Ludwig Heimbürgerille

Tietoka dokumentista

Editoitu teksti

Suomi

H:gissä 24.5.1860

 

Herra Apulaistoimistopäällikkö L. Heimbürger 

 

Olen saanut toht. Uhleniukselta sensuurikomitealle luovutetun kappaleen Litteraturbladetin huhtikuun numeron 1. arkista.

Koska itsekin huomaan käyttäneeni varsin kovia sanoja arvostellessani koululaitoksen nykyistä järjestysmuotoa, olen pyrkinyt siistimään kaiken, mitä mahdollisesti voidaan pitää loukkaavana. Paroni v. Kothenin koulu-uudistus on niin kelvoton aikaansaannos, ettei se juurikaan armoa ansaitse. Haluan kuitenkin mielelläni välttää tarpeetonta kärkevyyttä, koska hänen päähänpistonsa ovat ilman mitään valtuutusta saaneet ylemmän esivallan määräyksen pyhyyden.

Tähän asti sananvapaus on saanut ainakin opetustoimintaa koskevissa asioissa olla jokseenkin rauhassa. Jos tämäkin alue poistetaan [sananvapauden piiristä], yleisen kansalaissivistyksen kohottamiseen tähtäävällä lehdellä ei ole enää mitään asiallista merkitystä. Havaitsen myös, että Litteraturbladetin osalta on esitetty huomautuksia sellaisesta sisällöstä, joka näkyy muihin lehtiin painettuna olevan sallittua.

Numerosta on kolme arkkia ollut ladottuna jo 8 päivää. Kirjapainossa ei ole enempää kirjakkeita käytettävissä, ja numeron ilmestyminen on sen tähden viivästynyt saman verran. Tämänkään syyn takia en voi jatkaa lehden julkaisemista, jos asiaan puututaan yhtä painostavin pakkokeinoin kuin nyt. Sen takia anon nöyrimmin pikaista ratkaisua.

Erinomaisinta kunnioitusta vakuuttaen

Joh. Vilh. Snellman

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: