Säätyjen valtiovarainvaliokunnan oikeudesta asiakirjoihin, lausunto senaatin täysistunnossa 2.11.1863

Tietoka dokumentista

Tietoa
2.11.1863
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Kun edellä käsitellyt pöytäkirjanotteet ja kirjelmät oli luettu ääneen, lausui senaattori Snellman – että senaattori, nojaten 21. elokuuta 1772 annetun hallitusmuodon 50. pykälään, joka selvästi tarkoitti valtion varojen käyttöä valtiopäivien välillä, ja kiinnittäen huomiota Hänen Majesteettinsa Keisarin maan säädyille nyt meneillään olevien valtiopäivien avajaisissa pitämässään armollisessa valtaistuinpuheessaan antamiin julistuksiin sekä säädyille annettuihin esityksiin, halusi omasta puolestaan sallia, että valtiovarainvaliokunnan edellä mainitulla tavalla pyytämät asiakirjat sille luovutettaisiin. Senaattori uskoi tähän pyyntöön olevan sitäkin mieluummin syytä suostua, kun tätä koskeva rajoitus senaattorin vakaan käsityksen mukaan herättäisi yleistä nurinaa. Se olisi myös täysin hyödytön, koska senaattorin tietämän mukaan kyseisten tilien julki tuominen saattaisi vain säädyt vakuuttuneiksi siitä, että valtion varoja on hoidettu järjestystä noudattaen ja tunnontarkasti.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: