla varustettu rautahöyrypursi, jolla on samat mitat, käyttövoima ja muut ominaisuudet, kuin sillä yllä mainitull...
Paikat: