Strandberg, Carl Wilhelm August

Strandberg, Carl Wilhelm August

1818–1877. Ruotsalainen runoilija, kirjailijanimi Talis Qualis.

Runo C. W. A. Strandbergille marraskuun lopussa 1841

Päivämäärä: 
30.11.1841
On taivas, missä aurinko ja tähdet leimuaa; Ja toinen, missä tunteen lait vain vallitsee. Mutta ihmishengen kysymykseen vain ihmishenki vastauksen antaa lasin ääressä, ystävyydessä J. V. S–n   [Ruotsinkielinen runo on julkaistu teoksessa Bernhard Tarschys, Talis Qualis, studentpoeten. Miljö- och idéhistoriska studier. Stockholm 1949. Tämä Jouni Alavuotungin suomennos on otettu julkaisemattomasta käsikirjoituksesta J. V. Snellmanin Tukholman kausi 1841–1842.]    
Asiat: 

Carl August Hagbergille

Päivämäärä: 
4.9.1845
Kuopio 4.9.1845   Kunnioitettu Veli!    Oheen liitetyt asiakirjat, jotka otan vapauden lähettää Sinulle osoittamasi ystävyyden suopeamielisyyteen luottaen, antavat riittävän selityksen tämän kirjeen aiheesta. Sain eilispäivän postissa Tukholmasta tiedon, että kyseessä oleva professuuri on julistettu haettavaksi. En kuitenkaan tiedä, onko se yhä avoin tai miksi sitä ei ole annettu Sinun kehumallesi Genbergille. Missään tapauksessa tarkoitukseni ei ole houkutella itselleni puoltolausetta, jonka olet katsonut aiheelliseksi luvata jollekulle toiselle. Haluan vain vaivata Sinua huolehtimaan siit...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Litteraturblad nro 8, elokuu 1859: Ruotsalaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.8.1859
Alkuperäisessä ruotsalaisessa kirjallisuudessa näyttää filosofinen esiintyvän tällä hetkellä epätavallisen ansiokkaasti. Ei niin, että se olisi tuotteiltaan runsaampaa kuin tieteen ja kirjallisuuden muut haarat. Filosofia ei luonteensa mukaan voi olla ansiotyön kohteena, ja se on aina ollut melko niukasti edustettuna ruotsalaisissa kirjaluetteloissa. Etenkin viimeksi kuluneena vuosikymmenenä on puute ollut huomattava. Akateemisen kirjallisuuden piirissä on viime vuosina kuitenkin ilmestynyt kohtalainen määrä filosofiaa sisältäviä väitöskirjoja. Tänä vuonna taas on kirjakauppaan tullut kaksi...
Paikat: 

Litteraturblad nro 3, maaliskuu 1860: Ulkomaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.3.1860
Mänskliga utvecklingens historia. Öfversigt af N. Ignell. 3:de delen: Kristendomens första århundraden [Ihmiskunnan kehityksen historia. N. Ignellin yleiskatsaus. 3. osa: Kristinuskon ensimmäiset vuosisadat.] Tukholma 1859.   Tämä Ruotsin kirjallisuudessa täysin ainoalaatuisen, merkittävän teoksen uusi osa käsittää ajan kristinuskon synnystä Länsi-Rooman valtakunnan tuhoutumiseen. Se on sinänsä vankka yli 30 painoarkin laajuinen teos; ja on ilahduttavaa havaita, että kirjoittajalla on ollut aikaa ja voimia jatkaa ottamansa sangen laajan tehtävän täyttämistä näin hyvää vauhtia. Kirjoittajan ...
Paikat: