Carl Johan Jägerhornilta

Tietoka dokumentista

Editoitu teksti

Suomi

H:ki 9.12.1864

 

Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori! 

 

Saamani määräyksen mukaisesti minulla on kunnia lähettää Herra Senaat­torille ohessa tiedoksi oikeiksi todistetut jäljennökset pankin johto­kunnan tämän kuun 3. päivänä päivätystä kirjeestä, jossa ilmoitetaan toimista, joihin johtokunta on ryhtynyt vallitsevan epäedullisen rahatilanteen johdosta, sekä samaa aihetta koskevasta Helsingin kaupungin porvariston alamaisesta adres­­sista; tähän minun on lisättävä, että pankin johtokunnan kirje esiteltiin keisa­rilliselle senaatille toissa päivänä, 7. tätä kuuta, jolloin senaatti totesi, ettei se anna juuri nyt aihetta toimenpiteisiin, ja että myös samana päivänä tänne saapunut adressi luettiin samoin silloin keisarilliselle senaatille pöytäkirjan ulkopuolella, jolloin päädyttiin tulokseen, että sen esittely olisi lykättävä Herra Senaattorin paluuta odottamaan, ellei tilanne vaadi sitä ennen toimenpiteitä tässä asiassa. Nämä asiakirjat päätettiin kuitenkin saattaa yksityisesti tiedoksi Herra Senaattorille postin välityksellä; tämän tehtävän kiiruhdan nyt täyttämään. – Leimapaperiasetus jaetaan tänään ja levitetään koko maahan tämän päivän ja maanantain postissa. – Höyrylaiva Suomi katsastetaan tämän kuun 15. päivänä, katsastukseen matkustavat Bade ja Jacobsen.

Täydellisintä kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia edelleenkin olla

Suuresti kunnioitetun Herra Senaattorin

nöyrin palvelija

C. J. Jägerhorn.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: