Kothen, Casimir von

Kothen, Casimir von

1807–1880. Vapaaherra, kenraaliluutnantti. Viipurin läänin kuvernööri 1844–53. Senaatin talousosaston jäsen, kirkollistoimituskunnan päällikkö 1853–58, sotilastoimituskunnan päällikkö 1858–59. Venäjän hallitsevan senaatin jäsen 1861–. Helsingin yliopiston vt. varakansleri ja Koulutoimenylihallituksen ylijohtaja 1869–73. Vapautettiin virasta 1873, jonka jälkeen siirtyi ulkomaille.

Lausunto yliopiston konsistorissa yliopistosta ja sen suunnitellusta lakkauttamisesta, konsepti

Päivämäärä: 
20.3.1857
Jos korkeampaa opetusta antavalta oppilaitokselta vaaditaan, että sen opettajien on ylläpidettävä ja oppilailleen välitettävä halukkuutta tieteelliseen työskentelyyn ja tieteellistä näkemystä, niin terve järki opettaa että tämä on sitä helpommin saavutettavissa, mitä monipuolisemmin tiede on oppilaitoksessa edustettuna ja mitä enemmän opettajavoimia ja mitä runsaammin tieteellisen tutkimuksen apuneuvoja siihen on keskittynyt. Yliopisto, jossa vapaasti harjoitetaan ja opetetaan eri tieteitä, on silloin kiistatta ainoa oikea muoto. Tämä muoto voidaan asettaa kyseenalaiseksi vain, jos kysymyks...
Asiat: 

Ludwig Heimbürgerille

Päivämäärä: 
24.5.1860
H:gissä 24.5.1860   Herra Apulaistoimistopäällikkö L. Heimbürger    Olen saanut toht. Uhleniukselta sensuurikomitealle luovutetun kappaleen Litteraturbladetin huhtikuun numeron 1. arkista. Koska itsekin huomaan käyttäneeni varsin kovia sanoja arvostellessani koululaitoksen nykyistä järjestysmuotoa, olen pyrkinyt siistimään kaiken, mitä mahdollisesti voidaan pitää loukkaavana. Paroni v. Kothenin koulu-uudistus on niin kelvoton aikaansaannos, ettei se juurikaan armoa ansaitse. Haluan kuitenkin mielelläni välttää tarpeetonta kärkevyyttä, koska hänen päähänpistonsa ovat ilman mitään valtuutusta...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Litteraturblad nro 4, huhtikuu 1862: Tiedotus

Päivämäärä: 
1.4.1862
Finl. Allm. Tidningin nro:ssa 112 on julkaistu tähän lehteen kohdistettu hyökkäys otsikolla ”Aiheellinen kysymys”. Kyseessä on lehtemme viime numerossa esitetty käsitys venäjän kielen opetuksesta maan kouluissa: ”Tästä saadaan osaksi kiittää vuonna 1855 asetettua koulukomissiota, joka koostui maan piispoista ja muista teologeista.” Myös vastattaessa epäoikeudenmukaisena pidettyyn syytökseen on pysyttävä totuudessa. Näin ei kysymyksen esittäjä, Entinen komission jäsen, ole menetellyt. Hän sanoo: ”Koulujärjestyksessä, joka on annettu 6. marrask.1843, osoitetaan yläalkeiskoulun neljälle luokal...
Paikat: 

Litteraturblad nro 8, 9, 10, 11 ja 12, elokuu, syyskuu, lokakuu, marraskuu ja joulukuu 1862: Muutamia mietteitä tammikuun valiokunnan toiminnasta

Päivämäärä: 
1.8.1862
I Tuskinpa olemme ainoana hämmästyneet valiokunnan neuvonpitojen jälkeen vallinneesta niitä koskevasta hiljaisuudesta, jonka voidaan sanoa vallinneen jopa ennen sitäkin, koska tuskin kannattaa edes mainita sanomalehdissä niistä julkaistuja lyhyitä selostuksia, joihin ei sisältynyt minkäänlaista arviointia. Ovatko valiokunnan käsittelemät asiat merkityksettömiä isänmaalle? Kukaan ei ainakaan näytä uskaltavan sanoa ääneen noin nurinkurista mielipidettä. Onko sitten hyödytöntä keskustella niistä julkisemmin, jolloin ei varmaankaan voida sivuuttaa niistä valiokunnassa esitettyjä mielipiteitä? M...
Paikat: