Siestarjoen kivääritehtaan liittäminen Pietarin kuvernementtiin, lausunto senaatin talousosastossa 15.2.1864

Tietoka dokumentista

Tietoa
15.2.1864
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

...jolloin senaattori lausui, – että sen yleisen julistuksen lisäksi, joka Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollisen säädöksen mukaisesti annettaisiin ruotsin, suomen ja venäjän kielillä asianomaisille virastoille ja viranomaisille tiedoksi, katsoi senaattori omasta puolestaan, että ne muut toimenpiteet, joihin mainitun armollisen säädöksen toimeenpano saattaa antaa aihetta, kuuluvat keisarillisen senaatin talousosastolle, jonne sellaisia koskevat asiakirjat on toimitettava tästä pöytäkirjasta laaditun otteen kera.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: