Suursaaren pelastusasema Suomenlahdella, lausunto senaatin talousosastossa 25.5.1864

Tietoka dokumentista

Tietoa
25.5.1864
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

...jolloin senaattori Snellman ensimmäisenä lausui – ja koska hydrografinen osasto on katsonut tarkoituksenmukaisimmaksi ja kyseisen pelastuslaitoksen tarkoitusta vastaavaksi, että se, koska sitä edelleen tulee ylläpitää Suursaaren pohjoisrannikolla, luovutettaisiin veneineen ja muine varusteineen paikkakunnan suomalaisasukkaista koostuvalle pelastuskunnalle, näki senaattori hyväksi esittää seuraavaa: että Suomen hallitus voisi toistaiseksi ottaa haltuunsa pelastuslaitoksen ja että pelastuskuntaa ylläpidettäisiin Suomen valtion varoilla ja se olisi Suomen viranomaisten valvonnassa. Pelastuskunta voisi senaattorin mielestä koostua päälliköstä ja kymmenestä miehestä, jotka päällikön tulee yhteistyössä paikkakunnan kruununnimismiehen kanssa värvätä Suursaaren väestön keskuudesta, minkä lisäksi pelastusasemalle palkattaisiin nuorempi lääkäri tai kirurgi.

Saatuihin tietoihin perustuvien laskelmien mukaan palkkakulut olisivat 2 000 markkaa pääl­likölle, 2 8000 lääkärille ja 6 000 markkaa miehistölle. Rakennusten, pelastusveneen ja muitten laitteitten kunnossapitoon tarvittaneen 2 000 markkaa vuodessa. Tällöin pelastusaseman kustannukset, lukuun ottamatta palkintoja, jotka lienevät tarpeen pelastuskunnan vaivannäköön kannustamiseksi, olisivat yhteensä 12 800 markkaa, mikä ylittäisi 3 600 markalla sen määrärahan, jota Venäjän merenkulkulaitos on tällä kohden tarjonnut Suomen hallitukselle. Senaattori kuitenkin katsoi, ettei tämän seikan pidä vaikuttaa estävästi, koska pelastuslaitoksesta voitaisiin katsoa koituvan hyötyä myös Suomen merenkululle.

Mikäli hydrografinen osasto katsoo sopivaksi hyväksyä yllä esitetyn järjestelyn, on tällöin tarpeen, että kumpikin osapuoli valitsee asiamiehen aseman valvonnan järjestämiseksi ennen kuin Suomen hallitus ottaa sen haltuunsa. Sen tulee sitoutua, mikäli aseman hoito esitetyllä tavalla ei osoittautuisi tarkoituksenmukaiseksi, luovuttamaan rakennukset, pelastusvene ja muut siihen kuuluvat varusteet hydrografiselle osastolle samassa kunnossa jossa ne on vastaanotettu.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: