Soldan, August Fredrik

Soldan, August Fredrik

1817–1885. Insinööri. Opettaja pietarin sota-aka­temiassa 1843–47. Sittemmin Rans­kassa ja Englannissa, Amerikassa 1849–50. Palasi Suomeen 1859. Teollistamiskomitean jäsen 1860, Rahapajan johtaja 1861–85. Helsingin kaasulaitoksen perustajia.

Litteraturblad nro 8, elokuu 1859: Ruotsalaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.8.1859
Alkuperäisessä ruotsalaisessa kirjallisuudessa näyttää filosofinen esiintyvän tällä hetkellä epätavallisen ansiokkaasti. Ei niin, että se olisi tuotteiltaan runsaampaa kuin tieteen ja kirjallisuuden muut haarat. Filosofia ei luonteensa mukaan voi olla ansiotyön kohteena, ja se on aina ollut melko niukasti edustettuna ruotsalaisissa kirjaluetteloissa. Etenkin viimeksi kuluneena vuosikymmenenä on puute ollut huomattava. Akateemisen kirjallisuuden piirissä on viime vuosina kuitenkin ilmestynyt kohtalainen määrä filosofiaa sisältäviä väitöskirjoja. Tänä vuonna taas on kirjakauppaan tullut kaksi...
Paikat: 

August Fredrik Soldanilta

Päivämäärä: 
23.7.1863
Helsingissä 23.7.1863   Keisarillisen Senaatin Valtiovaraintoimituskunnan ensimmäisen osaston Päällikölle, Herra Senaattori, Kanslianeuvos J. V. Snellmanille   Vastaukseksi Herra Senaattorin minulle kunnianarvoisassa kirjeessään kuluvan heinäkuun 22. päivältä esittämään kysymykseen, ”milloin rahapaja aikaisimmassa mahdollisessa tapauksessa kykenee aloittamaan hopeamarkkojen ja tarpeellisten vaihtorahojen lyömisen”, saan nöyrästi ilmoittaa, että koska rahapajan rakennuksen pystyttäminen on nyt niin pitkällä, että rakennustyön voidaan odottaa mitä todennäköisimmin valmistuvan urakoitsijan kan...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Pituus-, tilavuus- ja painomittojen metrisen järjestelmän käyttöönotto, lausunto senaatin täysistunnossa 21.3.1864

Päivämäärä: 
21.3.1864
...jolloin senaattori Snellman lausui, – että kun säädyt ovat omasta puolestaan hylänneet esityksen nykyisin käytössä olevien jalka- ja naulamääräisten mittojen ja painojen jakamisesta desimaalijärjestelmän mukaan, mutta sitä vastoin puoltaneet Hänen Keisarillisen Majesteettinsa esityksen mukaisesti pituus-, tilavuus- ja painomittojen järjestämistä useissa Euroopan maissa käyttöön otetun metrijärjestelmän mukaisesti, jota uudistusta myös keisarillinen senaatti on aiemmin puoltanut, katsoi senaattori kuuliaisuutensa Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollista määräystä kohtaan lähinnä vaat...
Paikat: 
Asiat: 

August Fredrik Soldanille

Päivämäärä: 
30.12.1864
Hyvä Veli. Jos rahapajassa on laskettu oikein metalliharkkojen kustannukset, näyttää Fiskarsin vaatima hinta liian korkealta. Pitäisihän kai rahapajan leikkausjätteistä maksaa enemmän kuin epäpuhtaasta romukuparista. Tarjoa esim. 140 ruplaa kippunnalta [kippunta = 170 kg] tänne kuljetettuna. Eivätkö Osberg ja Bade tai rautateiden konepaja pysty toimittamaan? Tuskin kannattaa tehdä sopimusta suuremmasta kuin 60 kippunnan erästä. Esim. 300 000 kymmenen pennin kolikkoa ja 400 000 viisipennistä riittävät aluksi. Myöhemminhän rahapaja voi itse valmistaa harkot. Pankki maksaa vain 64 markkaa 128 ...
Kirjeenvaihto: