Hallinto

Hallinto

Litteraturblad nro 7, heinäkuu 1862: Jatkopohdiskelua hra professori Lindelöfin vaatimuksista, jotka koskevat ääntenlaskentaa ehdollepanoissa

Päivämäärä: 
1.7.1862
Hra Lindelöf on ”Juridiskt Albumin” 2. sarjan 1. vihkossa ottanut tehtäväkseen vastaamisen niihin vastahuomautuksiin, jotka olemme kohdistaneet hänen aiempiin vaatimuksiinsa, jotka koskevat menetelmää ja ääntenlaskentaa päätettäessä ehdollepanosta virkojen täyttämistä varten. Tämä vastaus vaatii kumoamista vielä uudemman kerran. Pyydämme aluksi, että hra L. suo meille hyväntahtoisesti anteeksi tulkintamme hänen edellisen kirjoituksensa loppusanoista. Olemme ilahtuneet havaitessamme, että hra L:n selityksen mukaan niihin ei sisälly olettamaamme merkitystä, että ne siis olisivat merkinneet ko...
Paikat: 

Litteraturblad nro 8, 9, 10, 11 ja 12, elokuu, syyskuu, lokakuu, marraskuu ja joulukuu 1862: Muutamia mietteitä tammikuun valiokunnan toiminnasta

Päivämäärä: 
1.8.1862
I Tuskinpa olemme ainoana hämmästyneet valiokunnan neuvonpitojen jälkeen vallinneesta niitä koskevasta hiljaisuudesta, jonka voidaan sanoa vallinneen jopa ennen sitäkin, koska tuskin kannattaa edes mainita sanomalehdissä niistä julkaistuja lyhyitä selostuksia, joihin ei sisältynyt minkäänlaista arviointia. Ovatko valiokunnan käsittelemät asiat merkityksettömiä isänmaalle? Kukaan ei ainakaan näytä uskaltavan sanoa ääneen noin nurinkurista mielipidettä. Onko sitten hyödytöntä keskustella niistä julkisemmin, jolloin ei varmaankaan voida sivuuttaa niistä valiokunnassa esitettyjä mielipiteitä? M...
Paikat: 

Litteraturblad nro 3, maaliskuu 1863: Viipurin läänin lahjoitusmaista

Päivämäärä: 
1.3.1863
Aloitamme tässä numerossa erään valkjärveläisen lahjoitusmaatalonpojan kertomuksen siitä, millaisia kohtaloita osa tämän pitäjän asukkaista on joutunut kokemaan siitä lähtien kun Viipurin lääni joutui Venäjän valtaan. Emme välitä tätä kertomusta siksi, että haluaisimme kuohuttaa mieliä kuvaamalla noiden olojen kovuutta. Kertomuksen tarkoitus on vain osoittaa, miten rahvas siellä on itse oman asemansa ymmärtänyt. Myös tämä tieto on nimittäin tarpeellista silloin kun halutaan ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen muuttamiseksi. Tiedon puuttuminen johtaa siihen vaaraan, että luullaan toimittavan ra...
Paikat: 

Litteraturblad nro 6, kesäkuu 1863: Valtiopäivät

Päivämäärä: 
1.6.1863
Tämän muiden tehtäviensä ohella hoidettavan sivutyön rasittama toimittaja oli jo kauan sitten asettanut valtiopäivien lopettamisen oman sanomalehtikirjoittelunsa päättymisajankohdaksi. Ennalta arvaamattomat, runsaasti työtä ja vaivaa aiheuttaneet olosuhteet ovat nyt saaneet aikaan sen, ettei tämä toiminta jatku edes valtiopäivien alkuun saakka. Toimittaja ei kuitenkaan halua lopettaa ilman että hän muutamalla sanalla käsittelisi tätä isänmaalle niin tärkeää tapahtumaa. Olemme eräässä tämän numeron aiemmassa artikkelissa tavalliseen tapaan avoimesti lausuneet julki totuuden, että valtiopäivä...
Paikat: 

Kruununnimismies Nymanin oikeus hakea ja tulla nimitetyksi alempaan virkaan (esimerkki), lausunto senaatin täysistunnossa 28.8.1863

Päivämäärä: 
28.8.1863
Luettiin; jolloin senaattori Snellman lausui seuraavaa – että senaattori omasta puolestaan katsoi hyväksi julistaa kruununnimismies Nymanin oikeutetuksi hakemaan sekä kykynsä ja ansionsa mukaan tulemaan nimitetyksi maassa vapaana oleviin makasiininhoitajan virkoihin, vaikka hän ei olekaan suorittanut niitä varten säädettyjä tiedonnäytteitä.    
Henkilöt: 
Paikat: 

Muistio venäläis-suomalaisista kauppaedustajista, konsepti

Päivämäärä: 
1.11.1863
1. Erityisiä venäläis-suomalaisia konsuleita otetaan palvelukseen seuraavilla ulkomaanpaikkakunnilla: a) Venäjän ulkoministeriö valitsee ja nimittää keisarillisen senaatin valtiovaraintoimituskunnan esityksestä, b) ovat ulkoministeriön määräysvallan ja valvonnan alaiset kaikilta niiltä osin kuin ministeriö määrää, lähinnä suurlähettilään alaisina, c) saavat palkkaa Suomen valtion varoista ja ovat siksi myös valtiovaraintoimituskunnan alaiset kaiken sen suhteen, mikä koskee Suomen kauppaa ja merenkulkua, d) kantavat konsulaattimaksuja suomalaisilta laivoilta, mutta ovat velvoitettuja suoritt...

Säätyjen valtiovarainvaliokunnan oikeudesta asiakirjoihin, lausunto senaatin täysistunnossa 2.11.1863

Päivämäärä: 
2.11.1863
Kun edellä käsitellyt pöytäkirjanotteet ja kirjelmät oli luettu ääneen, lausui senaattori Snellman – että senaattori, nojaten 21. elokuuta 1772 annetun hallitusmuodon 50. pykälään, joka selvästi tarkoitti valtion varojen käyttöä valtiopäivien välillä, ja kiinnittäen huomiota Hänen Majesteettinsa Keisarin maan säädyille nyt meneillään olevien valtiopäivien avajaisissa pitämässään armollisessa valtaistuinpuheessaan antamiin julistuksiin sekä säädyille annettuihin esityksiin, halusi omasta puolestaan sallia, että valtiovarainvaliokunnan edellä mainitulla tavalla pyytämät asiakirjat sille luovu...
Henkilöt: 
Paikat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
14.11.1863
Helsinki 14.11.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Minulla on jälleen suuri ilo kiittää kunnioittavimmin Jalosukuisen Herra Kreivin kirjeestä lokakuun 24. päivältä. Havaitsen siitä, ettei Jalosukuinen Herra Kreivi suhtaudu torjuvasti ehdotukseen, että senaatille annettaisiin lupa pyrkiä saamaan aikaan sellaisia sovitteluja säätyjen päätöksiin, joita voidaan pitää välttämättöminä näiden saattamiseksi lain muotoon. Toimeen ei voida kuitenkaan ryhtyä ilman säätyjen suostumusta. Se pitäisi tästä syystä ottaa ensin puheeksi senaatin istunnossa, ja olen ottanut vapauden huolehtia siitä, että näi...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Siestarjoen kivääritehtaan liittäminen Pietarin kuvernementtiin, lausunto senaatin talousosastossa 15.2.1864

Päivämäärä: 
15.2.1864
...jolloin senaattori lausui, – että sen yleisen julistuksen lisäksi, joka Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollisen säädöksen mukaisesti annettaisiin ruotsin, suomen ja venäjän kielillä asianomaisille virastoille ja viranomaisille tiedoksi, katsoi senaattori omasta puolestaan, että ne muut toimenpiteet, joihin mainitun armollisen säädöksen toimeenpano saattaa antaa aihetta, kuuluvat keisarillisen senaatin talousosastolle, jonne sellaisia koskevat asiakirjat on toimitettava tästä pöytäkirjasta laaditun otteen kera.    
Henkilöt: 
Paikat: 

Suursaaren pelastusasema Suomenlahdella, lausunto senaatin talousosastossa 25.5.1864

Päivämäärä: 
25.5.1864
...jolloin senaattori Snellman ensimmäisenä lausui – ja koska hydrografinen osasto on katsonut tarkoituksenmukaisimmaksi ja kyseisen pelastuslaitoksen tarkoitusta vastaavaksi, että se, koska sitä edelleen tulee ylläpitää Suursaaren pohjoisrannikolla, luovutettaisiin veneineen ja muine varusteineen paikkakunnan suomalaisasukkaista koostuvalle pelastuskunnalle, näki senaattori hyväksi esittää seuraavaa: että Suomen hallitus voisi toistaiseksi ottaa haltuunsa pelastuslaitoksen ja että pelastuskuntaa ylläpidettäisiin Suomen valtion varoilla ja se olisi Suomen viranomaisten valvonnassa. Pelastus...
Paikat: