Avellan, Carl Christian

Avellan, Carl Christian

1815–1881. Se­naa­tin kamaritoimituskunnan kamreeri 1856.

Pituus-, tilavuus- ja painomittojen metrisen järjestelmän käyttöönotto, lausunto senaatin täysistunnossa 21.3.1864

Päivämäärä: 
21.3.1864
...jolloin senaattori Snellman lausui, – että kun säädyt ovat omasta puolestaan hylänneet esityksen nykyisin käytössä olevien jalka- ja naulamääräisten mittojen ja painojen jakamisesta desimaalijärjestelmän mukaan, mutta sitä vastoin puoltaneet Hänen Keisarillisen Majesteettinsa esityksen mukaisesti pituus-, tilavuus- ja painomittojen järjestämistä useissa Euroopan maissa käyttöön otetun metrijärjestelmän mukaisesti, jota uudistusta myös keisarillinen senaatti on aiemmin puoltanut, katsoi senaattori kuuliaisuutensa Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollista määräystä kohtaan lähinnä vaat...
Paikat: 
Asiat: 

Tullinhoitajan viran täyttö Viipurissa, lausunto senaatin talousosastossa 12.3.1867 (esimerkki aluehallinnon virkanimityksistä)

Päivämäärä: 
12.3.1867
Senaattori Snellman lausui seuraavaa: Koska kamreeri Avellan, vaikka hän myöhemmin on armollisesti saanut oikeuden, sen estämättä, että hänen hallussaan pitämään kamreerin virkaan liittyy kuudennen luokan arvo, hakea ja ansionsa mukaan tulla nimitetyksi alempiarvoisiin virkoihin, ei hän kuitenkaan valituksen kohteena ollutta esitystä laadittaessa ollut vahvistanut oikeuttaan sellaiseen etuun, niin katsoi senaattori johtokunnan toimenpiteen kamreeri Avellanin suhteen olleen oikeutetun ja säädöksissä olevien määräysten mukainen. Sen sijaan, koska kihlakunnantuomari Höckert on aikaisemmin hake...
Paikat: